Søg i VidensCenter nyheder

Titel
Karrierelæring som omdrejningspunkt i udskoling og brobygning
Horsens Kommune har valgt at satse på karrierelæring som gennemgående metode, når eleverne i kommunens skoler skal klædes på til at træffe gode valg, fx valg af job og uddannelse.
16. januar 2019
Uddannelse fastholder og motiverer voksne ledige og beskæftigede. Tilfredshedsundersøgelse AOF
AOF tilbyder forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) til ledige og beskæftigede, og det er et hit og samtidig motiverer det til mere uddannelse og bidrager til fastholdelse af job eller studie.
15. november 2018
De kortuddannede får mindst efteruddannelse
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) påpeger i en ny analyse, at de grupper, der har størst behov for uddannelse og opkvalificering, paradoksalt nok er dem, der får mindst efteruddannelse.
5. november 2018
Unge hænger fast i kanten af samfundet, Ugebrevet Mandag Morgen Special
Rockwool Fonden og tre kommuner gør op med troen på, at uddannelse partout skal være første skridt på vejen til et job.
9. august 2018
Optag på de videregående uddannelser 2018
28. juli blev spændingen udløst for de mange, som havde søgt ind på en videregående uddannelse.
28. juli 2018
Aftale om styrket praksisfaglighed i folkeskolen
Eleverne i de ældste klasser i folkeskolen skal fremover have flere praktiske eller musiske fag på skoleskemaet for derigennem at fremme søgningen til erhvervsuddannelserne.
28. juni 2018
UGværktøjet Uddannelseszoom
Uddannelseszoom er blevet opdateret pr. 20. juni vedrørende oplysninger om løn, arbejdsløshed, iværksætteri og brancher
28. juni 2018
Ny udlandsguide for uddannelses- og erhvervsvejledere
Vejleder du unge om ophold i udlandet, så har Uddannelses- og Forskningsministeriet netop udgivet en ny guide.
30. april 2018
Succesfulde overgange mellem grundskole og ungdomsuddannelserne
Få 6 gode råd fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).
12. april 2018
Klare fordele for faglærte, der tager videreuddannelse
Ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) viser at faglærte, der har taget videreuddannelse, i gennemsnit tjener 6.000 kr. mere om måneden end de ikke-videreuddannede.
14. marts 2018