højere handelseksamen - hhx
Fag på hhx

Historie B - hhx

Historie B handler om, hvordan mennesker lever i dag set i lyset af den udvikling, der har fundet sted de sidste 500 år.

Fakta

Navn:
Historie B - hhx
Type:
Fag på den merkantile studentereksamen (hhx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et handelsgymnasium

Du beskæftiger dig bredt med den nationale og udenlandske historie. Faget gør dig i stand til at perspektivere aktuelle problemstillinger.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget historie på B-niveau vil du opnå viden om den nationale, europæiske og globale udvikling inden for de seneste 500 år. Du får indsigt i grundlæggende styreformer, politiske ideologier og menneskerettigheder samt kendskab til hovedlinjerne i danmarks- og verdenshistorien.

Ud fra bred viden om Danmarkshistorien og verdenshistorien lærer du at forklare samfundsmæssige forandringer og analysere samspillet mellem mennesker, natur og samfund. Du lærer at bruge historisk metode, herunder at forholde dig kritisk til historiske kilder og fremstillinger.

Du får undervisning inden for emner som fx den politiske og økonomiske udvikling i Europa efter 1945, udviklingen af demokrati og menneskerettigheder samt kultur og levevilkår i både Danmark og andre steder i verden.

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer. I forbindelse med et af forløbene arbejder du med en problemformulering og et materiale, du selv har valgt. Du skal også skrive en opgave i historie og/eller dansk.

It indgår i undervisningen i forbindelse med søgning, indsamling og præsentation af materiale samt ved opøvelse i at opnå kildekritiske færdigheder.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af et ukendt materiale af et omfang på tre til fire normalsider. Eksamen varer ca. 30 minutter med ca. 90 minutters forberedelsestid.

 

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for historie på B-niveau er 150 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for historie på B-niveau på hhx er 150 timer. Faget er obligatorisk, og den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende årskarakter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for historie B hhx på uvm.dk.