Søg i VidensCenter nyheder

Titel
Flere grundskolelever søger mod en erhvervsuddannelse. Pressemeddelelse fra Undervisningsministeriet 26. marts 2019
Søgningen til erhvervsuddannelserne er steget for tredje år i træk. På trods af et fald er gymnasieuddannelserne dog fortsat det mest populære valg blandt elever i 9. og 10. klasse.
5. april 2019
Karrierevejledning skal ses i et livslangt perspektiv
Det er kun få, der følger en direkte vej fra uddannelse til job og karriere. Det var et af hovedbudskaberne, da Rie Thomsen holdt tiltrædelsesforelæsning som første professor MSO i karrierevejledning ved DPU.
14. marts 2019
Ny professor MSO på DPU. Interview med Rie Thomsen
Det er de sidste tre bogstaver i ordet arbejdsliv, der skal være mest fokus på i karrieren, lyder det fra Rie Thomsen. Karrierevejledning er først interessant, hvis den kan få unge til at føle sig optimistiske og håbefulde.
7. marts 2019
Vejledning til fremtidens fremtid. Anbefalinger fra UU Danmarks tænketank.
Tænketankens bud på udfordringer nu og i fremtiden, vejledningens potentialer og evidens for god vejledning
21. februar 2019
Hvordan finder man som ung det studie, som matcher en bedst?
Det har Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) undersøgt, og det har resulteret i 4 gode råd.
8. februar 2019
Social mobilitet på uddannelsesområdet går den forkerte vej, Momentum-analyse for KL
De seneste 20 år er andelen af unge med forældre uden en ungdomsuddannelse, der får en ungdomsuddannelse, faldet. Samtidig er andelen markant lavere end de unge, hvis forældre har en ungdomsuddannelse.
24. januar 2019
Livtag med vejlederfunktionen. Interview
Vejledere og kontaktpersoner mødes i krydsfelt på Elsesminde Odense Produktions-Højskole for at blive skarpe på, hvordan vejlederfunktionen skal fungere i den nye Forberedende GrundUddannelse, FGU
24. januar 2019
Karrierelæring som omdrejningspunkt i udskoling og brobygning
Horsens Kommune har valgt at satse på karrierelæring som gennemgående metode, når eleverne i kommunens skoler skal klædes på til at træffe gode valg, fx valg af job og uddannelse.
16. januar 2019
Uddannelse fastholder og motiverer voksne ledige og beskæftigede. Tilfredshedsundersøgelse AOF
AOF tilbyder forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) til ledige og beskæftigede, og det er et hit og samtidig motiverer det til mere uddannelse og bidrager til fastholdelse af job eller studie.
15. november 2018
De kortuddannede får mindst efteruddannelse
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) påpeger i en ny analyse, at de grupper, der har størst behov for uddannelse og opkvalificering, paradoksalt nok er dem, der får mindst efteruddannelse.
5. november 2018