højere teknisk eksamen - htx
Fag på højere teknisk eksamen (htx)

Teknikfag A byggeri og energi - htx

I teknikfag A – byggeri og energi lærer du om, hvordan teknologisk viden bruges i fremstilling og udvikling af produkter.

Fakta

Navn:
Teknikfag A byggeri og energi - htx
Type:
Fag på højere teknisk eksamen (htx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går i teknisk gymnasium

Du får teoretisk og praktisk erfaring med fx konstruktion, installationer og materialer og forudsætninger for at kunne forholde dig analytisk og innovativt til tekniske løsninger.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse og kan også udbydes som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I teknikfag A – byggeri og energi vil du opnå fortrolighed med processer for planlægning, fremstilling og udvikling af produkter og konstruktioner og med den tekniske og naturvidenskabelige viden, der bruges i processerne.

Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

På faget bliver du sat ind i en række obligatoriske nøgletemaer, og derudover udvælger din skole 2 valgtemaer samt et fordybelsesområde.

Planlægning er et af nøgletemaerne, hvor du lærer at arbejde med planlægningsprocesser i byggeri fra idé til færdig konstruktion.

Et andet tema er projektering, hvor du får kendskab til, hvordan et byggeprojekt udvikles. Fx lærer du at lave tegninger, at udvælge materialer og om teknisk kommunikation.

Gennem bl.a. arbejde på værksted med at fremstille enkle bygningsdele får du erfaring med konstruktion og lærer at bruge 2D og 3D CAD.

Endvidere kommer du til at beskæftige dig med energi og miljøforhold og får viden om brug og funktion af energikilder til forsyning af en bygning.

De valgtemaer, din skole derudover kan vælge mellem, er: bygningskonstruktioner, elinstallationer, vvs-installationer, bygningsautomatisering, energianlæg, byggekomponenter, landmåling og anlægsarbejde.

Hvert tema giver praktisk og teoretisk kendskab til et område. Det kan fx være kendskab til områdets historie og udvikling, færdigheder i at konstruere og fremstille et produkt eller udføre en installation, indsigt i principper for udførelse af forskellige opgaver og viden om hvordan man laver beregninger.

Du får også viden om administration og organisering. Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen veksler mellem projektarbejde, emneundervisning og praktisk arbejde i værksted og laboratorium. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

I teknikfag A – byggeri og energi er der en del skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. til informationssøgning, beregning, styring og tegning.

Eksamen

Eksamen består af en projektprøve med mundtlig prøve.

Den mundtlige prøve er en projektprøve med skriftlig rapport, produkt eller procesforløb. Det betyder, at du går til eksamen i det afsluttende projekt.

Selve eksamen er både en præsentation af projektet og en samtale om andre emner inden for det stof, I har gennemgået i undervisningen.

Skolen vælger, om prøveformen sker gruppevis eller er individuel.

Eksamen varer ca. 30 minutter, og der er ingen forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for teknikfag A – byggeri og energi er 295 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for teknikfag A – byggeri og energi på htx er 295 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for teknikfag A - byggeri og energi i bilag 25 i htx-bekendtgørelsen.