enkeltfag i Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi
Professionsbacheloruddannelse

Laboratorie- og fødevareteknologi, enkeltfag

Enkeltfag inden for laboratorie-, fødevare- og procesteknologi er en mulighed for dig, der ønsker at videreuddanne dig sideløbende med dit job.

Fakta

Navn:
Laboratorie-, fødevare- og procesteknologi, enkeltfag
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
1 ½ - 6 måneder pr. modul
ECTS:
5
Adgangskrav:
En afsluttet professionsuddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende.
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Enkeltfagene indeholder forskellige elementer fra professionsbacheloruddannelsen i  laboratorie-, fødevare- og procesteknologi, og henvender sig til dig, der gerne vil styrke din faglige viden inden for fødevarer, kemi og bioteknologi 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi kvalificerer dig til at kunne indgå i faglige og tværfaglige samarbejdsrelationer i fødevarebranchen, såvel nationalt som internationalt.

Enkeltfag på professionsbacheloruddannelsen i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi henvender sig til dig, der arbejder med fødevarer, kemi og bioteknologi og som ønsker at videreuddannelse på professionsbachelorniveau sideløbende med dit job.

Fagene udbydes som tompladsordning, dvs. du har undervisning sammen med fuldtidsstuderende.  En lang række af fag fra uddannelsen udbydes som enkeltfag. Se en fagoversigt på uddannelsesstedets hjemmeside.

Undervisningen foregår i dagtimerne med 35-40 lektioner fordelt over ca. 7 uger. Derudover skal du afsætte tid til opgaveløsning og gruppearbejde. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge. Undervisningen foregår på engelsk, men vejledning og prøver kan foregå på dansk.

Arbejdsformen veksler mellem underviseroplæg, gruppearbejde- og -øvelser og hjemmeopgaver.

Enkeltfagene udbydes af Erhvervsakademi Aarhus i Aarhus.

Eksamen
Hvert enkeltfag afsluttes med en skriftlig eller mundtlig eksamen eller en anden form for bedømmelse.

Varighed

Enkeltfagene hører under åben uddannelse og kan tilrettelægges som deltidsuddannelse.

Et forløb varer typisk et halvt år, men kan også være af kortere varighed. Hvert fag har et omfang på 5 ECTS

Optagelse og adgang

Adgangskravet er en afsluttet erhvervsakademiuddannelse som laborant, procesteknolog eller tilsvarende.

Dispensation

Det er muligt at søge dispensation, hvis du ikke opfylder de generelle adgangskrav, men har erhvervet tilsvarende kompetencer fra en anden uddannelse eller har relevant erhvervserfaring.

Kontakt uddannelsesstedet for yderligere oplysninger.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling. Ca. 3.000 pr. modul.

Du kan evt. søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.