Diplomuddannelse

HD2, fælles valgfag

På HD2 udbydes en række valgfag, der kan vælges, uanset hvilken studieretning du går på.

Fakta

Navn:
HD2, fælles valgfag
Type:
Diplomuddannelse
ECTS:
5-10
Adgangskrav:
HD1 eller videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. Evt. mulighed for tilskud og støtte

Fælles valgfag består af emner, som kan være relevante for studerende på tværs af studieretninger, fx Strategisk kommunikation.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

 

 

 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

HD2 indeholder undervisning i en række obligatoriske fag, mindst 2-3 valgfag og en afsluttende HD-afhandling. De fleste valgfag hører under en bestemt uddannelsesretning, men der findes også tværgående valgfag.

Eksamen

Hvert fag afsluttes med en prøve, hvor du får en individuel bedømmelse.

Udbydere

De fælles valgfag kan udbydes af:

Bemærk: Udbuddet af fælles valgfag varierer fra uddannelsessted til uddannelsessted.

Varighed

HD2 hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

  1. HD1
  2. En relevant erhvervsakademiuddannelse
  3. En relevant akademiuddannelse
  4. En relevant uddannelse på mindst samme niveau som 1-3.

Du skal desuden have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Du skal dokumentere din erhvervserfaring, som skal være erhvervet efter eller sideløbende med den adgangsgivende eksamen.

Der kan være særlige adgangskrav til de enkelte fag. Forhør dig på uddannelsesstedet.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under diplomuddannelse

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Alle specialer på HD2 kan, under visse forudsætninger, give adgang til cand.merc.-uddannelserne.

Det er endvidere muligt at søge om dispensation til optagelse på kandidat i Business Administration and Innovation in Health Care, hvis man i øvrigt opfylder de specifikke sprogkrav.

Læs mere om kandidat i Business Administration and Innovation in Health Care

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje