højere teknisk eksamen - htx
Fag på htx

Teknikfag A digitalt design og udvikling - htx

I teknikfag A – Digitalt design og udvikling beskæftiger du dig med anvendelse og innovativ udvikling af digitale produkter med vægt på det tekniske indhold.

Fakta

Navn:
Teknikfag A digitalt design og udvikling - htx
Type:
Fag på højere teknisk eksamen (htx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går i teknisk gymnasium

Du får teoretisk og praktisk erfaring med bl.a. projektstyring, datasikkerhed og interaktionsdesign samt forudsætninger for at kunne forholde dig analytisk og innovativt til tekniske løsninger.

Faget udbydes som fag i en samlet gymnasial uddannelse og kan også udbydes som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I teknikfag A – Digitalt design og udvikling vil du opnå fortrolighed med teknologier til udvikling og femstilling af produkter og til styring og automatisering af processer i en produktion.

På faget bliver du sat ind i en række obligatoriske nøgletemaer, og derudover udvælger din skole 2 valgtemaer samt et fordybelsesområde.

Projektstyring er et af nøgletemaerne, hvor du får indsigt i styringsværktøjer og samarbejdsformer. Du får også en indsigt i datasikkerhed, designprincipper og digital kommunikation.

Endvidere kommer du til at beskæftige dig med materialeteknologi, så du bliver i stand til at foretage valg af egnede materialer til en given opgave.

De valgtemaer, din skole derudover kan vælge mellem, ligger inden for områderne datamodeller, databehandling, robotter og intelligente systemer.

Undervisningen veksler mellem projektarbejde og emneundervisning og praktisk arbejde i værksted og laboratorium. Du bliver trænet i såvel mundtlig fremstilling som skriftligt arbejde.

I teknikfag A digitalt design og udvikling er der en del skriftligt arbejde.

Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. til informationssøgning, beregning, styring og tegning.

Eksamen

Eksamen består af en projektprøve med mundtlig prøve.

Den mundtlige prøve er en projektprøve med skriftlig rapport, produkt eller procesforløb. Det betyder, at du går til eksamen i det afsluttende projekt.

Selve eksamen er både en præsentation af projektet og en samtale om andre emner inden for det stof, I har gennemgået i undervisningen.

Skolen vælger, om prøveformen sker gruppevis eller er individuel.

Eksamen varer ca. 30 minutter, og du får ingen forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for teknikfag A – digitalt design og udvikling er 270 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for teknikfag A – digitalt design og udvikling på htx er 270 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for teknikfag A – digitalt design og udvikling ipå uvm.dk.