Erhvervsakademiuddannelse

Multimediedesigner, enkeltfag

Der kan være mulighed for at følge enkeltfag på uddannelsen til multimediedesigner. Det kan være fag inden for uddannelsens kerneområder, som er interaktionsudvikling, kommunikation og formidling, visualisering og konceptudvikling samt virksomheden.

Fakta

Navn:
Multimediedesigner, enkeltfag
Type:
Erhvervsakademiuddannelse
Varighed:
1/2-1 år pr. fag på deltid
ECTS:
5-120
Adgangskrav:
Gymnasial uddannelse eller relevant erhvervsuddannelse + specifikke adgangskrav
Økonomi:
Der opkræves deltagerbetaling. SVU under visse forudsætninger

På uddannelsen til multimediedesigner lærer du at designe, planlægge og styre multimedieopgaver.

Enkeltfagene er henvendt til dig, der fx arbejder med udvikling af websider og har brug for at vide mere om fx kommunikation og formidling.

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen til multimediedesigner giver dig kvalifikationer til at designe, planlægge og styre multimedieopgaver.

Det kan være muligt at læse fag fra uddannelsen til multimediedesigner som enkeltfag, hvis skolerne opretter dem.

Undervisningsform

Undervisningen foregår typisk som dag- eller aftenundervisning en gang om ugen.

Enkeltfag kan udbydes på erhvervsakademier, der udbyder uddannelsen til multimediedesigner.

Det er dog ikke sikkert, at der er en aktuel mulighed for at tage det fag, du ønsker, som enkeltfag. Se nederst på siden under Vis hold. Eller kontakt skolen for information om muligheden for at følge enkeltfag

Eksamen

Hvert enkeltfag afsluttes med en skriftlig eksamen eller en anden form for bedømmelse.

Værd at vide

Se beskrivelsen af fuldtidsuddannelsen til multimediedesigner.

Fagoversigt

Der kan bl.a. være mulighed for enkeltfag inden for følgende fagområder:

  • Interaktionsudvikling, som handler om strukturering, dokumentation og implementering af simple dynamiske multimedieapplikationer, udvikling af grænseflader, systemudvikling og brug af modeller.
  • Kommunikation og formidling, som omhandler kommunikationsstrategi og formidling, markedsføring, mediesociologi og brugertest.
  • Virksomheden, som giver indblik i organisatoriske aspekter i multimedieudvikling og multimediebrug samt innovation, forretningsforståelse og ledelse af udviklingsprojekter.
  • Visualisering og konceptudvikling, der giver indblik i principper for design og konceptudvikling, i design og udvikling af interaktive brugergrænseflader samt i form og æstetik.

Varighed

Enkeltfagene hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over ½-1 år pr. fag. De vægter mellem 5-120 ECTS.

Optagelse og adgang

Som hovedregel skal du opfylde de samme betingelser som ansøgere til fuldtidsuddannelsen, dvs. have én af følgende uddannelsesbaggrunde:

  • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF) samt engelsk C og enten matematik C, virksomhedsøkonomi B eller erhvervsøkonomi C
  • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen samt engelsk C og enten matematik C, virksomhedsøkonomi B eller erhvervsøkonomi C
  • En af erhvervsuddannelserne: film- og tv-produktionsuddannelsen (trin 2), fotograf, mediegrafiker (trin 2), teknisk designer, skiltetekniker, digital media, grafisk tekniker eller data- og kommunikationsuddannelsen (med specialer)
  • Anden erhvervsuddannelse af mindst 3 års varighed suppleret med engelsk C og enten matematik C, virksomhedsøkonomi B eller erhvervsøkonomi C
  • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne samt engelsk C

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte fag afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om faget tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs mere i artiklerne: