It-diplomuddannelse (TD)
Teknologisk diplomuddannelse

It-diplomuddannelse (TD)

Uddannelsen giver dig indsigt i nye teorier og metoder inden for it, og du får forudsætninger for at omsætte det, du lærer, til praktisk systemudvikling.

Fakta

Navn:
It-diplomuddannelse (TD)
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
Op til 3 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 90.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du lærer at programmere og udvikle it-systemer til kommunikation og sikker opbevaring af data. Desuden kan du fx beskæftige dig med machine learning, big data og Internet of Things.

Uddannelsen er relevant for personer, der har en it-teknisk baggrund og ønsker flere kompetencer inden for systemudvikling, programmering og sikkerhed.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På it-diplomuddannelsen udvikler du dine analytiske og praktiske evner til at deltage i virksomhedens systemudvikling.

Uddannelsen giver dig:

 • Færdigheder inden for programmering, webteknologi, udviklingsmetoder og -processer samt applikationsudvikling, kommunikation og sikkerhed
 • Kompetencer til at analysere, implementere og evaluere informationssystemer
 • Færdigheder til at deltage i design- og udviklingsprocesser

Retninger

Du kan specialisere dig inden for to retninger:

 • Programudvikling
 • Sikkerhed

Det er ikke et krav, at du vælger retning.

Programudvikling

Inden for programudvikling får du kompetencer til at implementere avancerede applikationer. Du lærer at deltage i udvikling af projekter fra analyse af brugernes behov til design og dokumentation af systemer.

Sikkerhed

Inden for sikkerhed får du kompetencer til at analysere sikkerhedsproblemer på intranet og web. Du lærer bl.a. om implementering og dokumentation af kryptografiske løsninger.

Opbygning

Uddannelsen består af

 • To obligatoriske moduler (20 ECTS)
 • Tre retningsspecifikke/valgfrie moduler (25 ECTS)
 • Et afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningsformen veksler mellem holdundervisning, øvelser og projektarbejde. En del af undervisningen er tilrettelagt som problemorienteret arbejde, hvor du fx kan arbejde med aktuelle problemstillinger fra din arbejdsplads.

Du kan bruge din erfaring i undervisningen, og det, du lærer, kan du bruge i praksis på jobbet.

Uddannelsessted

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

En fuld diplomuddannelse i it giver titlen TD Informationsteknologi. Med retning hhv. (programudvikling) eller (sikkerhed).

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma of Technology in Information Technology. Med retning hhv. (programme development) eller (security).

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen i afgangsprojektet.

Værd at vide

Du kan tage en fuld diplomuddannelse eller vælge de moduler, du finder mest relevante.

Du kan sammensætte en diplomuddannelse som et fleksibelt forløb ved at kombinere moduler fra forskellige diplomuddannelser. Tal med studievejlederen på uddannelsesstedet om mulighederne for at sammensætte en uddannelse, der passer til dine behov.

Læs om Diplomuddannelse som fleksibelt forløb.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

Uddannelsens obligatoriske moduler er:

 • Grundlæggende objektorienteret programmering (10 ECTS). Modulet giver bl.a. kompetencer i udvikling af mindre applikationer
 • Webteknologier (10 ECTS). Modulet giver indsigt i netværkskommunikation samt udvikling af basale hjemmesider og databaser

Hver uddannelsesretning indeholder retningsspecifikke moduler i et omfang af 20 ECTS. De retningsspecifikke moduler - fordelt på uddannelsesretninger - er:

Retningsspecifikke moduler - Programudvikling

 • Avanceret objektorienteret programmering (10 ECTS)
 • Udviklingsmetoder og -processer (10 ECTS)

Retningsspecifikke moduler - Sikkerhed

 • Anvendt kryptografi (10 ECTS)
 • Netværkssikkerhed (10 ECTS)

Valgfrie moduler

Følger du en uddannelsesretning, skal du oven i de retningsspecifikke moduler tage et valgfrit moduler svarende til 5 ECTS.

Gennemfører du uddannelsen uden uddannelsesretning, skal du vælge valgfrie moduler svarende til i alt 25 ECTS.

Uddannelsens valgfrie moduler er:

 • Anvendt kryptografi (10 ECTS)
 • Anvendt machine learning og big data (10 ECTS)
 • Avanceret objektorienteret programmering (10 ECTS)
 • Cyber defence og ledelsesansvar (5 ECTS)
 • Indlejrede C/C++ smarte applikationer (10 ECTS)
 • Internet of things - teori og praksis (10 ECTS)
 • It-projektledelse (5 ECTS)
 • Netværksforsvar og angrebshåndtering (5 ECTS)
 • Netværkssikkerhed (10 ECTS)
 • Sikker implementering af systemer (5 ECTS)
 • Udviklingsmetoder og udviklingsprocesser (10 ECTS)

Du kan vælge valgfrie moduler blandt både valgfrie og retningsspecifikke moduler. 

Derudover er det muligt at vælge moduler fra beslægtede diplomuddannelser, fx

 • Agil projektledelse (5 ECTS) (Diplom i projektledelse)
 • Leankonsulent (5 ECTS) (Ingeniørernes lederuddannelse)
 • Leanledelse (5 ECTS) (Ingeniørernes lederuddannelse)
 • Leanværktøjer (5 ECTS) (Ingeniørernes lederuddannelse)
 • Ledelse af digital transformation (5 ECTS) (Diplom i ledelse)
 • Projektledelse - metoder og værktøjer (10 ECTS) (Projektledelse, TD)
 • Supply chain - it og teknologi (5 ECTS) (Operations og supply chain management, TD)
 • Teknologi, produkter og markeder (10 ECTS) (Operations og supply chain management, TD)

Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante valgfag.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med afgangsprojektet, der har et omfang af 15 ECTS.

Varighed

Selve uddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Du skal desuden have mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling. Du betaler for de moduler, du tilmelder dig.

En hel diplomuddannelse koster ca. 90.000 kr.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidens

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
8. februar 2023
8. marts 2023
Afgangsprojekt Diplomuddannelsen It - F23 Aftenundervisning 2750 Ballerup
*
30. marts 2023
4. maj 2023
Sikker implementering af systemer - DTU - F23 Aftenundervisning 2750 Ballerup

Uddannelsens veje