It-diplomuddannelse (TD)
Teknologisk diplomuddannelse

It-diplomuddannelse (TD)

Uddannelsen giver dig indsigt i nye teorier og metoder inden for it, og du får forudsætninger for at omsætte det, du lærer, til praktisk systemudvikling.

Fakta

Navn:
It-diplomuddannelse (TD)
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du lærer at programmere og udvikle it-systemer til kommunikation og sikker opbevaring af data. Desuden kan du fx beskæftige dig med machine learning, big data og Internet of Things.

Uddannelsen er relevant for personer, der har en it-teknisk baggrund og ønsker flere kompetencer inden for systemudvikling, programmering og sikkerhed.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På it-diplomuddannelsen udvikler du dine analytiske og praktiske evner til at deltage i virksomhedens systemudvikling.

Uddannelsen giver dig:

 • Færdigheder inden for programmering, webteknologi, udviklingsmetoder og -processer samt applikationsudvikling, kommunikation og sikkerhed
 • Kompetencer til at analysere, implementere og evaluere informationssystemer
 • Færdigheder til at deltage i design- og udviklingsprocesser

Retninger

Du kan specialisere dig inden for to retninger:

 • Programudvikling
 • Sikkerhed

Det er ikke et krav, at du vælger retning.

Programudvikling

Inden for programudvikling får du kompetencer til at implementere avancerede applikationer. Du lærer at deltage i udvikling af projekter fra analyse af brugernes behov til design og dokumentation af systemer.

Sikkerhed

Inden for sikkerhed får du kompetencer til at analysere sikkerhedsproblemer på intranet og web. Du lærer bl.a. om implementering og dokumentation af kryptografiske løsninger.

Opbygning

Uddannelsen består af

 • 2 obligatoriske moduler (20 ECTS)
 • 3 retningsspecifikke/valgfrie moduler (25 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, øvelser og projektarbejde. En del af undervisningen er tilrettelagt som problemorienteret arbejde, hvor du fx kan arbejde med aktuelle problemstillinger fra din arbejdsplads.

Du kan bruge din erfaring i undervisningen, og det, du lærer, kan du bruge i praksis på jobbet.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen i afgangsprojektet.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld diplomuddannelse i it giver titlen TD i Informationsteknologi. Med retning hhv. (programudvikling) eller (sikkerhed).

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Technology in Information Technology. Med retning hhv. (programme development) eller (security).

Værd at vide

Du kan tage en fuld diplomuddannelse eller vælge de moduler, du finder mest relevante.

Fleksibel diplomuddannelse

Du kan sammensætte en diplomuddannelse som et fleksibelt forløb ved at kombinere moduler fra forskellige diplomuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Læs om diplomuddannelse som fleksibelt forløb.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

Uddannelsens obligatoriske moduler er:

 • Grundlæggende objektorienteret programmering (10 ECTS). Modulet giver bl.a. kompetencer i udvikling af mindre applikationer
 • Webteknologier (10 ECTS). Modulet giver indsigt i netværkskommunikation samt udvikling af basale hjemmesider og databaser

Hver uddannelsesretning indeholder retningsspecifikke moduler i et omfang af 20 ECTS. De retningsspecifikke moduler - fordelt på uddannelsesretninger - er:

Retningsspecifikke moduler - Programudvikling

 • Avanceret objektorienteret programmering (10 ECTS)
 • Udviklingsmetoder og -processer (10 ECTS)

Retningsspecifikke moduler - Sikkerhed

 • Anvendt kryptografi (10 ECTS)
 • Netværkssikkerhed (10 ECTS)

Valgfrie moduler

Følger du en uddannelsesretning, skal du oven i de retningsspecifikke moduler tage et valgfrit modul svarende til 5 ECTS.

Gennemfører du uddannelsen uden uddannelsesretning, skal du vælge valgfrie moduler svarende til i alt 25 ECTS.

Uddannelsens valgfrie moduler er:

 • Anvendt kryptografi (10 ECTS)
 • Anvendt machine learning og big data (10 ECTS)
 • Avanceret objektorienteret programmering (10 ECTS)
 • Cyber defence og ledelsesansvar (5 ECTS)
 • Indlejrede C/C++ smarte applikationer (10 ECTS)
 • Internet of things - teori og praksis (10 ECTS)
 • It-projektledelse (5 ECTS)
 • Netværksforsvar og angrebshåndtering (5 ECTS)
 • Netværkssikkerhed (10 ECTS)
 • Sikker implementering af systemer (5 ECTS)
 • Udviklingsmetoder og udviklingsprocesser (10 ECTS)

Derudover er det muligt at vælge moduler fra beslægtede diplomuddannelser, fx

 • Agil projektledelse (5 ECTS) (Diplom i projektledelse)
 • Leankonsulent (5 ECTS) (Ingeniørernes lederuddannelse)
 • Leanledelse (5 ECTS) (Ingeniørernes lederuddannelse)
 • Leanværktøjer (5 ECTS) (Ingeniørernes lederuddannelse)
 • Ledelse af digital transformation (5 ECTS) (Diplom i ledelse)
 • Projektledelse - metoder og værktøjer (10 ECTS) (Projektledelse, TD)
 • Supply chain - it og teknologi (5 ECTS) (Operations og supply chain management, TD)
 • Teknologi, produkter og markeder (10 ECTS) (Operations og supply chain management, TD)

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

Uddannelsesbaggrund

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Erhvervserfaring

Du skal have mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under diplomuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
26. august 2024
2. december 2024
Netværkssikkerhed - DTU - E24 Dagundervisning 2750 Ballerup
*
26. august 2024
2. december 2024
Udviklingsmetoder og udviklingsprocesser - E24 Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
28. august 2024
4. december 2024
Webteknologier - E24 Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
29. august 2024
3. oktober 2024
Cyber defence og ledelsesansvar - E24 Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
4. september 2024
1. oktober 2024
Afgangsprojekt ITD - E24 Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
31. oktober 2024
5. december 2024
Netværksforsvar og angrebshåndtering - E24 Aftenundervisning 2750 Ballerup

Uddannelsens veje