Artikel

Optagelsesprøve til de gymnasiale uddannelser

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til en gymnasial uddannelse, kan du gå til en optagelsesprøve og optagelsessamtale.

Hvis du ønsker at starte på en gymnasial uddannelse, men ikke opfylder adgangskravene, er det dit resultat ved optagelsesprøven og optagelsessamtalen, der afgør, om du bliver optaget.

Bemærk, at du ikke kan gå til optagelsesprøve og samtale, hvis du søger hf direkte efter 9. klasse.

Fold alle afsnit ud

Ansøgningsproces

Du skal søge om optagelse på en gymnasial uddannelse via www.optagelse.dk senest 1. marts. Her kan du prioritere op til 5 uddannelsesønsker.

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, får du hjælp til ansøgningen af din KUI-vejleder.

Reservation af foreløbig plads

Inden 1. maj får du besked om, at du har fået foreløbig plads på en skole. De fleste ansøgere vil få reserveret en foreløbig plads på den skole, de har valg som 1. prioritet. Du kan læse mere om fordelingen af pladser i Spørgsmål og svar om optagelse på en gymnasial uddannelse.

Indkaldelse til optagelsesprøve

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til en gymnasial uddannelse, bliver du automatisk indkaldt til en optagelsesprøve og en optagelsessamtale.

Optagelsesprøven og optagelsessamtalen

Optagelsesprøven er en skriftlig prøve, der varer tre timer. Der er opgaver inden for fagene:

 • dansk
 • matematik
 • engelsk

Prøven bedømmes med bestået eller ikke-bestået.

Optagelsessamtalen afholdes, når resultatet af optagelsesprøven er klar. Samtalen tager udgangspunkt i:

 • resultatet af optagelsesprøve
 • ​resultatet af den seneste uddannelsesparathedsvurdering
 • din studievalgsportfolio

En bestået optagelsesprøve er altså i sig selv ikke nok til at blive optaget på uddannelsen.

Prøvedatoer

Der bliver afholdt fire optagelsesprøver. Optagelsesprøverne blev i 2021 afholdt på følgende datoer: 

  DatoPrøveTidspunkt
28. april1. optagelsesprøve10.00-13.00
18. juni2. optagelsesprøve10.00-13.00
28. juni3. optagelsesprøve10.00-13.00
3. august4. optagelsesprøve10.00-13.00

Optagelsesprøven den 28. april er kun for dig, som allerede på dette tidspunkt ved, at du skal til optagelsesprøve - fx hvis du går på en prøvefri skole eller ikke får undervisning i andet fremmedsprog. 

Hvem skal til optagelsesprøve?

Ansøgere, der skal til optagelsesprøve, er: 

 • ansøgere fra prøvefri skoler – dog ikke ansøgere, som søger hf direkte efter 10. klasse fra en prøvefri skole
 • ansøgere, der ikke har 2. fremmedsprog fra folkeskolen
 • ansøgere, der har søgt om optagelse for sent, såfremt der stadig er mulighed for at gå til optagelsesprøve
 • ansøgere, der er vurderet ikke-uddannelsesparate ved den afsluttende uddannelsesparathedsvurdering
 • ansøgere, der søger en tre-årig gymnasial uddannelse efter 10. klasse, og ikke har aflagt alle obligatoriske prøver ved afslutningen af 9. klasse
 • ansøgere til de tre-årige gymnasiale uddannelser, der søger om optagelse mere end to år efter afslutningen af 9. klasse og mere end et år efter afslutningen af 10. klasse
 • ansøgere, der ikke består folkeskolens afgangseksamen
 • ansøgere, som får et karaktergennemsnit på mindre end 2,0 af de lovbundne prøver
 • ansøgere, der var syge til eller udeblev fra 2. optagelsesprøve
 • ansøgere, som ikke bestod 2. optagelsesprøve, og som vil benytte muligheden for at aflægge 2. prøveforsøg. 

Svar på prøven og samtalen

Du får tidligst svar på, om du er optaget umiddelbart efter optagelsessamtalen og senest 2 uger efter optagelsesprøven.

Hvis du ikke består optagelsesprøven

Hvis du ikke består optagelsesprøven, har du ret til at gå til optagelsesprøve og samtale igen i det omfang, det er muligt. Bemærk, at du har to prøveforsøg efter 9. klasse og to prøveforsøg efter 10. klasse. Ikke-brugte prøveforsøg fra 9. og 10. klasse kan bruges på et senere tidspunkt, du kan dog max bruge to forsøg om året.

Hvis du ikke bliver optaget på den ønskede gymnasiale uddannelse, er der andre muligheder for ungdomsuddannelse, du kan overveje – det kan være:

Hvis du går i 9. klasse, kan du også søge 10. klasse og vente et år med at søge ind på en ungdomsuddannelse

Bemærk at der, alt efter din situation, kan være andre muligheder fx Den forberedende grunduddannelse (fgu).

Hvis du ikke vælger at gøre brug af dine prøveforsøg, bliver din ansøgning automatisk sendt videre til dit næste uddannelsesønske på din prioriteringsliste i optagelse.dk med andre adgangskrav.

Hvis du ikke har flere uddannelsesønsker på din prioriteringsliste eller kun har søgt gymnasiale uddannelser, bliver du kontaktet af en vejleder fra kommunen, så I sammen kan udarbejde en ny uddannelsesplan.

Standardiseret vurdering

Hvis du ønsker at starte på hf, men ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, og ikke har retskrav på optagelse, har du mulighed for at blive optaget efter en standardiseret vurdering af dine faglige, sociale og personlige forudsætninger. Hvis du søger hf i direkte forlængelse af en 10. klasse fra en prøvefri skole, kan du også optages efter en standardiseret vurdering. Det er rektor på den ønskede skole, der foretager vurderingen. Du skal ansøge via www.optagelse.dk.