Artikel

Efter 5. juli kl. 12

Optagelse.dk lukkede 5. juli kl. 12.00 for nye ansøgninger til videregående uddannelse.

Uddannelsesstederne er nu i fuld gang med at behandle de modtagne ansøgninger. Nedenfor kan du læse om, hvordan du forholder dig, hvadenten du fik søgt i tide, eller ikke fik søgt.

Fold alle afsnit ud

Du fik søgt

Efter 5. juli kl. 12.00 kan du på Optagelse.dk se dine ansøgninger og prioriteringsrækkefølge. Du kan dog ikke ændre i prioriteringsrækkefølgen eller slette dine ansøgninger hverken på Optagelse.dk eller ved at henvende dig til uddannelsesstederne.

Hold dig orienteret

Hvis uddannelsesstederne vurderer, at de mangler informationer, der er nødvendige for at kunne behandle din ansøgning, vil de kontakte dig direkte med besked om, hvad du skal gøre.

Det er derfor vigtigt at holde øje med den mailadresse, som du har angivet på Optagelse.dk, da uddannelsesstederne typisk kontakter dig på mail.

Nogle uddannelsessteder kommunikerer også med ansøgere via deres egne portaler, som du har fået log-in til.

Du får svar 28. juli

Den 28. juli får du svar. Du får kun ét svar.

Tilbud om optagelse

Enten får du et optagelsestilbud, dvs. et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT).

Afslag

Et afslagsbrev fra KOT betyder, at du ikke er optaget på nogen af de uddannelser, du har søgt. Hvis du får et optagelsestilbud, så er det fra den højeste prioritet, hvorpå du kunne blive optaget. Hvis du fx får et optagelsestilbud fra din 3. prioritet, så betyder det, at du ikke kunne blive optaget på henholdsvis din 1. og 2. prioritet. Du hører ikke fra højere eller lavere prioriterede uddannelser.

Bekræft studieplads

Du skal bekræfte, at du ønsker at bruge studiepladsen - ellers mister du den. Uddannelsesstederne skal have at vide, hvor mange der vil benytte sig af tilbuddet om en studieplads, så de kan tilbyde de ledige studiepladser til ansøgere, der står standby. På den måde bliver alle pladser udnyttet.

Du skal sende dit ja tak til uddannelsen tidligt i august. Den nøjagtige frist og svarprocedure får du oplyst i svaret fra uddannelsesstedet. Du kan give fuldmagt til en anden, der kan svare for dig, hvis du ikke selv kan svare.

Du fik ikke søgt

Hvis du ikke nåede at søge inden fristen, kan du i 2023 søge om optagelse igennem Den Koordinerede Tilmelding på Optagelse.dk.

Ledige pladser

Den 28. juli vil der dog blive offentliggjort en liste med uddannelser, der har ledige studiepladser. Disse studiepladser kan du søge, hvis du opfylder de specifikke adgangskrav.

  • Læs mere i afsnittet Ledige pladser efter 28. juli.

Ledige pladser efter 28. juli

Hvis ingen af uddannelsesstederne kan tilbyde dig en studieplads, får du afslag fra Den Koordinerede Tilmelding. Husk i så fald at tjekke, om der er en ledig plads på en helt anden uddannelse, som du kunne være interesseret i.

For at blive optaget på en ledig plads, skal du opfylde uddannelsens adgangskrav. Om du tilbydes plads, afhænger af hvor mange der søger de ledige pladser.