Master i gymnasiepædagogik, MIG
Kursus

Didaktiklinjen

Didaktiklinjen giver forudsætninger for at udvikle egen undervisning, stå for fagdidaktisk og pædagogisk udvikling i de gymnasiale uddannelser samt varetage pædagogiske ledelsesopgaver.

Fakta

Navn:
Didaktiklinjen
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 3 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 88.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får opdateret viden om skolekultur, læring og didaktik.

Linjen henvender sig til gymnasielærere med interesse for planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

På didaktiklinjen vil du bl.a. arbejde med den interkulturelle udfordring, med analyse af lærermiddel og læreplan og med dannelses- og kompetenceteorier. Du vil beskæftige dig med læringsteorier og -processer samt didaktik.

Opbygning

Uddannelsen består af fire moduler og afsluttes med en masterafhandling.

Undervisningen

Undervisningen foregår som en kombination af to-dagesseminarer og fjernundervisning. Dertil kommer projektarbejde samt et sommerseminar.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Syddansk Universitet i Odense.

Dele af uddannelsen kan eventuelt afvikles lokalt i andre byer, hvis der er et tilstrækkeligt antal deltagere derfra.

Eksamen

De enkelte moduler afsluttes med enten en mundtlig prøve eller en hjemmeopgave. Uddannelsen afsluttes med en masterafhandling.

Værd at vide

Det er også muligt at læse enkeltfag fra uddannelsen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af følgende moduler:

Modul 1: Skolekultur:

  • Kulturmøder i gymnasiet (5 ECTS)
  • Undervisningen i praksis (5 ECTS)
  • Pædagogiske teorier og metoder (5 ECTS)

Modul 2: Læring:

  • Læringsteori (5 ECTS)
  • Gymnasiale læringsmiljøer og læreprocesser (5 ECTS)
  • Læring og gymnasiale læreprocesser (5 ECTS) 

Modul 3: Didaktik:

  • Fagdidaktik (5 ECTS)
  • Almendidaktik og samspilsdidaktik (5 ECTS)
  • Didaktiske teorier og metoder (5 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt:

  • Udarbejdelse af masteropgaven

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en bachelor- eller kandidatuddannelse.

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Du skal derudover kunne læse engelsksproget litteratur.

Økonomi

Hele uddannelsen koster 88.000 kr. Prisen på enkeltmoduler er 22.000 kr.

Du kan som regel ikke søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.