Kvindelig vejleder i samtale

Fra vejleder til vejleder - praksisfortællinger

Der foregår uddannelses- og karrierevejledning i mange forskellige sammenhænge og på mange forskellige måder. Temaet ’Fra vejleder til vejleder – praksisfortællinger’ er en mulighed for at få indblik i, hvad der optager vejledere i den daglige praksis, hvordan vejledningsopgaven gribes an, og hvilke erfaringer og refleksioner den enkelte vejleder gør sig i forhold til metode og målgruppe. Intentionen er, at fortællingerne kan bidrage til gensidig inspiration og erfaringsudveksling.