Gymnasial uddannelse

Valg af studieretning

Når du starter på stx, htx eller hhx skal du vælge en studieretning, som du følger resten af din gymnasietid.

I løbet af de første tre måneder på en 3-årig gymnasial uddannelse (stx, htx, hhx) skal du vælge en studieretning, som du følger resten af uddannelsen.

En studieretning består af 2-3 fag inden for et specifikt fagområde fx naturvidenskab eller sprog. Dit valg af studieretning er dermed med til at give din uddannelse en tydelig faglig profil.

Nedenfor finder du svar på forskellige spørgsmål om valg af studieretning.

Fold alle afsnit ud

Se video om grundforløb og valg af studieretning

Unge fortæller om deres valg af studieretning.

Hvor finder jeg en oversigt over alle studieretninger

Her på ug.dk kan du få et overblik over alle studieretninger:

Du skal kigge på skolernes egne hjemmesider for at se, hvilke studieretninger de enkelte gymnasier udbyder.

Bliver alle studieretninger oprettet?

Det kan variere fra år til år, hvilke studieretninger der bliver oprettet på de enkelte gymnasier. Det afhænger blandt andet af, hvor mange der vælger studieretningen. Du kan altså ikke være sikker på, at alle de studieretning, skolen udbyder, også bliver oprettet.

Hvilken studieretning skal jeg vælge?

Når du skal vælge studieretning, er det vigtigt at have med i dine overvejelser, hvilken videregående uddannelse du gerne vil søge ind på bagefter. Du finder to digitale værktøjer her på ug.dk, som du kan bruge, når du skal vælge studieretning:

Retningsviseren

Ved hjælp af Retningsviseren kan du se, hvilke studieretninger der giver direkte adgang til at søge en bestemt videregående uddannelse. Værktøjet viser også, hvis der kræves specifikke fag, eller hvis efterfølgende supplering er nødvendig. Hvis du er i tvivl om dit uddannelsesvalg, kan du bruge interessesøgningen i værktøjet. Du kan også søge på flere forskellige uddannelser.

Adgangskortet

Hvis du vil undersøge, hvilke videregående uddannelser en specifik studieretning giver adgang til, kan du bruge Adgangskortet. Værktøjet giver et overblik over de videregående uddannelser, du har direkte adgang til at søge med den valgte studieretning. Du kan også eksperimentere med forskellige fagkombinationer og se, hvordan det påvirker dine muligheder efter gymnasiet.

Hvilken betydning har mit studieretningsvalg?

Dit valg af studieretning kan få betydning for, hvilke videregående uddannelser du kan søge direkte ind på, når du er færdig med gymnasiet.

Mange videregående uddannelser har specifikke adgangskrav. Det betyder, at du skal have bestemte fag på bestemte niveauer for at blive optaget.

Nedjustering af karaktergennemsnit

Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav til den videregående uddannelse, du gerne vil søge ind på, kan du tage faget som gymnasial supplering efter gymnasiet. Men fremover kan gymnasial supplering trække dit samlede gennemsnit ned.

Hvornår skal jeg vælge studieretning

Du skal først vælge studieretning, når du er startet i gymnasiet. Du starter i grundforløbet, som varer de første 3 måneder. I løbet af grundforløbet skal du vælge studieretning. 

Ved grundforløbets afslutning i november måned starter du i studieretningsforløbet, som varer resten af din gymnasietid.

Hvor kan jeg få hjælp?

På grundforløbet får du vejledning og hjælp til at vælge studieretning af din lærer og vejleder.

eVejledning

Du kan også kontakte eVejledning, som er et digitalt vejledningstilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelse og job.

Studievalg Danmark

Du kan også få vejledning af Studievalg Danmark, som vejleder om studieretningsvalget i forhold til videregående uddannelser.

 

Nedjustering af karaktergennemsnit

Fra 2022 kan gymnasial supplering trække gennemsnittet fra din gymnasiale eksamen ned. Læs mere om Nedjustering af karaktergennemsnit