Master i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling
Masteruddannelse

Master i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling

Uddannelsen giver kvalifikationer til at arbejde helhedsorienteret med behandlingsstrategier for patienter med især kroniske smerter, men inddrager også viden og forskning om akutte og cancer-relaterede smerter.

Fakta

Navn:
Master i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Det tværfaglige perspektiv på smerte og smertebehandling sætter dig bl.a. i stand til at diskutere og vurdere patientens oplevelse af smerte og formidle faglige problemstillinger til både fag- og lægpersoner.

Uddannelsen henvender sig fx til læger, farmaceuter, tandlæger, psykologer, jordemødre, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, der har erfaring med smertebehandling.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig viden om klassificering af smerter og forudsætninger for at vurdere den enkelte patients oplevelse af smerte samt de biologiske, fysiologiske, psykologiske og sociale konsekvenser, smerten har.

Du får kompetencer til at agere i komplekse og uforudsigelige arbejdssituationer, hvor du skal kunne vurdere rækkevidden af egen faglighed og behovet for at inddrage andre faggrupper og instanser for at opnå den bedst mulige smertebehandling.

Uddannelsen består af 7 faglige moduler og afsluttes med et masterprojekt.

Uddannelsen kan udbydes af Aalborg Universitet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterprojektet, der også danner grundlag for mundtlig eksamen.

Værd at vide

Du kan også selv sammensætte en masteruddannelse som et fleksibelt forløb.

Fagoversigt

Uddannelsen består af følgende moduler fordelt på 4 semestre:

  • Definitioner, klassifikation og udredning af smerte
  • Medikamentel og non-medikamentel behandling af smerte
  • Videnskabelige metoder og formidling af kliniske studier
  • Smertepsykologi og principper for tværfaglig behandling af smerte
  • Projekt: Udredning og tværfaglig behandling af smerte (case-baseret projekt)
  • Kvantificering, karakterisering og vurdering af smerter
  • Smertevidenskab og behandlingspraksis
  • Masterprojekt

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

  • Bacheloruddannelse i medicin, medicin med industriel specialisering, klinisk biomekanik, farmaci, odontologi eller psykologi
  • Professionsbacheloruddannelse til jordemoder, sygeplejerske, fysioterapeut eller ergoterapeut

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring med patient-, klient- eller borgerkontakt eller med udvikling og afprøvning af medicinske præparater til smertebehandling efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse