Master i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling
Masteruddannelse

Master i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling

Uddannelsen giver kvalifikationer til at arbejde helhedsorienteret med behandlingsstrategier for patienter med både akutte og kroniske smerter.

Fakta

Navn:
Master i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 82.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Det tværfaglige perspektiv på smerte og smertebehandling sætter dig bl.a. i stand til at diskutere og vurdere patientens oplevelse af smerte og formidle faglige problemstillinger til både fag- og lægpersoner.

Uddannelsen henvender sig fx til læger, farmaceuter, tandlæger, psykologer, jordemødre, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, der har erfaring med smertebehandling.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images
Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig viden om klassificering af smerter og forudsætninger for at vurdere den enkelte patients oplevelse af smerte samt de biologiske, fysiologiske, psykologiske og sociale konsekvenser, smerten har.

Du får kompetencer til at kommunikere og agere i komplekse arbejdssituationer, hvor du bl.a. skal kunne vurdere rækkevidden af egen faglighed og behovet for at inddrage andre faggrupper og instanser for at opnå den bedst mulige smertebehandling.

Opbygning

Uddannelsen består af otte moduler:

 • Fem kursusmoduler
 • Tre projektmoduler, herunder masterprojekt og et casebaseret projekt

Uddannelsessted

Uddannelsen kan udbydes af Aalborg Universitet.

Titel

En fuld masteruddannelse i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling giver titlen Master i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling.

Den engelske betegnelse er Master of Pain Science and Multidisciplinary Pain Management.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Uddannelsen afsluttes med et masterprojektet, der også danner grundlag for mundtlig eksamen.

Værd at vide

Du har også mulighed for at sammensætte din masteruddannelse som et fleksibelt forløb.

Fagoversigt

Uddannelsens moduler er fordelt på fire semestre.

1. semester

 • Definitioner, klassifikation og udredning af smerte (5 ECTS). Modulet introducerer til fagterminologi og til forskellige klassifikationer af smerte; desuden gennemgås de neurofysiologiske processer og mekanismer, der ligger til grund for udvikling af smerter.
 • Medikamentel og non-medikamentel behandling af smerte (5 ECTS).  Modulet introducerer til, hvordan medikamentel og non-medikamentel smertebehandling kan anvendes til at påvirke de neurofysiologiske mekanismer, som er aktive i akutte og kroniske smertetilstande – og hvordan den viden kan anvendes i et individualiseret behandlings- eller rehabiliteringsforløb.
 • Videnskabelige metoder og formidling af kliniske studier (5 ECTS). Modulet har især fokus på relationen mellem smerterelevante forskningsspørgsmål, metodemæssige tilgange og opstilling af studier inden for smerteområdet; desuden diskuteres typiske fejlkilder ved studier i smertebehandling samt andre eksperimentelle studier

2. semester

 • Smertepsykologi og principper for tværfaglig behandling af smerte (5 ECTS). Modulet handler især om den kognitive/psykologiske og eksistentielle del af smerteoplevelsen, herunder hvordan smerter kan forstærkes, hhv. reduceres med kognitive indgreb, og hvordan man kan anvende det kognitive element i et behandlingsforløb
 • Undersøgelse af kliniske smerteproblemer (10 ECTS). Modulet gennemføres som et projekt med en patientcase fra sundhedsvæsenet

3. semester

 • Kvantificering, karakterisering og vurdering af smerter (5 ECTS). Du arbejder med praktiske analyseværktøjer til at vurdere smertens natur og mekanismer samt dens indvirkning på kognition og affekt; endvidere er der fokus på, hvordan humane smertemodeller kan bidrage til forbedring af klinisk smertebehandling
 • Smertevidenskab og behandlingspraksis (10 ECTS). Projektmodul, hvor du arbejder med de kvalitative og kvantitative metoder, du har lært på uddannelsen, for at kunne følge progressionen igennem det behandlings-/interventionsforløb, som patienten gennemgår

4. semester

 • Masterprojekt (15 ECTS). Som afslutning på uddannelsen udarbejder du et masterprojekt, hvor du dokumenterer, at du kan anvende den viden, du har tilegnet dig på de forudgående moduler

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

Uddannelsesbaggrund

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • Bacheloruddannelse i medicin, medicin med industriel specialisering, klinisk biomekanik, farmaci, odontologi eller psykologi
 • Professionsbacheloruddannelse til jordemoder, sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut
 • Mellemlang videregående uddannelse til jordemoder, sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut med efterfølgende sundhedsfaglig diplomuddannelse

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Erhvervserfaring

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Relevant erfaring vil typisk være opnået inden for sundhedsområdet, fx sygehus, smerteklinik, almen/privat praksis eller psykologpraksis. Du skal have erfaring inden for smertebehandling fra fx det sundhedsfaglige område eller lægemiddelindustrien.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. Hele uddannelsen koster ca. 82.000 kr.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Revalidend eller ledig

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Med en master i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling kan du arbejde inden for sundhedsvæsenet med behandling, lindring, forskning og psykologiske aspekter ved smerter og smertebehandling.

Du kan også anvende din viden om smerter og smertelindring, hvis du fx arbejder i medicinalindustrien eller som privat behandler.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Læs om uddannelsen på:

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse