It-diplomuddannelse (TD)
Teknologisk diplomuddannelse

It-diplomuddannelse (TD)

Uddannelsen giver dig kendskab til emner som fx netværk og internet, kryptering og autorisation, programmering samt brugen af interfaces.

Fakta

Navn:
It-diplomuddannelse (TD)
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 72 - 76.500 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du har mulighed for at specialisere dig og få forudsætninger for at arbejde med forskellige aspekter af udvikling og implementering af it i virksomheder, herunder programudvikling, webteknologi, telekommunikation og sikkerhed.

Diplomuddannelsen henvender sig til ingeniører og andre med en teknisk/naturvidenskabelig baggrund, der ønsker videreuddannelse inden for it-området.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På It-diplomuddannelsen får du indsigt i teorier og metoder inden for informationsteknologiens discipliner og lærer bl.a. om programmering, webteknologier, netværkssikkerhed og mobile telesystemer.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, retningsspecifikke samt valgfrie moduler og et afgangsprojekt. Den kan vælges med eller uden retning.

Den indeholder fire uddannelsesretninger:

 • Programudvikling
 • Webteknologi
 • Telekommunikation
 • Sikkerhed

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, øvelser og projektarbejde. En del af undervisningen er tilrettelagt som problemorienteret arbejde.

Uddannelsen kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen indeholder to obligatoriske moduler, der hvert har et omfang af 10 ECTS:

 • Grundlæggende objektorienteret programmering, der bl.a. giver kompetencer i udvikling af mindre applikationer
 • Webteknologier, der giver indsigt i forskellige hardware- og softwareteknologier

Hver uddannelsesretning indeholder retningsspecifikke moduler i et omfang af 20 ECTS. De retningsspecifikke moduler - fordelt på uddannelsesretninger - er:

Programudvikling

 • Avanceret objektorienteret programmering
 • Udviklingsmetoder og udviklingsprocesser

Webteknologi

 • Avanceret internetteknologi
 • Udviklingsmetoder og udviklingsprocesser

Telekommunikation

 • Mobile telesystemer og protokoller
 • Mobilapplikationsudvikling

Sikkerhed

 • Anvendt kryptografi
 • Netværkssikkerhed

Følger du en uddannelsesretning, skal du oven i de 20 ECTS fra retningsspecifikke moduler tage valgfrie moduler svarende til 5 ECTS. Gennemfører du uddannelsen uden uddannelsesretning, skal du vælge valgfrie moduler svarende til i alt 25 ECTS.

De valgfrie moduler er:

 • Avanceret database (10 ECTS)
 • Anvendt machine learning og big data (10 ECTS)
 • Cyber defence og ledelsesansvar (5 ECTS)
 • Digital design med VHDL (10 ECTS)
 • Geografiske informationssystemer (10 ECTS)
 • Indlejrede C/C++ smarte applikationer (10 ECTS)
 • Internet of things - teori og praksis (10 ECTS)
 • It-projektledelse (5 ECTS)
 • Netværksforsvar og angrebshåndtering (5 ECTS)
 • Radiosystemer (10 ECTS)
 • Sikker implementering af systemer (5 ECTS)
 • Videregående mobilapplikationsudvikling (10 ECTS)
 • Virtualisering og parallellisering (10 ECTS)

Du kan vælge valgfrie moduler blandt både valgfrie og retningsspecifikke moduler (fra uddannelsens øvrige retninger). Det er også muligt at følge valgmoduler uden for uddannelsens faglige område. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag.

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS.

Varighed

Selve uddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Du skal desuden have mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.

Opfylder du ikke de nævnte krav men har andre tilsvarende kompetencer, kan den enkelte institution dispensere efter en individuel kompetencevurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Du kan tilmelde dig hele uddannelsen eller et eller flere moduler.

Forsøg med direkte adgang fra akademi- til diplomuddannelse

I en forsøgsperiode har du nu mulighed for at søge direkte ind på en diplomuddannelse, når du har afsluttet en akademiuddannelse. Du skal opfylde tre kriterier:

 • Akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse
 • Relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse
 • Relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen

Forsøget er iværksat af Uddannelses- og Forskningsministeriet og fortsætter frem til 31. juli 2022.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. En hel diplomuddannelse koster ca. 72 - 76.500 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Få mere at vide

Se generelt om studiestruktur på diplomuddannelserne.

Uddannelsens veje