Søg i VidensCenter nyheder

Titel
Mange unge farer vild i uddannelsessystemet
Unge, der ikke går direkte videre i gymnasiet eller starter på en erhvervsuddannelse efter folkeskolen, farer ofte vild i uddannelsessystemet.
16. februar 2017
Schultz' Vejlederpris 2017
Har du en inspirerende, initiativrig og visionær kollega eller samarbejdspartner, som gør en særlig indsats for vejledningen? Så indstil vedkommende til Schultz’ vejlederpris 2017.
9. februar 2017
Projekt udsyn i udskolingen
Der er tale om et forsøgs- og udviklingsprojekt i folkeskolens overbygning, 7. til 9. klasse. Det består af 13 konkrete projekter landet over, der på forskellige måde beskæftiger sig med karrierelæring.
9. november 2016
Ny portal om uddannelse og integration
Uddannelses- og Forskningsministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling lancerer en ny portal om uddannelse og opkvalificering til brug for arbejdet med integration af nyankomne flygtninge og familiesammenførte
3. november 2016
Opbygning af ungdomsuddannelsessystemer - inspiration fra Sverige, Holland og Schweiz
Rådet for Ungdomsuddannelser (RUU) har set nærmere på hvordan Sverige, Holland og Schweiz har opbygget deres ungdomsuddannelsessystemer.
3. oktober 2016
Bedre uddannelsesdækning af erhvervsuddannelserne
Når unge næste år søger ind på en erhvervsuddannelse, vil der være flere uddannelsessteder at vælge i mellem.
3. oktober 2016
Ditbarnsfremtid.dk – nyt kampagnesite opfordrer forældre til at søge mere viden om erhvervsuddannelserne
Formålet med kampagnen er at sikre, at erhvervsuddannelserne også kommer i spil, når forældre snakker uddannelse med deres børn, så børn og unge oplever et reelt alternativ til studenterhuen.
28. september 2016
Gymnasiereformen - overblik og indhold
Regeringen har indgået et bredt forlig om de gymnasiale uddannelser. Forslaget er lige nu i høring, men på uvm.dk kan du læse mere om hovedelementer i aftalen, der træder i kraft i 2017.
22. september 2016
Frafald på videregående uddannelser
De fleste ansøgere til videregående uddannelse i 2016 fik plads på deres drømmestudium.
8. september 2016
TAMU-Effekten. En rapport om Job- og uddannelseseffekter og samfundsøkonomiske gevinster
Rambøll har i 2016 gennemført en effektanalyse af TAMU i perioden fra 2009 til 2015.
11. august 2016