Musikpædagog spiller på instrumenter med børn
Masteruddannelse

Master i musikpædagogisk udvikling

Uddannelsen giver mulighed for at specialisere dig i musikalsk og didaktisk praksis. Du lærer at udvikle, igangsætte og lede musikpædagogiske projekter.

Fakta

Navn:
Master i musikpædagogisk udvikling
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Mindst professionsbachelorniveau + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling

Uddannelsen uddyber og kvalificerer dine eksisterende kompetencer inden for musikpædagogisk praksis, ledelse og udvikling. Du arbejder i og på tværs af institutioner, kulturer og miljøer.

Uddannelsen henvender sig fx til pædagoger, lærere, musikpædagoger og uddannede fra konservatorier og universiteter.

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du får viden og forståelse for musikpædagogiske praksisser, metoder og problemstillinger. Du lærer at anvende din viden i en sammenhæng, hvor du samarbejder med både fagfæller og ikke-specialister.

Du lærer at omsætte ideer og muligheder inden for det musikpædagogiske felt, så du kan styrke den aktive deltagelse i musik for alle borgere og understøtte musikken på fx folkeskoler, musik- og kulturskoler og i dagtilbud.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 3 obligatoriske moduler (30 ECTS)
 • 3 valgfrie moduler (15 ECTS)
 • Masterprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningen veksler mellem holdundervisning med dialog og diskussion, gruppearbejde og
–øvelser samt individuelle studier.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen udbydes af Rytmisk Musikkonservatorium (RMC) i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, VIA University College og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM).

Læs mere på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider:

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen Master i musikpædagogisk udvikling.

Fagoversigt

Uddannelsen består af 4 semestre. De 3 første semestre består af et obligatorisk modul og et valgfrit modul. På det 4 semester arbejder du med dit masterprojekt.

1. semester

 • Samskabelse (10 ECTS)
 • Valgfrit modul (5 ECTS). Vælg mellem:
  • Stemmer og samsang
  • Musik og bevægelse
  • Musikalsk gruppeledelse
  • Komposition og musikalsk skaben
  • Tværæstetiske møder
  • Samskabelse med digitale teknologier

2. semester

 • Musik som livskvalificerende praksis (10 ECTS)
 • Valgfrit modul (5 ECTS). Vælg mellem:
  • Det legende menneske
  • Inklusion og særlige behov
  • Kulturmøder, samvær og interkulturalitet
  • Musik og demens
  • Anerkendelse, relationer og feedback mekanismer

3. semester

 • Kreativ agens (10 ECTS)
 • Valgfrit modul (5 ECTS). Vælg mellem:
  • Stemmer og samsang
  • Musik og bevægelse
  • Musikalsk gruppeledelse
  • Komposition og musikalsk skaben
  • Tværæstetiske møder
  • Samskabelse med digitale teknologier

4. semester

 • Masterprojekt (15 ECTS)

Varighed

Uddannelsen tager typisk 2 år på deltid. Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Læs mere om ECTS pointsystemet

Optagelse og adgang

Uddannelsesbaggrund

For at blive optaget på masteruddannelsen i musikpædagogisk udvikling skal du som minimum have en relevant bachelor- eller diplomuddannelse fra en professionshøjskole, et konservatorium eller et universitet. Du må gerne være uddannet på et højere niveau, fx kandidat- eller masteruddannelse.

Erhvervserfaring

Du skal have minimum to års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling.

Der kan ikke søges Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse