Artikel

Optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til en gymnasial uddannelse, kan du gå til en optagelsesprøve og optagelsessamtale.

Hvis du ønsker at starte på en gymnasial uddannelse, men ikke opfylder adgangskravene, er det dit resultat ved optagelsesprøven og optagelsessamtalen, der afgør, om du bliver optaget.

Bemærk, at du ikke kan gå til optagelsesprøve og samtale, hvis du søger hf direkte efter 9. klasse.

Fold alle afsnit ud

Ansøgningsproces

Du skal søge om optagelse på en gymnasial uddannelse via www.optagelse.dk seneste 1. marts. Her kan du prioritere op til 5 uddannelsesønsker.

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, får du hjælp til ansøgningen af din UU-vejleder.

Reservation af plads

Inden 1. maj får du besked om, at du har fået reserveret en plads på en skole. De fleste ansøgere vil få reserveret en plads på den skole, de har valg som 1. prioritet. Du kan læse mere om fordelingen af pladser i Spørgsmål og svar om optagelse på en gymnasial uddannelse.

Indkaldelse til optagelsesprøve

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til en gymnasial uddannelse, bliver du automatisk indkaldt til en optagelsesprøve og en optagelsessamtale.

Det er den skole, du har valgt som 1. prioritet, der indkalder dig. Det er også her, du skal til optagelsesprøve og optagelsessamtale, selvom du evt. har fået reserveret plads på en anden skole.

Optagelsesprøven og optagelsessamtalen

Optagelsesprøven er en skriftlig prøve, der varer fire timer. Der er opgaver inden for fagene:

 • dansk
 • matematik
 • engelsk
 • fysik/kemi

Prøven bedømmes med bestået eller ikke-bestået.

Optagelsessamtalen afholdes, når resultatet af optagelsesprøven er klar. Samtalen tager udgangspunkt i:

 • resultatet af optagelsesprøve
 • ​resultatet af den seneste uddannelsesparathedsvurdering
 • din studievalgsportfolio

En bestået optagelsesprøve er altså i sig selv ikke nok til at blive optaget på uddannelsen.

Prøvedatoer

Hvert år bliver der afholdt tre optagelsesprøver.  I 2019 afholdes der optagelsesprøve følgende datoer:

DatoPrøveTidspunkt
Den 14. juni 20191. optagelsesprøve10.00-14.00
Den 6. august 20192. optagelsesprøve10.00-14.00
Den 16. august 20193. optagelsesprøve10.00-14.00

Hvem skal til optagelsesprøve?

Den 1. optagelsesprøve er for de ansøgere, der på forhånd ved, at de skal til optagelsesprøve. Det er:

 • ansøgere fra prøvefrie skoler 
 • ansøgere, der ikke har 2. fremmedsprog fra folkeskolen
 • ansøgere, der har søgt om optagelse for sent
 • ansøgere, der er vuderet ikke-uddannelsesparate ved den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering
 • ansøgere, der har gjort institutionen opmærksom på, at de har været syge ved prøverne i 9. eller 10. klasse (eller af andre grunde er udeblevet fra en prøve)
 • ansøgere, der søger en tre-årige gymnasial uddannelse efter 10. klasse, og ikke har aflagt alle obligatoriske prøver ved afslutningen af 9. klasse
 • ​ansøgere til de tre-årige gymnasiale uddannelser, der ikke søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse

Den 2.optagelsesprøve er for øvrige ansøgere. Det er:

 • ansøgere, der ikke består folkeskolens afgangseksamen
 • ansøgere, som får et karaktergennemsnit på mindre end 2,0 af de lovbundne prøver
 • ansøgere, der har været syge ved en af prøverne til folkeskolens afgangseksamen eller prøverne i 10. klasse, og som ikke nåede den tidlige optagelsesprøve
 • øvrige ansøgere, der skal aflægge prøven for at kunne optages på den ønskede uddannelse

Denne prøve kan også bruges som andet prøveforsøg og sygeprøve i forhold til den tidlige optagelsesprøve. 

Den 3. optagelsesprøve henvender sig til:

 • ansøgere, der var syge til eller udeblev fra 2. optagelsesprøve
 • ansøgere, som ikke bestod 2. optagelsesprøve, og som vil benytte muligheden for at aflægge 2. prøveforsøg
 

Svar på prøven og samtalen

Du får tidligst svar på, om du er optaget umiddelbart efter optagelsessamtalen og senest 2 uger efter optagelsesprøven.

Hvis du ikke består optagelsesprøven

Hvis du ikke består optagelsesprøven, har du ret til at gå til optagelsesprøve og samtale igen i det omfang, det er muligt. Bemærk, at du kun har to prøveforsøg i alt. Det betyder, at hvis du bruger begge prøveforsøg i 9. klasse, har du ikke mulighed for at gå til optagelsesprøve igen i 10. klasse.

Hvis du ikke bliver optaget på den ønskede gymnasiale uddannelse, er der andre muligheder for ungdomsuddannelse, du kan overveje – det kan være:

Hvis du går i 9. klasse, kan du også søge 10. klasse og vente et år med at søge ind på en ungdomsuddannelse

Bemærk at der, alt efter din situation, kan være andre muligheder fx Den forberedende grunduddannelse (fgu).

Hvis du ikke vælger at gøre brug af dit andet prøveforsøg, bliver din ansøgning automatisk sendt videre til dit næste uddannelsesønske på din prioriteringsliste i optagelse.dk med andre adgangskrav.

Hvis du ikke har flere uddannelsesønsker på din prioriteringsliste eller kun har søgt gymnasiale uddannelser, bliver du kontaktet af en vejleder fra kommunen, så I sammen kan udarbejde en ny uddannelsesplan.

Standardiseret vurdering

Hvis du ønsker at starte på hf, men ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, skal du ikke til optagelsesprøve. Du kan i stedet blive optaget efter en standardiseret vurdering af dine faglige, sociale og personlige forudsætninger. Dette gælder også ansøgere, der har gået i en prøvefri 10. klasse. Det er rektor på den ønskede skole, der foretager vurderingen. Du skal ansøge via www.optagelse.dk.

Bemærk, hvis du ønsker at starte på en 3-årig gymnasial uddannelse (hhx, htx eller stx), men ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, skal du til optagelsesprøve og optagelsessamtale.