uddannelsen til diplomingeniør i bygning
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - bygning, enkeltfag

Bro- og vejbygning, havnebygning, industribyggeri og boligbyggeri. Det er nogle af områderne på uddannelsen. Det er muligt at læse enkeltfag herfra på nogle uddannelsessteder.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - bygning, enkeltfag
Varighed:
fra et halvt til et helt semester pr. hold
ECTS:
5-15 pr. fag
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen el. lign.
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

Enkeltfagene kan foregå på dansk og engelsk. I nogle tilfælde er der tale om sommerkurser eller særligt tilrettelagte fag uden for normal arbejdstid, mens det også er muligt at følge enkeltfag under tompladsordningen i dagtimerne.

Fold alle afsnit ud

Indhold

Enkeltfagene henvender sig til dig, der måske allerede er ingeniør eller har en anden teknisk baggrund. Det er også muligt at følge fagene, hvis du ønsker en viden inden for de faglige områder, enkeltfagene udbydes i.

Emneområder kan være:

 • Bygningskonstruktioner
 • Indeklima, energi og miljø
 • Vej- og anlægskonstruktioner
 • Planlægning, økonomi og byggeledelse
 • Energi
 • Geo-, vej- og anlægsteknik
 • Konstruktion
 • Bygge- og anlægskonstruktion
 • Maskindesign
 • Bærende konstruktioner (fx betonteknologi og stålkonstruktioner)
 • Miljøteknik (fx vandrensning og vandindvinding)
 • Geostatik (fx jordens bæreevne og stabilitet)
 • Infrastruktur (fx dimensionering af transportsystemer og planlægning)
 • Byggeproduktion (fx udførelse af byggeprojekter og projektledelse)
 • Energi og indeklima (fx energiforsyning of installationer)

Eksamen

Enkeltfagene afsluttes med en eksamen eller anden form for prøve.

Varighed

Enkeltfagene hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse.

Hvert modul varer typisk et halvt til et helt semester, eller tilrettelagt som sommerkursus over fx 3 uger. De har et omfang af 5-15 ECTS.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de samme adgangsbetingelser som til den ordinære uddannelse til diplomingeniør - bygning. Det vil sige:

 • Studentereksamen (stx), højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) højere forberedelseseksamen (hf), eux eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • Udenlandsk eller international gymnasial uddannelse, der er på niveau med den dansk gymnasial uddannelse
 • Adgangskursus til ingeniøruddannelserne

Du kan også søge med en relevant videregående uddannelse.

Specifikke adgangskrav er:

 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi C eller bioteknologi A

På enkeltfag kan det være muligt at blive optaget uden at opfylde alle krav. Kontakt uddannelsesstedet for at høre nærmere.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling.

Du kan søge SVU til undervisningen, hvis du opfylder betingelserne, og uddannelsen foregår som heltidsundervisning. Du kan eventuelt kombinere flere fag/uddannelser for at opfylde kravet om heltidsundervisning.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.