gymnasiale uddannelser
Artikel

Historie på de gymnasiale uddannelser

I historie lærer du om historiske begivenheder og samfundets udvikling fra oldtiden til i dag.

Historie er et obligatorisk fag i gymnasiet. På stx skal du have det på A-niveau, mens du på hf og htx skal have det på B-niveau.

I faget historie får du undervisning i centrale udviklingslinjer og begivenheder i Danmarks historie, Europas historie og i verdenshistorien. Du lærer at undersøge historiske emner og at formidle resultatet både mundtligt og skriftligt. Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

  • Dansk historie og identitet
  • Hovedlinjerne i europæisk historie fra antikken til i dag
  • Natur, teknologi og produktion i historisk og nutidigt perspektiv
  • Centrale kulturmøder i europæisk historie
  • Styreformer i historisk og nutidigt perspektiv
  • Ideologiernes kamp i det 20. århundrede
  • Nye grænser og konflikter


Forskel på B- og A-niveau
Indholdsmæssigt beskæftiger du dig med flere af de samme emner på B-niveau, som du gør på A-niveau. På B-niveauet foregår undervisningen dog på et mere overordnet niveau, mens du på A-niveau går mere i dybden med emnerne. Det forventes samtidig på A-niveau, at du udviser en større grad af selvstændighed i dit arbejde med faget og får en dybere indsigt i de grundlæggende historiske udviklingslinjer og principper. Samtidig er der flere undervisningstimer på A-niveau end på B-niveau.

Arbejdsformer
Undervisningen består af forskellige arbejdsformer så som klasseundervisning, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde.

Eksamen

B-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

A-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

Faget indgår som adgangskrav på de videregående uddannelser
Historie på enten B- eller A-niveau er et specifikt adgangskrav på flere videregående uddannelser. Tjek på Adgangskortet for at se, hvilke videregående uddannelser, der kræver, at du har historie.

Du kan også tage faget senere som supplering, fx løfte fra B- til A-niveau. Men her skal du være opmærksom på, at det kan få indflydelse på dit samlede karaktergennemsnit, der vil blive genberegnet, når du søger optagelse på den videregående uddannelse, hvor fx historie A er et adgangskrav. Læs mere om regler for Gymnasial supplering. Du kan også tage faget som hf-enkeltfag.

Gymnasiale uddannelser med historie
På stx er historie obligatorisk på A-niveau, mens du på hhx og hf skal have det på B-niveau. På hf som en del af kultur- og samfundsfaggruppen. Læs mere: 

Stx: Historie A

Hhx: Historie B

Hf: Historie B-A

Hf-enkeltfag: Historie B

Hf: Kultur- og samfundsfaggruppen 

Overordnet beskæftiger man sig med det samme i faget på de forskellige gymnasiale uddannelser. Der kan dog være nogle indholdsmæssige forskelle. Læs eventuelt mere på skolernes egne hjemmesider.

Det har ingen betydning for din videregående uddannelse, om du har haft fx historie B på hhx eller hf. Ikke alle uddannelser indeholder alle fag og alle niveauer, men du har mulighed for at vælge fag fra en anden gymnasial uddannelse, end den du har valgt at gå på. Spørg på skolen.