højere forberedelseseksamen, hf
Gymnasial uddannelse

Historie B-A - hf

I historie A får du kendskab til de historiske perioder, der har fundet sted i Danmark, Europa og den øvrige verden. Derudover får du viden om en række samfundsstrukturer, som har præget historien.

Fakta

Navn:
Historie B-A - hf
Type:
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen (hf)

Faget historie handler om fortidige forhold og du kommer til at beskæftige dig med, hvordan mennesker har levet under forskellige vilkår gennem tid frem til i dag. Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Historie giver dig viden og kundskaber om fortidige begivenheder, udviklingslinjer, kontinuitet og brud i Danmark, Europa og resten af verden Du lærer at indsamle og systematisere informationer om og fra fortiden samt at forholde dig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

  • hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
  • forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
  • forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
  • kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
  • stats- og nationsdannelser, herunder Danmarks
  • nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
  • politiske og sociale revolutioner
  • demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv
  • politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede

Undervisningen er organiseret med en bred vifte af forskellige arbejdsformer som fx lærerforedrag, individuelt arbejde, gruppearbejde og projektarbejde.

Der bruges it i undervisningen i forbindelse med informationssøgning og skriftlig fremstilling samt som hjælpeværktøj ved mundtlige fremlæggelser.

Eksamen
Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af et ukendt materialesæt. Prøven varer ca. 30 minutter, og du har ca. 90 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1 - 2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for historie fra B - A-niveau er 50 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for historie B-A på hf er 50 timer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for historie B-A hf på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
9. august 2021
1. december 2021
Historie B->A, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2021
22. december 2021
Historie B->A, 2HF Fjernundervisning 8900 Randers C
*
10. august 2021
3. december 2021
Historie B->A, 2HF Dagundervisning 5471 Søndersø
*
10. august 2021
7. december 2021
Historie B->A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2021
3. december 2021
Historie B->A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. september 2021
26. november 2021
Historie B->A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. september 2021
26. november 2021
Historie B->A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
1. september 2021
26. november 2021
Historie B->A, 2HF Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
3. januar 2022
16. maj 2022
Historie B->A, 2HF Fjernundervisning 8900 Randers C
*
4. januar 2022
12. maj 2022
Historie B->A, 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Historie B->A, 2HF Fjernundervisning 5000 Odense C
*
10. januar 2022
20. maj 2022
Historie B->A, 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
10. januar 2022
30. april 2022
Historie B->A, 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
10. januar 2022
20. maj 2022
Historie B->A, 2HF Fjernundervisning 4300 Holbæk
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Historie B->A, 2HF Fjernundervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Historie B->A, 2HF Fjernundervisning 1120 København K
*
18. januar 2022
12. maj 2022
Historie B->A, 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
18. januar 2022
12. maj 2022
Historie B->A, 2HF Dagundervisning 1165 København K
*
1. februar 2022
28. april 2022
Historie B->A, 2HF Fjernundervisning 1120 København K