enkeltfag på højere forberedelseseksamen
Kursus

Geografi C - hf-enkeltfag

I geografi C beskæftiger du dig med naturprocesser og naturforhold på jorden og deres betydning for menneskets livsvilkår i et samfundsmæssigt perspektiv.

Fakta

Navn:
Geografi C - hf-enkeltfag
Type:
Fag på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)

Du får undervisning i vejr og klima, naturkredsløb og befolkningsforhold og lærer at bruge geofaglige data.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I geografi på C-niveau lærer du at udføre simple former for geofagligt eksperimentelt arbejde, herunder feltarbejde og dataindsamling, og du lærer at behandle og bruge de indsamlede data og resultater.

Du stifter i undervisningen bekendtskab med faglige analyseværktøjer og relevant fagsprog og lærer at opstille enkle problemformuleringer ud fra en geofaglig tilgang. I arbejdet med de geofaglige spørgsmål gennemgår I også naturvidenskabernes og teknologiens rolle i den aktuelle samfundsudvikling og sætter lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller global sammenhæng.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • vejrforhold og klima, klimaændringer og vandressourcer
  • Jordens og landskabernes processer
  • naturlige og menneskeskabte energistrømme og stofkredsløb
  • naturbetingede ressourcer, produktion, teknologi og bæredytighed
  • befolkningsforhold, byudvikling og erhverv i en globaliseret verden

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer, og en stor del foregår som emne- eller projektorienteret arbejde.

It indgår som redskab i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af en opgave, som indeholder en overskrift og underspørgsmål samt kendt og ukendt materiale. Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 24 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for geografi på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for geografi på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres en gang pr. semester af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for geografi C hf-e på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
23. maj 2019
15. juni 2020
Geografi C, HFE Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
12. august 2019
15. maj 2020
Geografi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2019
15. maj 2020
Geografi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
19. august 2019
15. maj 2020
Geografi C, HFE Dagundervisning 5600 Faaborg
*
20. august 2019
12. maj 2020
Geografi C, HFE Dagundervisning 5800 Nyborg
*
23. august 2019
15. maj 2020
Geografi C, HFE Dagundervisning 5800 Nyborg
*
25. oktober 2019
15. maj 2020
Geografi C, HFE Dagundervisning 5600 Faaborg
*
25. oktober 2019
15. maj 2020
Geografi C, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
25. oktober 2019
15. maj 2020
Geografi C, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
3. januar 2020
15. maj 2020
Geografi C, HFE Dagundervisning 7400 Herning
*
8. januar 2020
15. maj 2020
Geografi C, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
9. januar 2020
15. maj 2020
Geografi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2020
15. maj 2020
Geografi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2020
15. maj 2020
Geografi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
9. januar 2020
15. maj 2020
Geografi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
17. januar 2020
15. maj 2020
Geografi C, HFE Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
30. januar 2020
18. maj 2020
Geografi C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
30. januar 2020
20. maj 2020
Geografi C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
11. februar 2020
14. maj 2020
Geografi C, HFE Dagundervisning 5500 Middelfart
*
11. februar 2020
15. maj 2020
Geografi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. februar 2020
15. maj 2020
Geografi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. februar 2020
15. maj 2020
Geografi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. februar 2020
15. maj 2020
Geografi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
18. marts 2020
2. december 2020
Geografi C, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
26. marts 2020
15. maj 2020
Geografi C, HFE Dagundervisning 7400 Herning
*
26. marts 2020
15. maj 2020
Geografi C, HFE Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
26. marts 2020
15. maj 2020
Geografi C, HFE Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
30. marts 2020
2. december 2020
Geografi C, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
4. december 2020
Geografi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
2. december 2020
Geografi C, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
10. august 2020
2. december 2020
Geografi C, HFE Fleksibel undervisning 6100 Haderslev
*
10. august 2020
17. maj 2021
Geografi C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
10. august 2020
4. december 2020
Geografi C, HFE Dagundervisning 5471 Søndersø
*
10. august 2020
4. december 2020
Geografi C, HFE Dagundervisning 5471 Søndersø
*
11. august 2020
4. december 2020
Geografi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2020
4. december 2020
Geografi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2020
14. maj 2021
Geografi C, HFE Dagundervisning 5600 Faaborg
*
12. august 2020
4. december 2020
Geografi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2020
4. december 2020
Geografi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
12. august 2020
4. december 2020
Geografi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2020
4. december 2020
Geografi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2020
4. december 2020
Geografi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2020
4. december 2020
Geografi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
13. august 2020
12. maj 2021
Geografi C, HFE Dagundervisning 7400 Herning
*
13. august 2020
6. maj 2021
Geografi C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
13. august 2020
12. maj 2021
Geografi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
17. august 2020
15. maj 2021
Geografi C, HFE Fleksibel undervisning 7700 Thisted
*
17. august 2020
16. maj 2021
Geografi C, HFE Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
17. august 2020
2. december 2020
Geografi C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
17. august 2020
2. december 2020
Geografi C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
4. januar 2021
12. maj 2021
Geografi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. januar 2021
12. maj 2021
Geografi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2021
12. maj 2021
Geografi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
7. januar 2021
18. maj 2021
Geografi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2021
18. maj 2021
Geografi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2021
18. maj 2021
Geografi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2021
18. maj 2021
Geografi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
7. januar 2021
18. maj 2021
Geografi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2021
18. maj 2021
Geografi C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
11. januar 2021
18. maj 2021
Geografi C, HFE Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C
*
12. januar 2021
11. maj 2021
Geografi C, HFE Dagundervisning 5500 Middelfart
*
18. januar 2021
16. maj 2021
Geografi C, HFE Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
12. august 2021
18. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C