Mens du venter på svar

Hvad sker der efter ansøgningsfristens udløb? Læs om det i artiklen Efter 5. juli kl. 12. Her kan du også læse om dine muligheder, hvis du ikke fik søgt.

Hvis du har sendt din ansøgning om optagelse på en videregående uddannelse til tiden, får du den 28. juli svar på, om du er optaget. Se, hvordan du får svar i artiklen Optaget eller ikke optaget.

Læs også om mulighederne for gymnasial supplering, SU og bolig.