enkeltfag på højere forberedelseseksamen
Kursus

Geografi C - hf-enkeltfag

I geografi C beskæftiger du dig med naturprocesser og naturforhold på jorden og deres betydning for menneskets livsvilkår i et samfundsmæssigt perspektiv.

Fakta

Navn:
Geografi C - hf-enkeltfag
Type:
Fag på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)

Du får undervisning i vejr og klima, naturkredsløb og befolkningsforhold og lærer at bruge geofaglige data.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I geografi på C-niveau lærer du at udføre simple former for geofagligt eksperimentelt arbejde, herunder feltarbejde og dataindsamling, og du lærer at behandle og bruge de indsamlede data og resultater.

Du stifter i undervisningen bekendtskab med faglige analyseværktøjer og relevant fagsprog og lærer at opstille enkle problemformuleringer ud fra en geofaglig tilgang. I arbejdet med de geofaglige spørgsmål gennemgår I også naturvidenskabernes og teknologiens rolle i den aktuelle samfundsudvikling og sætter lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller global sammenhæng.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • vejrforhold og klima, klimaændringer og vandressourcer
  • Jordens og landskabernes processer
  • naturlige og menneskeskabte energistrømme og stofkredsløb
  • naturbetingede ressourcer, produktion, teknologi og bæredytighed
  • befolkningsforhold, byudvikling og erhverv i en globaliseret verden

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer, og en stor del foregår som emne- eller projektorienteret arbejde.

It indgår som redskab i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af en opgave, som indeholder en overskrift og underspørgsmål samt kendt og ukendt materiale. Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 24 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for geografi på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for geografi på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres en gang pr. semester af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for geografi C hf-e på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
31. oktober 2023
22. maj 2024
Geografi C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
31. oktober 2023
22. maj 2024
Geografi C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
31. oktober 2023
8. maj 2024
Geografi C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
6. november 2023
15. juni 2024
Geografi C, HFE Fjernundervisning 2620 Albertslund
*
9. november 2023
17. maj 2024
Geografi C, HFE Fjernundervisning 6700 Esbjerg
*
4. januar 2024
8. maj 2024
Geografi C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
8. januar 2024
17. maj 2024
Geografi C, HFE Dagundervisning 4300 Holbæk
*
10. januar 2024
22. maj 2024
Geografi C, HFE Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
10. januar 2024
22. maj 2024
Geografi C, HFE Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
10. januar 2024
22. maj 2024
Geografi C, HFE Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
15. januar 2024
23. maj 2024
Geografi C, HFE Dagundervisning 2770 Kastrup
*
15. januar 2024
23. maj 2024
Geografi C, HFE Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
15. januar 2024
23. maj 2024
Geografi C, HFE Fjernundervisning 2650 Hvidovre
*
18. marts 2024
2. december 2024
Geografi C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
5. august 2024
29. november 2024
Geografi C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
5. august 2024
29. november 2024
Geografi C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
5. august 2024
29. november 2024
Geografi C, HFE Dagundervisning 2610 Rødovre
*
9. januar 2025
15. maj 2025
Geografi C, HFE Dagundervisning 2610 Rødovre