HD 2. del, kontraktret og udbud
Diplomuddannelse

HD2, kontraktret og udbud

På uddannelsen får du kompetencer og ny viden inden for emner som offentlige indkøb, udbud og kontraktstyring.

Fakta

Navn:
HD2, kontraktret og udbud
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
HD1 eller videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Du får viden om juridiske metoder inden for især udbuds- og kontraktret, så du kan vurdere og anvende den korrekte jura blandt andet ved indgåelse af aftaler. Du får også indsigt i samspillet mellem EU-ret og dansk ret på området.  

HD-specialiseringen henvender sig til ikke-juridisk uddannede i både private og offentlige virksomheder, som arbejder med udbud, tilbud, kontrakter og indkøb eller administration og økonomistyring af disse.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På HD2 i kontraktret og udbud får du ekstra færdigheder og mere viden inden for offentlige indkøb, udbud og kontraktstyring. Du bliver undervist i det at være leverandør til den offentlige sektor, og du lærer også at identificere og anvende relevant jura bredt, men især inden for udbuds- og kontraktret.

Du får desuden indsigt i samspillet mellem dansk aftale- og formueret og EU-ret.  

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • 6 obligatoriske fag (30 ECTS)
 • 2-3 valgfag (15 ECTS)
 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, seminarer, projektarbejde og en del opgaveskrivning. Den er fortrinsvis tilrettelagt som aftenundervisning og eventuelt med weekendundervisning eller virtuelle forløb.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af:

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen HD (Kontraktret og udbud).

Den engelske betegnelse er Graduate Diploma in Business Administration.

Fagoversigt

Obligatoriske fag

 • Aftaler med den offentlige sektor (5 ECTS)
 • Interaktion og samarbejde med den offentlige sektor (5 ECTS)
 • Marked og regulering med fokus på det indre marked og klimamål (5 ECTS)
 • Procurement of supply chain i et markedsperspektiv (5 ECTS)
 • Udbudsstrategi i et markedsperspektiv (5 ECTS)
 • Værdiskabende kontrakter (5 ECTS)

Valgfag

 • Contract Management (5 ECTS)
 • Strategisk Kontrahering (5 ECTS)

Du kan også vælge mellem valgfag på de andre HD2-linjer, dog max. 10 ECTS. 

Udbuddet af valgfag kan variere fra semester til semester. Se aktuelle valgfag på uddannelsesstedets hjemmeside.

Afgangsprojekt

 • Afgangsprojekt (15 ECTS)

I uddannelsens afsluttende projekt går du i dybden med et selvvalgt emne, som er aktuelt i egen eller i en medstuderendes virksomhed.

Varighed

HD2 hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

 1. HD1
 2. En relevant erhvervsakademiuddannelse
 3. En relevant akademiuddannelse
 4. En relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Du skal dokumentere din erhvervserfaring, som skal være erhvervet efter eller sideløbende med den adgangsgivende eksamen.

Der kan være særlige adgangskrav til de enkelte fag. Forhør dig på uddannelsesstedet.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under diplomuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje