enkeltfag på højere forberedelseseksamen
Kursus

Geografi C - hf-enkeltfag

I geografi C beskæftiger du dig med naturprocesser og naturforhold på jorden og deres betydning for menneskets livsvilkår i et samfundsmæssigt perspektiv.

Fakta

Navn:
Geografi C - hf-enkeltfag
Type:
Fag på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)

Du får undervisning i vejr og klima, naturkredsløb og befolkningsforhold og lærer at bruge geofaglige data.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I geografi på C-niveau lærer du at udføre simple former for geofagligt eksperimentelt arbejde, herunder feltarbejde og dataindsamling, og du lærer at behandle og bruge de indsamlede data og resultater.

Du stifter i undervisningen bekendtskab med faglige analyseværktøjer og relevant fagsprog og lærer at opstille enkle problemformuleringer ud fra en geofaglig tilgang. I arbejdet med de geofaglige spørgsmål gennemgår I også naturvidenskabernes og teknologiens rolle i den aktuelle samfundsudvikling og sætter lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller global sammenhæng.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • vejrforhold og klima, klimaændringer og vandressourcer
  • Jordens og landskabernes processer
  • naturlige og menneskeskabte energistrømme og stofkredsløb
  • naturbetingede ressourcer, produktion, teknologi og bæredytighed
  • befolkningsforhold, byudvikling og erhverv i en globaliseret verden

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer, og en stor del foregår som emne- eller projektorienteret arbejde.

It indgår som redskab i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af en opgave, som indeholder en overskrift og underspørgsmål samt kendt og ukendt materiale. Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 24 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for geografi på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for geografi på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres en gang pr. semester af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for geografi C hf-e på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
4. december 2023
15. juni 2024
Geografi C, HFE Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
15. januar 2024
23. maj 2024
Geografi C, HFE Dagundervisning 2770 Kastrup
*
15. januar 2024
23. maj 2024
Geografi C, HFE Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
15. januar 2024
23. maj 2024
Geografi C, HFE Fjernundervisning 2650 Hvidovre
*
26. marts 2024
31. december 2024
Geografi C, HFE Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
13. maj 2024
2. december 2024
Geografi C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
6. august 2024
6. december 2024
Geografi C, HFE Aftenundervisning 2650 Hvidovre
*
6. august 2024
6. december 2024
Geografi C, HFE Aftenundervisning 2650 Hvidovre
*
6. august 2024
6. december 2024
Geografi C, HFE Aftenundervisning 2770 Kastrup
*
7. august 2024
3. december 2024
Geografi C, HFE Dagundervisning 2610 Rødovre
*
7. august 2024
3. december 2024
Geografi C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
7. august 2024
3. december 2024
Geografi C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
8. august 2024
29. november 2024
Geografi C, HFE Dagundervisning 4700 Næstved
*
8. august 2024
12. december 2024
Geografi C, HFE Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
8. august 2024
12. december 2024
Geografi C, HFE Fjernundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
8. august 2024
2. december 2024
Geografi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
2. december 2024
Geografi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2024
3. december 2024
Geografi C, HFE Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
8. august 2024
3. december 2024
Geografi C, HFE Fjernundervisning 2650 Hvidovre
*
8. august 2024
3. december 2024
Geografi C, HFE Dagundervisning 2770 Kastrup
*
9. august 2024
15. maj 2025
Geografi C, HFE Dagundervisning 5600 Faaborg
*
12. august 2024
27. juni 2025
Geografi Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
12. august 2024
2. december 2024
Geografi C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2024
29. november 2024
Geografi C, HFE Dagundervisning 6000 Kolding
*
12. august 2024
2. december 2024
Geografi C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2024
6. december 2024
Geografi C, HFE Dagundervisning 4300 Holbæk
*
13. august 2024
6. december 2024
Geografi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
13. august 2024
13. december 2024
Geografi C, HFE Dagundervisning 5500 Middelfart
*
13. august 2024
15. maj 2025
Geografi C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
14. august 2024
6. maj 2025
Geografi C, HFE Dagundervisning 5800 Nyborg
*
14. august 2024
6. december 2024
Geografi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2024
6. december 2024
Geografi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
14. august 2024
13. maj 2025
Geografi C, HFE Fjernundervisning 7100 Vejle
*
15. august 2024
6. december 2024
Geografi C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Geografi C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Geografi C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
6. december 2024
Geografi C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
15. august 2024
3. december 2024
Geografi C, HFE Dagundervisning 4000 Roskilde
*
15. august 2024
19. maj 2025
Geografi C, HFE Fjernundervisning 4000 Roskilde
*
26. august 2024
2. december 2024
Geografi C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
2. januar 2025
15. maj 2025
Geografi C, HFE Dagundervisning 5600 Faaborg
*
4. januar 2025
16. maj 2025
Geografi C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2025
15. maj 2025
Geografi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2025
15. maj 2025
Geografi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2025
14. maj 2025
Geografi C, HFE Fjernundervisning 6000 Kolding
*
6. januar 2025
14. maj 2025
Geografi C, HFE Dagundervisning 6000 Kolding
*
6. januar 2025
19. maj 2025
Geografi C, HFE Dagundervisning 4600 Køge
*
7. januar 2025
15. maj 2025
Geografi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2025
19. maj 2025
Geografi C, HFE Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
8. januar 2025
19. maj 2025
Geografi C, HFE Fjernundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
9. januar 2025
15. maj 2025
Geografi C, HFE Dagundervisning 2610 Rødovre
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Geografi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2025
16. maj 2025
Geografi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2025
16. maj 2025
Geografi C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
13. januar 2025
15. maj 2025
Geografi C, HFE Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
13. januar 2025
15. maj 2025
Geografi C, HFE Fjernundervisning 2650 Hvidovre
*
13. januar 2025
15. maj 2025
Geografi C, HFE Dagundervisning 2770 Kastrup
*
16. januar 2025
15. maj 2025
Geografi C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
15. maj 2025
Geografi C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
16. januar 2025
15. maj 2025
Geografi C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
27. januar 2025
16. maj 2025
Geografi C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C