Forsker arbejder i laboratorium
Masteruddannelse

Master i personlig medicin

Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med at udvikle og implementere personlig medicin som et alternativ til one-size-fits-all-behandling.

Fakta

Navn:
Master i personlig medicin
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
: 60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 110.000-113.500 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Det overordnede formål med personlig medicin er at tilpasse diagnostik og behandling til den enkelte patient. 

Uddannelsen henvender sig især til kandidater i sundhedsvidenskab, natur-/biovidenskab og teknik, men også kandidater med en samfundsvidenskabelig, juridisk eller humanistisk baggrund kan deltage.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Masteruddannelsen giver en grundlæggende forståelse for de discipliner, der knytter sig til udvikling, etablering og implementering af personlig medicin.

Uddannelsesforløbet giver dig viden og kompetencer inden for forskellige dele af fagområdet personlig medicin. Et grundelement i uddannelsen er data og brug af data. Du lærer bl.a. at kombinere eksisterende, men delvist ubrugte, sundhedsdata med molekylære, funktionelle og genetiske omics-data. Omics er en fællesbetegnelse for metoder, der analyserer og behandler store mængder af biologiske data, fx DNA, RNA eller protein.

Du får kompetencer inden for:

 • Sundhedsdata, databehandling og fortolkning af komplekse data, real-world data og omics. 
 • Kommunikation, samarbejde og kliniske beslutningsprocesser og beslutningsstøtteværktøjer, evidens for klinisk anvendelse af personlig medicin og dokumentationskrav.
 • Organisatoriske, etiske, retslige, sociale ogt patientsikkerhedsmæssige aspekter og følgevirkninger af personlig medicin.

Opbygning

Uddannelsen består af fem obligatoriske kurser, to valgfrie kurser og et afsluttende masterprojekt.

Undervisning

Undervisningen er tilrettelagt som case-baseret undervisning med tværfagligt gruppearbejde og understøttende forelæsninger.

Uddannelsessted

Master i personlig medicin udbydes af Københavns Universitet (KU) i samarbejde med Aalborg Univers (AAU), Aarhus Universitet (AU), Syddansk Universitet (SDU) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Læs mere om uddannelsen på personligmedicin.ku.dk.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert semester. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Værd at vide

Du kan tage hele masteruddannelsen eller tilmelde dig enkelte kurser. Tal med uddannelsesstedet om mulighederne.

Fagoversigt

Det anbefalede uddannelsesforløb tager 2 år at gennemføre på deltid. Københavns Universitet anbefaler, at du følger kurserne i kronologisk rækkefølge.

Hele uddannelsen indeholder 5 obligatoriske kurser (37,5 ECTS), 2 valgfri kurser (10 ECTS) og et masterprojekt (12,5 ECTS).

1. semester

 • Basis for personlig medicin (7,5 ECTS)
 • Fra omics til personlig medicin (7,5 ECTS)

2. semester

 • Fra real-world data til personlig medicin (7,5 ECTS)
 • Valgfag 1 (5 ECTS)

3. semester

 • Evidens for klinisk anvendelse af personlig medicin (7,5 ECTS)
 • Valgfag 2 (5 ECTS)

4. semester

 • Etik, ret og organisering af personlig medicin (7,5 ECTS)

Valgfag

 • Bioinformatics, 5 ECTS
 • Kommunikation af personlig medicin, 5 ECTS
 • Datadrevet personlig medicin - fra epidemiologi til patient, 5 ECTS
 • Data science, 5 ECTS
 • Sundhedsøkonomi og personlig medicin, 5 ECTS
 • Wet Lab Omics, 5 ECTS

Masterprojekt

Du afslutter forløbet med et masterprojekt (12,5 ECTS).

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

Følgende uddannelser er adgangsgivende:

 • Kandidatgrad i sundhedsvidenskab, fx læge, tandlæge mv.
 • Kandidatgrad I natur- og biovidenskab/teknik, fx molekylærbiologi, biologi, humanbiologi, biokemi, kemi, farmakologi, statistik, bioinformatik, fysik, datalogi, civilingeniør mv.
 • Anden relevant kandidatuddannelse inden for fx samfundsvidenskab, jura og humaniora.
  Det kan være uddannelser som jura, økonomi, statskundskab, samfundsvidenskab, antropologi, filosofi, folkesundhedsvidenskab, psykologi og kommunikation.

Øvrige adgangskrav:

 • Minimum to års relevant arbejdserfaring
 • En motiveret ansøgning
 • Københavns Universitet anbefaler, at du mindst behersker engelsk svarende til B-niveau for gymnasiale uddannelser, men du skal ikke dokumentere dine engelskkundskaber.

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

 

Økonomi

Deltagerbetaling

Hele uddannelsen koster 110.000 - 113.500 kr. Det afhænger af dine valgfag. Der kan være ekstra udgifter til materialer.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

En master i personlig medicin kvalificerer dig til at forske i, udvikle og implementere personlig medicin og dermed bidrage til bedre diagnostik og behandling, forskning og uddannelse. 

Typiske arbejdspladser vil være sundhedsvæsenet, særligt hospitalerne, universiteternes forskningsmiljøer og medicinalindustrien, men kan muligvis også være regionale datastøttecentre.

Behovet for dimittender fra uddannelsen er stort og forventes at stige i de kommende år på grund af øget brug af komplekse/genomiske/omics-data i både forskning og klinisk praksis.

Uddannelsen skal bidrage til at styrke det nationale samarbejde og netværk omkring personlig medicin, med henblik på at konsolidere og understøtte en national udvikling af viden på højeste niveau inden for personlig medicin.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
20. november 2024
9. januar 2025
Fra real-world data til personlig medicin Dagundervisning 2200 København N

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse