højere teknisk eksamen - htx
Fag på den tekniske...

Teknikfag A design og produktion - htx

I teknikfag A – Design og produktion lærer du om teknologier, der bruges i fremstilling og udvikling af produkter.

Fakta

Navn:
Teknikfag A design og produktion - htx
Type:
Fag på højere teknisk eksamen (htx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går i teknisk gymnasium

Du får teoretisk og praktisk erfaring med bl.a. formgivning, materialer og fremstilling samt forudsætninger for at kunne forholde dig analytisk og innovativt til tekniske løsninger.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse og kan også udbydes som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I teknikfag A – Design og produktion vil du opnå fortrolighed med teknologier til udvikling og femstilling af produkter og til styring og automatisering af processer i en produktion.

Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

På faget bliver du sat ind i en række obligatoriske nøgletemaer, og derudover udvælger din skole 2 valgtemaer samt et fordybelsesområde.

Produktudvikling er et af nøgletemaerne, hvor du får indsigt i et produkts udvikling fra idé til produktion. Du lærer bl.a. at bruge CAD til formgivning, at fremstille prototyper og at styre kvaliteten.

Et andet tema er produktions- og procesovervågning, hvor du får kendskab til, hvordan man foretager målinger og analyserer resultaterne.

Gennem arbejde med forskellige styresystemer og computerbaserede produktionsprocesser får du erfaring med automation og styringsteknik. Her lærer du fx at foretage enkel programmering eller at opstille en produktionsplanlægning i form af et produktkort. Du får også viden om forskellige kredsløb, bl.a. elektriske kredsløb.

Endvidere kommer du til at beskæftige dig med materialeteknologi, så du bliver i stand til at foretage valg af egnede materialer til en given opgave.

De valgtemaer, din skole derudover kan vælge mellem, ligger inden for områderne maskin, el, træ og tekstil. Inden for hvert område kan skolen vælge forskelligt fokus. Der kan fx fokuseres på konstruktion og fremstilling, materialer, bearbejdning eller automatisering samt forskellige former for teknikker og teknologier inden for el-området.

Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen veksler mellem projektarbejde og emneundervisning og praktisk arbejde i værksted og laboratorium. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

I teknikfag A design og produktion er der en del skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. til informationssøgning, beregning, styring og tegning.

Eksamen

Eksamen består af en projektprøve med mundtlig prøve.

Den mundtlige prøve er en projektprøve med skriftlig rapport, produkt eller procesforløb. Det betyder, at du går til eksamen i det afsluttende projekt.

Selve eksamen er både en præsentation af projektet og en samtale om andre emner inden for det stof, I har gennemgået i undervisningen.

Skolen vælger, om prøveformen sker gruppevis eller er individuel.

Eksamen varer ca. 30 minutter, og du får ingen forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for teknikfag A – design og produktion er 295 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for teknikfag A – design og produktion på htx er 295 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for teknikfag A – design og produktion i bilag 26 i htx-bekendtgørelsen.