Masteruddannelse som fleksibelt forløb
Masteruddannelse

Masteruddannelse som fleksibelt forløb

En individuelt tilrettelagt masteruddannelse, giver dig mulighed for at sammensætte fag fra forskellige masteruddannelser eller andre uddannelser på kandidatniveau.

Fakta

Navn:
Fleksibel masteruddannelse
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2-6 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

For at tage en fleksibel masteruddannelse skal du udarbejde en uddannelsesplan sammen med et universitet eller en handelshøjskole, men du kan godt følge kurser på forskellige uddannelsesinstitutioner.

Den fleksible masteruddannelse henvender sig til dig, der mindst har en bacheloruddannelse, et par års erhvervserfaring og gerne vil læse videre inden for dit felt.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

En fleksibel masteruddannelse tilrettelægges af et universitet eller en handelshøjskole i samarbejde med dig. Uddannelsesinstitutionen fastsætter en personlig uddannelsesplan, som skal beskrive dit samlede uddannelsesforløb. Det er også muligt at lade uddannelse/fag, du allerede har gennemført, indgå som led i uddannelsen.

Planen skal indeholde:

  • Dit adgangsgrundlag (tidligere uddannelse)
  • Din uddannelses faglige profil, dens hovedemne og kompetenceniveau
  • Sammensætning af uddannelseselementer med angivelse af ECTS
  • Angivelse af uddannelsesinstitutioner, hvor uddannelsens elementer skal gennemføres eller er gennemført
  • Uddannelseselementernes rækkefølge og en vejledende tidsplan

Opbygning

Uddannelseselementerne skal i alt svare til et omfang af 60 ECTS. De skal tilsammen sikre dig en klar faglig profil og kompetence. Mindst 30 ECTS-point skal være opnået ved fordybelse i et hovedemne, og mindst 12 ECTS-point ved et afgangsprojekt inden for hovedemnet.

Elementerne kan stamme fra én eller flere af de eksisterende masteruddannelser eller fra anden uddannelse på samme niveau, fx enkeltfag fra kandidatuddannelser.

Uddannelsessteder

Masteruddannelse som fleksibelt forløb kan udbydes af universiteter og handelshøjskoler landet over.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet udbyder fleksible masteruddannelser inden for to hovedområder: Teologi og Afrikastudier.

Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling på Københavns Universitet udbyder masterkurser i friluftsliv, der kan sammensættes til en fleksibel masteruddannelse.

Varighed

En fleksibel masteruddannelse kan tilrettelægges på heltid eller på deltid. Den skal gennemføres inden for en periode på 6 år.

Uddannelsen har et omfang af 60 ECTS, som svarer til 1 års fuldtidsstudium.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En mellemlang videregående uddannelse
  • En professionsbacheloruddannelse
  • En bacheloruddannelse
  • En kandidatuddannelse
  • En diplomuddannelse gennemført som et bekendtgørelsesreguleret forløb

Den enkelte uddannelsesinstitution kan stille krav om, at din adgangsgivende uddannelse skal have en bestemt faglig retning.

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for masteruddannelse efter lov om universiteter.
Se priser på universiteternes egne hjemmesider.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse