gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser

Der er flere gymnasiale uddannelser at vælge mellem. Det giver dig mulighed for at vælge efter interesse, og efter den type der passer dig bedst.

Der er mange fælles fag, men også fag som er særegne for den enkelte uddannelse.

De fleste fag på en gymnasial uddannelse udbydes også som enkeltfag. Det kan man benytte, hvis man fx skal supplere, eller som voksen har en særlig interesse for et bestemt fag.

En gymnasial eksamen giver mulighed for at søge optagelse på en videregående uddannelse.

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Gymnasieelever
Gymnasieelever

Se hvilke betingelser, du skal opfylde, for at blive optaget på en gymnasial uddannelse