Marie Anker Jackson - praksisfortælling 3
Videnscenter artikel

Hands-on og godt samarbejde giver liv og engagement til karrierelæringen

Hands-on og tid til samarbejde, koordinering og refleksion er væsentlige ingredienser, når karrierelæringen skal integreres i grundskolen. Det oplever Marie Anker Jackson, vejleder og koordinator fra UU Bornholm.

I forlængelse af UU Bornholms deltagelse i projekt Udsyn i Udskolingen blev det besluttet, at alle bornholmske folkeskoleelever skulle arbejde med karrierelæring, og at det skulle blive en integreret del af lærernes praksis, når de arbejder med emnet Uddannelse og job. 

Praksisfortælling Bornholm - hands-on piger

Hvad er dit vejledningsfaglige fokus?

Lige nu er jeg optaget af at sikre, at de gode erfaringer vi gjorde os ved at deltage i projektet Udsyn i Udskolingen bliver indarbejdet i den bornholmske grundskole, så lærere på alle klassetrin med tiden kommer til at have en karrierelæringstilgang til arbejdet med uddannelse og job. 

Helt konkret betyder det, at vi i udskolingens vejledningsaktiviteter lægger vægt på, hvad den enkelte elev lærte af aktiviteten fremfor at have fokus på, om det er noget eleven vil vælge at arbejde med fremadrettet.

Hvordan arbejder du konkret med dit vejledningsfaglige fokus?

I praksis arbejder jeg med Uddannelse og Job ved bl.a. at være tildelt en koordinerende funktion mellem grundskole, ungdomsuddannelser og de bornholmske virksomheder. En gang om måneden mødes jeg med netværkets deltagere for at sikre, at alle parter arbejder ud fra en karrierelæringstilgang. På møderne har vi alle mulighed for at give hinanden sparring på integrationen mellem de øvrige skolefag og uddannelses- og jobforløb. Her fortæller vi også om afprøvede forløb, der virker, og vi deler de udfordringer vi møder, så vi kan løse dem i fællesskab.

Uddannelse- og jobaktiviteter kan for eksempel være 7. klasse på besøg på tømrer- og elektrikerværkstedet på Campus Bornholm. Her bygger eleverne deres egne huse ud fra målestoksforhold udarbejdet i matematikundervisningen. efterfølgende forsyner de husene med strøm.

Det nye for os har været at blive bedre til at afsætte tid til refleksion og efterbehandling af de mange aktiviteter, som eleverne deltager i. Min rolle som vejleder er at have fokus på, eleverne får efterbehandlet de uddannelse– og jobaktiviteter, som de deltager i.

 

Praksisfortælling Bornholm - den lige vej
En elevillustration fra en uddannelseslog.

Alle elever i den bornholmske folkeskole er udstyret med en iPad. Det betyder, at de kan benytte sig af en app, der giver dem mulighed for at samle deres egne refleksioner i en uddannelseslog.

At det foregår elektronisk betyder også, at eleverne har flere muligheder for at udtrykke deres erfaringer i loggen. Fx kan de tage billeder og lægge små film ind, der illustrerer deres erfaringer.

Hvilke erfaringer har du gjort dig med kollektiv vejledning? 

Min erfaring er, at eleverne er blevet rigtig gode til at reflektere over, hvad de har lært om sig selv ved at deltage i uddannelses og jobaktiviteterne. Det er en viden som kan inddrages i en vejledningssamtale, uanset om den foregår i en gruppe eller individuelt, ligesom den enkelte elev kan have glæde af den viden, når han/hun skal træffe valg om ungdomsuddannelse.

Da vi blev en del af Udsyn i Udskolingen, gik det hurtigt op for os, at vi på Bornholm faktisk har et godt samarbejde med de lokale virksomheder, som stort set aldrig siger nej, når vi henvender os. Det er relativ få udfordringer, vi har mødt på vores vej. Erfaringen er, at når man kan bruge en uddannelse – og jobaktivitet til også at lære dansk og matematik, så giver det i højere grad mening for en lærer, der er presset på sin forberedelsestid. Jeg oplever, at det er en styrke, at netop lærerne fra grundskolen, virksomhedsledere og ansatte ved Campus Bornholm har et forum, hvor de har mulighed for at få justeret forløb og få afstemt forventningerne til hinanden.

Marie Anker Jackson

Marie Anker Jackson er vejleder ved UU Bornholm og koordinator mellem grundskole, ungdomsuddannelser og de bornholmske virksomheder.

Se kontaktoplysninger.

Karrierelæring

Se videoer om karrierelæring på vpt.dk - Viden på tværs.

Karrierelæring - Viden på tværs