Master i hovedpinesygdomme
Masteruddannelse

Master of Headache Disorders

Gennem uddannelsen lærer du at diagnosticere og behandle både simple og komplekse hovedpinetilstande.

Fakta

Navn:
Master of Headache Disorders
Dansk titel:
Master i hovedpinesygdomme
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2-6 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling ca. 70.000 - 110.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer at undersøge og behandle patienter ud fra et videnskabeligt grundlag og at formidle viden til patienter, pårørende, kollegaer og andre faggrupper.

Uddannelsen henvender sig til neurologer og smertespecialister, alment praktiserende læger og andet sundhedsfagligt personale som sygeplejersker og fysioterapeuter med særlig interesse i hovedpinesygdomme.

Undervisningssproget er engelsk.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Gennem uddannelsesforløbet får du kendskab til diagnosticering af primære og sekundære former for hovedpine og ansigtssmerter samt deres differentialdiagnoser og komorbide tilstande.

Du opnår et detaljeret kendskab til klassifikationssystemet for hovedpinetilstande og ansigtssmerter og kan anvende din viden i klinisk praksis.

Undervisningen er tilrettelagt som kombineret e-læring og konfrontationsundervisning. Der er 4 undervisningsmoduler i København, som hver varer en uge samt et klinisk ophold på 4 uger ved et specialiseret internationalt hovedpinecenter.

Undervisningssproget er engelsk. Uddannelsen giver adgang til titlen Master i hovedpinesygdomme. Den engelske titel er Master of Headache Disorders.

Uddannelsen udbydes af Københavns Universitet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af følgende moduler:

1. semester

Modul 1: Epidemiologi og diagnostik af hovedpinesygdomme (7,5 ECTS)
Hovedpineklassifikation – herunder primære og sekundære hovedpineformer hos forskellige patientgrupper samt differential-diagnoser

Modul 2: Sygdomsmekanismer og komorbiditet (7,5 ECTS)
Genetik, fysiologi og sygdomsmekanismer ved forskellige former for hovedpine, eksempelvis migræne og spændingshovedpine. Patofysiologiske forandringer ved primære og sekundære hovedpinesygdomme samt ansigtssmerter.

2. semester

Modul 3: Undersøgelse og behandling (7,5 ECTS)
Her arbejdes bl.a. med den diagnostiske udredning, og hvordan du som studerende kan biddrage til fremtidig udvikling og validering af diagnostiske tilbud.

Modul 4: Organisering og implementering af hovedpinebehandling i klinisk praksis (7,5 ECTS)
Her arbejder du med at udvælge og optimere behandlingsmulighederne for den enkelte patient.

3. semester

Modul 5: Klinisk ophold på et specialiseret hovedpinecenter (10 ECTS)
Klinisk ophold på et specialiseret og internationalt anerkendt hovedpinecenter, hvor du bl.a. få indsigt i behandling af sjældne og svært ramte hovedpinepatienter.

4. semester

Modul 6: Masterprojekt (20 ECTS)
Her får du som studerende mulighed for at analysere et videnskabeligt stofområde og at formidle dit arbejde på internationalt niveau.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

Følgende uddannelser er adgangsgivende til masteruddannelsen:

  • Kandidatuddannelse i Farmaci, Medicin, Psykologi, Folkesundhedsvidenskab eller lignende
  • Professionsbachelor - Sygeplejrske, Fysioterapi eller lignende

Øvrige faglige kompetencer:

  • Engelsk på minimum B-niveau, da uddannelsen udbydes på engelsk
  • Kendskab til statistik svarende til minimum matematik på A-niveau

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring, dvs. kliniske kompetencer og arbejdserfaring fra smertemedicin og/eller hovedpineområdet.

Opfylder du ikke uddannelseskravet, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen for den samlede uddannelse er ca. 70.000 - 110.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse