gymnasiale uddannelser
Artikel

Geografi/naturgeografi på de gymnasiale uddannelser

I naturgeografi beskæftiger du dig med jordens grundlæggende naturprocesser og naturforhold og deres betydning for menneskets livsvilkår.

Hvordan er det danske landskab dannet? Hvorfor sker der klimaændringer? Hvordan er det globale kulstofkredsløb? Det er blot et par af de spørgsmål, du kan støde på, når du beskæftiger dig med naturgeografi.

Overordnet får du med faget en forståelse af jordens og livets udvikling i et langt tidsperspektiv, du lærer om dens opbygning i tektoniske plader, og du får viden om jordskælv, vulkaner og klimasystemet med vinde og havstrømme.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med emner som:

  • Jordens, livets og landskabernes udviklingsprocesser og udviklingshistorie i lyset af aktuelle ressource- og miljøforhold
  • Klima og klimaændringer, de natur- og samfundsmæssige faktorer, der påvirker det, samt dets betydning for menneskets livsvilkår
  • Vand, vandressourcer og deres udnyttelse
  • Energi, energistrømme, energiressourcer og energiteknologi
  • Produktion, forbrug, teknologi, ressourcer og bæredygtighed
  • Analyse og tolkning af kort og andre rumlige mønstre
     

Forskel på C-og B-niveau
På C-niveau arbejder du med faget på et overordnet plan og bliver introduceret for de mest grundlæggende elementer og emner i geografiens verden. Du lærer at udføre enkle eksperimenter og feltstudier. Med naturgeografi på B-niveau kommer du mere i dybden med faget, og du vil også blive præsenteret for nye emner i forhold til C-niveau. Samtidig bliver eksperimenterne sværere.

Arbejdsformer
Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, projektarbejde, elevoplæg og eksperimentelt arbejde. Feltarbejde med selvstændig observation og indsamling af empiriske data er en meget vigtig del af undervisningen, hvor du også lærer at føre journaler over dit arbejde og skrive rapporter om resultaterne.

Eksamen
Naturgeografi C (stx): Du afslutter faget med en mundtlig prøve
Naturgeografi B (stx): Du afslutter faget med en mundtlig prøve
Geografi C (hf-enkeltfag): Du afslutter faget med en mundtlig prøve

Gymnasiale uddannelser med naturgeografi/geografi

Geografi C er obligatorisk på hf som en del af den naturvidenskabelige faggruppe. På stx kan du vælge naturgeografi C som et af de to naturvidenskabelige fag på C-niveau. Læs mere:

Stx: Naturgeografi C og Naturgeografi B

Hf-enkeltfag: Geografi C

Hf: Naturvidenskabelig faggruppe

Overordnet beskæftiger man sig med det samme i faget på de forskellige gymnasiale uddannelser. Der kan dog være nogle indholdsmæssige forskelle. Læs eventuelt mere på skolernes egne hjemmesider.

Ikke alle uddannelser indeholder alle fag og alle niveauer, men du har mulighed for at vælge fag fra en anden gymnasial uddannelse, end den du går på.