højere teknisk eksamen - htx
Fag på htx

Teknikfag A udvikling og produktion - htx

I teknikfag A udvikling og produktion lærer du om konstruktion og udvikling, komponenter og materialer, styring og overvågning samt fremstilling.

Fakta

Navn:
Teknikfag A udvikling og produktion - htx
Type:
Fag på den tekniske studentereksamen (htx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går i teknisk gymnasium

Du lærer at formulere en relevant teknisk problemstilling, visualisere forskellige løsningsforslag og at udvælge værktøjer og apparater.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Formålet med undervisningen i teknikfag A udvikling og produktion er, at du får erfaringer med at planlægge og gennemføre selvstændige projekter, fx at formidle større tekniske projektforløb mundtligt og skriftligt.


Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

  • Projektstyring
  • Produktudvikling
  • Produktions- og procesovervågning
  • Materialeteknologi

De valgtemaer, din skole derudover kan vælge mellem, er bl.a.:

  • Processer, maskin
  • Konstruktion, maskin
  • Analog- og digitalteknik, el
  • Apparatteknik, el
  • Bearbejdningsteknologi, tekstil
  • Materialelære, tektil

Undervisningen tager udgangspunkt i projektbaseret og meget praksisnær undervisning, der veksler mellem teori og praksis. Der indgår forsøg, demonstrationer, fremstilling og materiale- og produktprøvning, og virksomheder inddrages i undervisningen. Den afsluttende del af undervisningen byder på et projekt, der danner udgangspunkt for projektprøven i faget.

Eksamen
Der afholdes en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i dit eksamensprojekt. Prøven varer ca. 30 minutter, og der er ingen forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed
Uddannelsestiden for teknikfag A - udvikling og prduktion er 270 timer.

Økonomi
Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for teknikfag A - udvkling og produktion på htx er 270 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for teknikfag A - udvikling og produktion htx på uvm.dk.