Vejleder forklarer ved whiteboard
Videnscenter artikel

Ressourcefokuseret vejledning

Studie- og trivselsvejledningen på SDU arbejder ud fra en ressourcefokuseret vejledningstilgang, som støtter de studerende i at tro på egen mestring.

Praksisfortælling fortalt af Iben Jørgensen og Mette Kvist, som begge er ansat som Studie- og trivselsvejledere ved Syddansk Universitet i Odense.

Hvad er jeres vejledningsfaglige fokus lige nu?

I Studie- og trivselsvejledningen på SDU arbejder vi med en ressourcefokuseret vejledningstilgang. Det betyder, at vi ser de studerende som ressourcefulde mennesker, som er i stand til at tage ansvar for deres eget liv.

Lige nu er vi optaget af at tage udgangspunkt i den studerendes situation, og give den studerende ansvar for de forandringer, vedkommende ønsker, der skal ske.

To kvinder i vejledningssamtale

Hvordan arbejder I konkret med ressourcefokuseret vejledning?

Vi bruger bl.a. metoden Appreciative Inquiry. Her tages der udgangspunkt i en situation, som fungerer. Situationen undersøges, så den studerende bliver bevidst om sine handlemønstre og styrker i den givne situation, så de samme styrker kan oversættes til den aktuelle situation.

For at understøtte det ressourcefulde fokus, primer vi de studerende, så de bliver støttet til tro på egen mestring. Priming er et redskab, som vi bruger i vejledningssamtalerne til at støtte de studerende og vise, at vi har en tro på, at de godt kan mestre de udfordringer, de oplever. Vi laver en faglig vurdering af, hvor og hvornår vi primer de studerende. Vi ønsker ikke at give dem urealistiske forventninger, men vi vil gerne være et vidne til deres liv, som tror på, at de har ressourcerne til at mestre deres liv.

I Studie- og trivselsvejledningen holder vi et møde, som vi kalder ”fagligt frikvarter”, hvor vi læser nogle relevante tekster og diskuterer dem. Det gør vi for at sikre, at vi har et højt fagligt niveau, og at vi arbejder i den samme retning.

Hvilke erfaringer har den ressourcefokuserede tilgang givet jer?

Det er vores erfaring, at de studerende profiterer af denne tilgang. De er gode til at reflektere over deres situation, og de tager ansvar for deres studieliv.

Det kan være en udfordring at praktisere denne tilgang, når vi vurderer, at den studerende er ressourcesvag. Det er dog ikke ensbetydende med, at vedkommende ingen ressourcer har. Det kan også være en udfordring, når den studerende ikke vil købe ind på præmissen om, at vi skal identificere ressourcer. Her er det vores opgave, at tilbyde den studerende flere perspektiver, som kan åbne op for flere mulighedsrum.

Vi holder benhårdt på, at vi ikke kommer med gode råd i Studie- og trivselsvejledningen på SDU, men paradoksalt nok kommer vi her med et godt råd til vores vejledningskollegaer derude.

Hav hele den vejledningssøgendes liv for øje, og ikke kun den unge som studerende. Og i den forbindelse kræver det, at man som vejleder ikke er låst fast i én bestemt metode, men er villig til at tage udgangspunkt i situationen.

Iben Jørgensen

Studie- og trivselsvejleder, SDU i Odense

Kandidat i Pædagogisk Psykologi

Profil på LinkedIn

Mette Kvist

Studie- og trivselsvejleder, SDU i Odense

Kandidat i Psykologi

Profil på LinkedIn

Appreciative Inquiry

Læs mere om metoden Appreciative Inquiry på Danmarks Læringsportal.

Unge mennesker i gruppe