Søg i VidensCenter nyheder

Titel
Vejlederprisen 2017 går til ildsjæl fra Jobcenter Esbjerg
Uddannelseskonsulent Martin Svane fra Jobcenter Esbjerg har i dag modtaget Schultz Vejlederpris på 25.000 kr.
10. maj 2017
Ny mesterlære - kampagne fra Håndværksrådet og Undervisningsministeriet
Kampagnen sætter fokus på den mest praksisrettede vej til en erhvervsuddannelse.
5. april 2017
Sundeunge.dk – nyt website skal styrke sundheden på erhvervsuddannelserne
Hjemmesiden giver elever, vejledere, lærere og ledelse inspiration til, hvordan man kan få mere bevægelse ind i hverdagen.
2. marts 2017
Sådan kommer flere unge godt videre efter grundskolen
Ekspertgruppen om bedre veje til ungdomsuddannelse har fremlagt deres anbefalinger til, hvordan flere unge kommer godt videre, når de forlader grundskolen.
2. marts 2017
Behov for sideløbende indsatser for at få flere unge i gang
Det er nødvendigt at tage hånd om både de faglige og sociale udfordringer, hvis flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det viser en ny undersøgelse, som KORA har gennemført i samarbejde med SFI og EVA.
17. februar 2017
Virksomheder som løftestang for at få unge i uddannelse
Virksomhedspraktik, brobygningsprojekter og lignende tiltag, hvor unge uden for uddannelsessystemet får mulighed for at få erfaringer med at være en del af en arbejdsplads, har en stærk positiv effekt på lysten til at uddanne sig.
16. februar 2017
Mange unge farer vild i uddannelsessystemet
Unge, der ikke går direkte videre i gymnasiet eller starter på en erhvervsuddannelse efter folkeskolen, farer ofte vild i uddannelsessystemet.
16. februar 2017
Schultz' Vejlederpris 2017
Har du en inspirerende, initiativrig og visionær kollega eller samarbejdspartner, som gør en særlig indsats for vejledningen? Så indstil vedkommende til Schultz’ vejlederpris 2017.
9. februar 2017
Projekt udsyn i udskolingen
Der er tale om et forsøgs- og udviklingsprojekt i folkeskolens overbygning, 7. til 9. klasse. Det består af 13 konkrete projekter landet over, der på forskellige måde beskæftiger sig med karrierelæring.
9. november 2016
Ny portal om uddannelse og integration
Uddannelses- og Forskningsministeriet og Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling lancerer en ny portal om uddannelse og opkvalificering til brug for arbejdet med integration af nyankomne flygtninge og familiesammenførte
3. november 2016