enkeltfag på højere forberedelseseksamen
Kursus

Geografi C - hf-enkeltfag

I geografi C beskæftiger du dig med naturprocesser og naturforhold på jorden og deres betydning for menneskets livsvilkår i et samfundsmæssigt perspektiv.

Fakta

Navn:
Geografi C - hf-enkeltfag
Type:
Fag på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på højere forberedelseseksamen - enkeltfag (hf-enkeltfag)

Du får undervisning i vejr og klima, naturkredsløb og befolkningsforhold og lærer at bruge geofaglige data.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I geografi på C-niveau lærer du at udføre simple former for geofagligt eksperimentelt arbejde, herunder feltarbejde og dataindsamling, og du lærer at behandle og bruge de indsamlede data og resultater.

Du stifter i undervisningen bekendtskab med faglige analyseværktøjer og relevant fagsprog og lærer at opstille enkle problemformuleringer ud fra en geofaglig tilgang. I arbejdet med de geofaglige spørgsmål gennemgår I også naturvidenskabernes og teknologiens rolle i den aktuelle samfundsudvikling og sætter lokale natur- og samfundsmæssige forhold ind i en regional eller global sammenhæng.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende emner:

  • vejrforhold og klima, klimaændringer og vandressourcer
  • Jordens og landskabernes processer
  • naturlige og menneskeskabte energistrømme og stofkredsløb
  • naturbetingede ressourcer, produktion, teknologi og bæredytighed
  • befolkningsforhold, byudvikling og erhverv i en globaliseret verden

Undervisningen veksler mellem forskellige mundtlige og skriftlige arbejdsformer, og en stor del foregår som emne- eller projektorienteret arbejde.

It indgår som redskab i undervisningen.

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve på grundlag af en opgave, som indeholder en overskrift og underspørgsmål samt kendt og ukendt materiale. Eksamen varer ca. 24 minutter med ca. 24 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for geografi på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for geografi på C-niveau på hf-enkeltfag er 75 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Dit faglige standpunkt evalueres en gang pr. semester af din lærer.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for geografi C hf-e på uvm.dk

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
11. maj 2021
1. december 2021
Geografi C, HFE Fleksibel undervisning 5000 Odense C
*
2. juni 2021
15. juni 2022
Geografi C, HFE Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
2. juni 2021
31. december 2021
Geografi C, HFE Fleksibel undervisning 2620 Albertslund
*
9. august 2021
3. december 2021
Geografi C, HFE Fleksibel undervisning 2650 Hvidovre
*
9. august 2021
16. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
9. august 2021
1. december 2021
Geografi C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2021
1. december 2021
Geografi C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
9. august 2021
16. juni 2022
Geografi C, HFE Fjernundervisning 8900 Randers C
*
10. august 2021
12. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 5600 Faaborg
*
10. august 2021
7. december 2021
Geografi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2021
7. december 2021
Geografi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
10. august 2021
26. november 2021
Geografi C, HFE Dagundervisning 8700 Horsens
*
11. august 2021
3. december 2021
Geografi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
16. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 7400 Herning
*
11. august 2021
7. december 2021
Geografi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2021
7. december 2021
Geografi C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2021
7. december 2021
Geografi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
11. august 2021
3. december 2021
Geografi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
3. december 2021
Geografi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
11. august 2021
3. december 2021
Geografi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
12. august 2021
12. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 5700 Svendborg
*
16. august 2021
30. november 2021
Geografi C, HFE Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg
*
16. august 2021
20. maj 2022
Geografi C, HFE Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg
*
16. august 2021
16. maj 2022
Geografi C, HFE Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
16. august 2021
7. december 2021
Geografi C, HFE Dagundervisning 5500 Middelfart
*
16. august 2021
26. november 2021
Geografi C, HFE Fjernundervisning 8700 Horsens
*
16. august 2021
3. december 2021
Geografi C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
18. august 2021
16. maj 2022
Geografi C, HFE Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
18. august 2021
16. maj 2022
Geografi C, HFE Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
18. august 2021
16. maj 2022
Geografi C, HFE Fleksibel undervisning 4000 Roskilde
*
19. august 2021
12. maj 2022
Geografi C, HFE Fjernundervisning 5800 Nyborg
*
19. august 2021
12. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 5800 Nyborg
*
19. august 2021
12. maj 2022
Geografi C, HFE Fjernundervisning 5800 Nyborg
*
25. august 2021
11. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 5800 Nyborg
*
30. august 2021
3. december 2021
Geografi C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
1. oktober 2021
12. maj 2022
Geografi C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
1. januar 2022
15. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 4700 Næstved
*
1. januar 2022
31. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 4760 Vordingborg
*
1. januar 2022
30. juni 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 4900 Nakskov
*
3. januar 2022
19. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 7700 Thisted
*
3. januar 2022
13. maj 2022
Geografi C, HFE Fleksibel undervisning 9440 Aabybro
*
3. januar 2022
9. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
3. januar 2022
9. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 5620 Glamsbjerg
*
3. januar 2022
16. maj 2022
Geografi C, HFE Fjernundervisning 8900 Randers C
*
3. januar 2022
12. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 3000 Helsingør
*
3. januar 2022
12. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 3400 Hillerød
*
4. januar 2022
12. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
4. januar 2022
17. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 8700 Horsens
*
4. januar 2022
12. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 8800 Viborg
*
5. januar 2022
12. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 9000 Aalborg
*
5. januar 2022
13. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 9600 Aars
*
5. januar 2022
16. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 4600 Køge
*
5. januar 2022
12. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
5. januar 2022
12. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2022
16. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 6100 Haderslev
*
6. januar 2022
16. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 6400 Sønderborg
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 9000 Aalborg
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Geografi C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Geografi C, HFE Fjernundervisning 5000 Odense C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2022
12. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 2620 Albertslund
*
10. januar 2022
16. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 7400 Herning
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 2610 Rødovre
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 2610 Rødovre
*
10. januar 2022
20. maj 2022
Geografi C, HFE Fleksibel undervisning 4200 Slagelse
*
10. januar 2022
20. maj 2022
Geografi C, HFE Fjernundervisning 4300 Holbæk
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Geografi C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Geografi C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
12. maj 2022
Geografi C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
10. januar 2022
20. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
10. januar 2022
17. maj 2022
Geografi C, HFE Fjernundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
10. januar 2022
20. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
10. januar 2022
27. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 2800 Kongens Lyngby
*
10. januar 2022
20. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 4300 Holbæk
*
10. januar 2022
17. maj 2022
Geografi C, HFE Fjernundervisning 8700 Horsens
*
12. januar 2022
6. maj 2022
Geografi C, HFE Fjernundervisning 4690 Haslev
*
12. januar 2022
6. maj 2022
Geografi C, HFE Fjernundervisning 4690 Haslev
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 2650 Hvidovre
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Geografi C, HFE Fleksibel undervisning 7400 Herning
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Geografi C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Geografi C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Geografi C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
17. januar 2022
16. maj 2022
Geografi C, HFE Fjernundervisning 1120 København K
*
18. januar 2022
12. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
18. januar 2022
12. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 1120 København K
*
18. januar 2022
12. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 1165 København K
*
18. januar 2022
12. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 1165 København K
*
18. januar 2022
12. maj 2022
Geografi C, HFE Dagundervisning 1165 København K
*
31. januar 2022
12. maj 2022
Geografi C, HFE Fjernundervisning 8000 Aarhus C
*
8. august 2022
23. juni 2023
Geografi C Dagundervisning 8660 Skanderborg
*
6. januar 2024
12. maj 2024
Geografi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2024
12. maj 2024
Geografi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2024
12. maj 2024
Geografi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2024
12. maj 2024
Geografi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C
*
6. januar 2024
12. maj 2024
Geografi C, HFE Dagundervisning 8000 Aarhus C