højere forberedelseseksamen, hf
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)

Kultur- og samfundsfaggruppe - hf

Faget indeholder en kombination af historie, religion og samfundsfag.

Fakta

Navn:
Kultur- og samfundsfaggruppe - hf
Type:
Fag på den 2-årige hf-eksamen (hf)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen (hf)

Du får en forståelse af væsentlige elementer i den historiske udvikling, det moderne samfund, forskellige religioner samt kulturelle værdier og livsanskuelser.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Kultur og samfundsfaggruppe - hf er et tværfagligt fag, der giver indsigt i samspillet mellem den historiske, samfundsmæssige og kulturelle udvikling i Danmark så vel som internationalt. Faggruppen består af fagene historie B, religion C og samfundsfag C.

Du vil komme til at arbejde med emner inden for historie, samfundsfag og religion i forløb, hvor alle tre fag indgår, således at du lærer at kombinere viden og metoder fra fagene.

Bla. vil du få indblik i sammenhænge mellem kultur- og samfundsforhold i danmarkshistorien og i sammenhænge mellem religionerne og europæisk kultur og tænkning.

Du vil også få indsigt i fagenes metoder og fx lære at indsamle, analysere og forholde dig kritisk til forskellige materialer.

Derudover vil du blive trænet i at argumentere og diskutere på et fagligt grundlag, fx i diskussioner af egne og andres kulturelle værdier eller synspunkter. Du vil lære at formidle din viden mundtligt og skriftligt.

Du får fx undervisning inden for følgende emneområder:

  • fællesfaglige emner (fx globalisering og kulturmødet, religiøse og politiske brud)
  • historie (fx dansk historie og identitet, hovedlinjerne i europæisk historie)
  • religion (fx kristendom, islam mm., etik)
  • samfundsfag (fx politisk ideologier, økonomiske sammenhænge)

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer og organiseres i mindst fire fællesfaglige forløb. Du får mulighed for at deltage aktivt i diskussioner og formidlinger.

Der bruges it-baseret udstyr til informationssøgning, formidling og vidensdeling.

Eksamen

Eksamen består af en intern flerfaglig mundtlig prøve og en ekstern mundtlig prøve i ét af de tre fag.

Projektet kan du udarbejde alene eller sammen med andre, mens den mundtlige prøve er individuel. Projektet udarbejdes i ca. 15 timer fordelt over mindst en uge i slutningen af undervisningsperioden, efter at uddannelsestiden i faggruppen er afsluttet. Der skal udarbejdes et skriftligt produkt på 2-4 sider, som afleveres mindst 3 dage inden prøvens afvikling.

Selve eksaminationen varer ca. 30 minutter. Du fremlægger temaets problemstillinger og relationerne til det læste stof ud fra synopsen.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for kultur- og samfundsfaggruppe er ca. 300 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for kultur- og samfundsfaggruppe på hf er 300 timer fordelt på 1. og 2. år. Faggruppen er obligatorisk, og den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres to gange om året af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for kultur- og samfundsfaggruppe hf på uvm.dk.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
6. august 2024
12. december 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
6. august 2024
12. december 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
7. august 2024
1. december 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 4700 Næstved
*
7. august 2024
31. december 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 4640 Faxe
*
8. august 2024
28. maj 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
12. august 2024
30. maj 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
30. maj 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
30. maj 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
30. maj 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
30. maj 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
30. maj 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
30. maj 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
30. maj 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
30. maj 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
30. maj 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
21. november 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
21. november 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
21. november 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
21. november 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
5. december 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
5. december 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
19. december 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
12. august 2024
1. december 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 6000 Kolding
*
12. august 2024
5. december 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
12. august 2024
5. december 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 4300 Holbæk
*
13. august 2024
23. maj 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 4000 Roskilde
*
13. august 2024
23. maj 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 4000 Roskilde
*
13. august 2024
23. maj 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 4000 Roskilde
*
14. august 2024
19. maj 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
14. august 2024
19. maj 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
14. august 2024
19. maj 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
14. august 2024
19. maj 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
14. august 2024
19. maj 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
14. august 2024
19. maj 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
14. august 2024
19. maj 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
14. august 2024
19. maj 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
14. august 2024
20. december 2024
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
14. august 2024
20. december 2024
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
14. august 2024
20. december 2024
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
14. august 2024
20. december 2024
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
14. august 2024
20. december 2024
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
14. august 2024
20. december 2024
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 1120 København K
*
6. januar 2025
15. maj 2026
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 6000 Kolding
*
6. januar 2025
15. maj 2026
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 6000 Kolding
*
6. januar 2025
23. maj 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 4000 Roskilde
*
6. januar 2025
23. maj 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 4000 Roskilde
*
6. januar 2025
23. maj 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 4000 Roskilde
*
13. januar 2025
1. december 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 4700 Næstved
*
11. august 2025
22. december 2026
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
11. august 2025
22. december 2026
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 5700 Svendborg
*
14. august 2025
20. december 2025
Kultur- og samfundsfaggruppen , 2HF Dagundervisning 1120 København K