gymnasiale uddannelser
Gymnasial uddannelse

Teknikfag på de gymnasiale uddannelser

I teknikfag beskæftiger du dig med udvikling og fremstilling af produkter.

Faget, der er et særligt fag på htx-uddannelsen, omfatter samspillet mellem teknik, viden, organisation og produkt.

Du kommer til at udleve din kreativitet og afprøve dine idéer med forsøg eller konkrete produkter. Du kan vælge mellem følgende retninger:

  • Energi og byggeri
  • Digitalt design og udvikling
  • Proces, levnedsmiddel og sundhed
  • Udvikling og produktion
     

Fælles for de fire retninger er, at du bl.a. kommer til at få viden om:

  • Problemidentifikation
  • Problemanalyse
  • Produktudformning
  • Realisering


Arbejdsformer
Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, projektarbejde, gruppearbejde og værksteds- og laboratoriearbejde. Du bliver trænet både i mundtlig fremstilling og skriftligt arbejde. Der vil være en del skriftligt arbejde, og i den sidste del af undervisningsperioden skal du udarbejde en projektprøve.

Eksamen
A-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en projektprøve.

Gymnasiale uddannelser med teknikfag

Der findes fire forskellige teknikfag på htx-uddannelsen. Læs mere:

Teknikfag A energi og byggeri
Teknikfag A digitalt design og udvikling
Teknikfag A proces, levnedsmiddel og sundhed
Teknikfag A udvikling og produktion 

Obligatorisk fag på en række erhvervsuddannelser med eux
Teknikfag A er desuden obligatorisk på en række erhvervsuddannelser med eux.  En eux-uddannelse er en erhvervsuddannelse med gymnasiale niveauer, der kan give dig adgang til videregående uddannelse på samme måde som en gymnasial uddannelse. Læs mere om eux.