Foto af Datatekniker
Job

Datatekniker

Som datatekniker arbejder du både med hardware og software.

Fakta

Arbejdssteder:
Data- og elektronikudstyrsforhandlere, Industrivirksomheder, Banker, Forsikringsselskaber, Hospitaler
Stillingsbetegnelser:
Datatekniker, Systemoperatør, Datamekaniker, Datafagtekniker, It-tekniker

Dataanlæggene kan være computere, fx pc'er eller større, centrale datamaskiner. Det omfatter også andet udstyr, som fx printere, skannere og servere.

En datatekniker vedligeholder og reparerer dataanlæg. Det kan fx være en mindre virksomheds netværk, eller det kan være en banks centrale anlæg. Når systemet ikke virker, finder datateknikeren fejlen og retter den

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af datatekniker
Datateknikeren diskuterer en fejl på pc'en med brugeren.

Når et dataanlæg ikke virker skal datateknikeren/it-teknikeren finde fejlen og rette den. Ved hjælp af måleinstrumenter undersøger du de elektroniske dele og finder frem til, om noget skal repareres eller udskiftes.

Der kan også være fejl i programmerne, som man går igennem og eventuelt ændrer. Når fejlen er rettet, starter man anlægget og prøvekører det. Meget af arbejdet indebærer, at man sætter sig ind i instruktionsbøger og manualer, som ofte er på engelsk.

Datateknikere deltager i arbejdet med at lave nye programmer. Der er ofte tale om bestillingsopgaver, altså anlæg, der skal bruges til nogle bestemte opgaver i en virksomhed. Det kan fx være en database, der skal kunne registrere kunder. Det hører med til udarbejdelsen af et nyt program at afprøve det og udarbejde vejledninger til, hvordan det er bygget op og fungerer.

It-teknikeren yder også support på systemer og netværk, de installarer programmer, laver fejlsøgninger og fejlretninger. I større virksomheder sker det fra en help-desk, som tager imod opgaver løbende. Opgaverne omfatter også installation og drift af hardware, monitorer, printere, routere, servere mv.

Nogle it-teknikere er ansat i it-support virksomheder, der tilbyder hotlineservice for software og hardwareproblemer for virksomheder uden egen it-afdeling.

 

Arbejdsplads

Datateknikere med service- og udviklingsopgaver kan være ansat i virksomheder, der fremstiller, sælger eller vedligeholder data- og elektronikudstyr. De største brancher er It-konsulenter og Engroshandel med it-udstyr.

De kan også arbejde som support eller dataansvarlige i virksomheder og de fleste brancher, der bruger udstyr til fx at styre produktionen eller informationer. Det kan være industrivirksomheder, banker, forsikringsselskaber, hospitaler og andre større virksomheder og institutioner.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Datatekniker39.917 kr.-38.390 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Beskæftigelsesmulighederne for datateknikere varierer en del, blandt afhængig af hvor i landet man søger arbejde.

Mere uddannelse

Der findes en række efteruddannelseskurser inden for det Data- og kommunikationstekniske område og inden for området Tele- og datateknik. Man har mulighed for at søge kursusgodtgørelse og befordringstilskud osv.

Du kan fx videreuddanne dig ved at tage Akademiuddannelsen i informationsteknologi.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.