Artikel

Studieretninger på hhx

Der er 13 centralt fastlagte studieretninger, som kan udbydes på hhx.

I slutningen af dit grundforløb skal du vælge den studieretning, som du ønsker at følge resten af din uddannelse.

Nedenfor kan du se de 13 centralt fastlagte hhx-studieretninger, som skolerne kan udbyde. De er organiseret indenfor hovedområderne: Økonomi og marked, økonomi og sprog samt sprog.

Der er forskel på, hvilke af de 13 studieretninger de enkelte gymnasier udbyder. Du kan se udbuddet af studieretninger på skolernes egne hjemmesider. 

Tjek din studieretning i Adgangskortet

Adgangskortet kan du se, hvilke videregående uddannelser de forskellige studieretninger giver adgang til. Nedenfor finder du direkte link fra de enkelte studieretninger til Adgangskortet.

Du skal selv markere følgende i Adgangskortet:

  • dit 2. fremmedsprog, hvis det ikke er studieretningsfag
  • dine valgfag

Du skal desuden være opmærksom på følgende:

  • Du finder kun fag i Adgangskortet, som er specifikke adgangskrav til en videregående uddannelse.
  • Ved sproglig studieretning med tre eller flere fremmedsprog har du evt. matematik på C-niveau i stedet for B-niveau.
Fold alle afsnit ud

Økonomi og marked

 

Studieretningsfag 1Studieretningsfag 2Link til Adgangskortet
   
Matematik AVirksomhedsøkonomi A

Tjek studieretning i Adgangskortet

   
Matematik AInternational økonomi ATjek studieretning i Adgangskortet
   
Virksomhedsøkonomi AInternational økonomi ATjek studieretning i Adgangskortet
   
Virksomhedsøkonomi AInformatik BTjek studieretning i Adgangskortet
   
Virksomhedsøkonomi AIt ATjek studieretning i Adgangskortet
   
Afsætning AVirksomhedsøkonomi ATjek studieretning i Adgangskortet
   
Afsætning AInnovation B/Idræt B (Kun
for Team Danmark-elever)
Tjek studieretning i Adgangskortet
   
International økonomi AAfsætning A/Idræt B (Kun 
for Team Danmark-elever)
Tjek studieretning i Adgangskortet 

Økonomi og sprog

 

Studieretningsfag 1Studieretningsfag 2Link til Adgangskortet
   
International økonomi ATysk fortsætter A
eller
Tysk begynder A

Tysk fortsætter A:
Tjek studieretning i Adgangskortet

Tysk begynder A: 
Tjek studieretning i Adgangskortet

   
International økonomi A

Spansk fortsætter A
eller
Fransk fortsætter A
eller 
Fransk begynder A

Spansk fortsætter A:
Tjek studieretning i Adgangskortet 

Fransk fortsætter A:
Tjek studieretning i Adgangskortet 

Fransk begynder A:
Tjek studieretning i Adgangskortet 
   
Afsætning ATysk fortsætter A
eller
Tysk begynder A

Tysk fortsætter A:
Tjek studieretning i Adgangskortet

Tysk begynder A: 
Tjek studieretning i Adgangskortet

   
Afsætning ASpansk fortsætter A
eller
Fransk fortsætter A
eller 
Fransk begynder A
Spansk fortsætter A:
Tjek studieretning i Adgangskortet 

Fransk fortsætter A:
Tjek studieretning i Adgangskortet 

Fransk begynder A:
Tjek studieretning i Adgangskortet 

Sprog

Studieretningsfag 1Studieretningsfag 2Link til Adgangskortet
   
Fortsættersprog (*) A 
eller
Begyndersprog (**) A
Fortsættersprog (*) A, B eller C
eller
Begyndersprog (**) A eller B/
Idræt B (Kun for Team Danmark-
elever)

Tjek studieretning
i Adgangskortet

NB: I Adgangskortet
skal du selv udfylde
dine valg af fortsættersprog/
begyndersprog
(studieretningsfag 1+2)

Noter:

(*) Ved fortsættersprog forstås på A-, B- og C-niveau: fransk, spansk (når læreplaner i faget er udarbejdet) eller tysk.
(**) Ved begyndersprog forstås på A- og B-niveau: Fransk, italiensk, kinesisk, russisk, spansk eller tysk.