enkeltfag på uddannelsen til produktionsteknolog
Erhvervsakademiuddannelse

Produktionsteknolog, enkeltfag

Der kan være mulighed for at følge enkeltfag på uddannelsen til produktionsteknolog. Det kan være fag inden for uddannelsens kerneområder, som er automatisering, driftsteknik, konstruktion, materiale- og fremstillingsteknologi, metode, produktudvikling, teknisk dokumentation samt virksomhedsteknik.

Fakta

Navn:
Produktionsteknolog, enkeltfag
Type:
Erhvervsakademiuddannelse
Varighed:
½-1 år på deltid pr. fag
ECTS:
4-23 pr. fag
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant EUD + specifikke adgangskrav
Økonomi:
Der opkræves deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Uddannelsen til produktionsteknolog kvalificerer til at planlægge og gennemføre opgaver inden for konstruktion, produktudvikling og produktion i erhvervsvirksomheder.

Enkeltfag fra uddannelsen er henvendt til dig, der fx er uddannet industritekniker, snedker eller lignende.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til produktionsteknolog giver dig viden om konstruktion, produktudvikling og produktion. Du får også indsigt i tekniske, organisatoriske, økonomiske samt kvalitets- og miljømæssige forhold.

Det kan være muligt at læse fag fra uddannelsen til produktionsteknolog som enkeltfag, hvis skolerne opretter dem. Vær dog opmærksom på, at det er op til den enkelte skole, om de vil oprette enkeltfag.

Undervisningen foregår typisk som dag- eller aftenundervisning en gang om ugen.

Enkeltfag kan udbydes på erhvervsakademier, der udbyder uddannelsen til produktionsteknolog.

Det er dog ikke sikkert, at der er en aktuel mulighed for at tage det fag, du ønsker, som enkeltfag. Se nederst på siden under Vis hold. Eller kontakt skolen for information om muligheden for at følge enkeltfag.

Eksamen

Hvert fag afsluttes med en skriftlig eksamen eller en anden form for bedømmelse.

Værd at vide

Se beskrivelsen af fuldtidsuddannelsen til produktionsteknolog.

Fagoversigt

Der kan være mulighed for enkeltfag inden for de obligatoriske emneområder:

 • Automatisering, herunder styring og regulering samt automatiske anlæg.
 • Driftsteknik, (produktionsteknik), herunder produktionssystemer, metodestyring og logistik.
 • Konstruktion, herunder statik og styrkelære, konstruktionselementer, strømningsteknik, termodynamik og konstruktionsmetodik.
 • Materiale- og fremstillingsteknologi, herunder materialer, fremstillingsprocesser, materialeprøvning samt måleteknik og udstyr.
 • Metode, herunder teknologiforståelse, internationalisering, analytisk problemløsning og it.
 • Produktudvikling, herunder produktudvikling og livscyklusanalyse.
 • Teknisk dokumentation, herunder teknisk tegning, tegningssystemer og teknisk marketing.
 • Virksomhedsteknik, herunder ledelse og samarbejde, organisation, virksomhedsøkonomi, projektstyring, kvalitetsstyring, miljøstyring samt salg og service.

Skolerne organiserer selv undervisningen inden for emneområderne, hvorfor fagene kan være forskellige fra skole til skole.

Varighed

Enkeltfagene hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse.

Forløbet varer ½-1 år pr. fag og vægter mellem 4-23 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på enkeltfaget skal du normalt opfylde et af følgende adgangskrav:

 • Studentereksamen (stx), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx), højere forberedelseseksamen (hf) eller eux - alle med matematik C
 • En erhvervsuddannelse som beslagsmed, boligmonteringsuddannelsen, cnc-tekniker (trin 2), cykel- og motorcykelmekaniker (med specialer), elektriker med specialer, elektriker 1 og 2, entreprenør- og landbrugsmaskinuddannet (med specialer), finmekaniker (med specialer), flymekaniker, gartner,  industriteknikuddannet (med specialer), karrosseriuddannet, karosseriuddannelsen, køletekniker (trin 2), landbrugsuddannelsen, lastvognsmekaniker, maskinsnedker (trin 2), mekaniker (trin 2), metalsmed (med specialer), ortopædist, personvognsmekaniker, plastmager (trin 2), procesoperatør (trin 2), skibsmekaniker (trin 2), skibsmontør (trin 2), skibstekniker (trin 2), skorstensfejer (trin 2), smed (med specialer), snedker (med specialer), støberitekniker (trin 2), teknisk designer, vindmølletekniker (med specialer) eller værktøjsmager (værktøjsuddannelsen - trin 2)
 • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed samt matematik C og engelsk C
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Derudover kan der være specifikke adgangskrav for det enkelte kursus.

Det er muligt at søge dispensation, hvis du ikke opfylder de generelle adgangskrav, men har erhvervet tilsvarende kompetencer fra en anden uddannelse eller har relevant erhvervserfaring.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for undervisning under åben uddannelse.

Du kan evt. søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.