Søg i VidensCenter nyheder

Titel
Parathedsvurderingen af eleverne i 8. klasse er afsluttet
Landets UU-centre har netop afsluttet processen omkring parathedsvurderingen af elever i 8. klasse. UU Danmark har fået indberetninger fra 44 ud af landets 56 UU-centre.
12. februar 2016
Flere udsatte unge i uddannelse - oplæg fra UU Danmark
Opsøgende vejledning, færre forløb og indsatser, en modulopbygget uddannelsesforberedende uddannelse samt en mere realistisk målsætning for hvornår unge skal have gennemført en uddannelse. Sådan lyder nogle af elementerne i et debatoplæg fra UU Danmark.
1. februar 2016
Uddannelsesgaranti til elever på merkantil eux
Partierne bag eud-reformen har aftalt at justere aftalen, så elever der vælger et merkantilt eux-forløb bliver omfattet af uddannelsesgarantien og får tilbud om skolepraktik, hvis ordinær virksomhedspraktik ikke er mulig.
29. januar 2016
Stadig flere unge i udsatte boligområder vælger uddannelsesvejen
Ny analyse fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) viser, at stadig flere unge i udsatte boligområder får en uddannelse. Analysen fremhæver bl.a. Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) som mulig forklaring på den positive udvikling.
8. januar 2016
VEU-centrene sætter gang i kampagne om ErhvervsUddannelse for Voksne, EUV
Kampagnen sætter fokus på vejen fra ufaglært til faglært for 'Frederik' og 'Katrine'.
10. december 2015
Studentereksamen i udlandet – men studiestart i Danmark
Hvad bør man være særlig opmærksom på, hvis man tager en studentereksamen i udlandet og efterfølgende ønsker at starte på en videregående uddannelse i Danmark?
3. december 2015
Kollektiv vejledning – ny forsøgsrunde
Undervisningsministeriet har åbnet for en ny runde forsøg med kollektiv vejledning – herunder gruppevejledning.
3. december 2015
Lokalt samarbejde sætter uddannelse på dagsordenen i udsatte boligområder
Skal uddannelsesmulighederne for unge med anden etnisk baggrund i udsatte boligområder forbedres, så er det en god idé at styrke samarbejdet med lokale foreninger og indsatser. Det viser ny evalueringsrapport.
3. december 2015
Færre virksomheder vurderer AMU positivt
Andelen af virksomheder, der vurderer AMU positivt, er faldet siden virksomhederne sidst blev spurgt i en lignende undersøgelse i 2011.
1. december 2015
Euroguidance nyhedsbrev med fokus på international mobilitet
Nyhedsbrevet handler blandt andet om unges udbytte af studieophold, om vejledning af studerende, der skal rejse gennem Erasmus og om at gøre karriere inden for EU
27. november 2015