højere teknisk eksamen - htx
Fag på htx

Teknikfag A proces, levnedsmiddel og sundhed - htx

I teknikfag A – proces, levnedsmiddel og sundhed lærer du om teknologier, som bruges inden for områderne sundhed, sygdom og miljø.

Fakta

Navn:
Teknikfag A proces, levnedsmiddel og sundhed - htx
Type:
Fag på den teknisk studentereksamen (htx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går i teknisk gymnasium

Du får fx erfaring med bioteknologi og mikrobiologi og brugen af disse i fx fødevareproduktion, sygdomsbekæmpelse og miljøbeskyttelse.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse og kan også udbydes som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I teknikfag A – proces, levnedsmiddel og sundhed vil du få fortrolighed med viden og teknologier, der har betydning for sundhed, sygdom og miljø.

Du får bl.a. undervisning i emner som:

  • Projektstyring
  • Analysemetoder og kvalitetsvurdering
  • Sundhed og miljø
  • Bioteknologi

De valgtemaer, din skole derudover kan vælge mellem, er bl.a.: procesteknologi, kemisk produktion, miljøteknik, fødevarer, anvendt bioteknologi, mikrobiologi og livsstil - sundhed.

Undervisningen veksler mellem projektarbejde og emneundervisning og praktisk arbejde i værksted og laboratorium. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde. Afsluttende omfatter undervisningen et projekt, der danner udgangspunkt for projektprøven i faget. 

I teknikfag A - proces, levnedsmiddel og sundhed er der en del skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. til informationssøgning, dataopsamling, beregning og styring.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i din projektprøve med skriftlig rapport, produkt/procesforløb og tilhørende mundtlig eksamination. 

Eksamen varer ca. 30 minutter, og du får ingen forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for teknikfag A – proces, levnedsmiddel og sundhed er 270 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for teknikfag A – proces, levnedsmiddel og sundhed på htx er 270 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for teknikfag A - proces, levnedsmiddel og sundhed ihtx på uvm.dk