HD 2. del, Marketing Management
Diplomuddannelse

HD 2. del, salg og marketing

Denne specialisering giver dig et anvendelsesorienteret og teoretisk grundlag for at kunne planlægge og lede opgaver omkring afsætning i relation til kunder, leverandører og konkurrenter.

Fakta

Navn:
HD 2.del, salg og marketing
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
HD 1.del eller videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 60.000-72.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Du bliver kvalificeret til at varetage ledende stillinger inden for private og offentlige virksomheders marketings- og afsætningsfunktioner.

Uddannelsen henvender sig til dig, som har erhvervserfaring inden for det økonomiske område og ønsker yderligere teoretiske og metodiske redskaber inden for salg og marketing .

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På HD 2. del i salg og marketing, der handler om afsætningsøkonomi, får du undervisning i forskellige emner inden for bl.a. markedsføring, forbrugeradfærd, analysemetoder og ledelse.

Uddannelsen indeholder undervisning i en række obligatoriske fag, valgfag, et praktisk seminar på tredje semester samt en afsluttende HD-afhandling. Undervisningen kan være tilrettelagt på forskellig måde og med et lidt forskelligt udbud af fag på de enkelte uddannelsesinstitutioner. Kontakt derfor uddannelsesstedet eller se deres hjemmeside.

HD-afhandlingen vil typisk tage udgangspunkt i en praktisk problemstilling med relation til dit arbejdsområde.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, seminarer, projektarbejde og en del opgaveskrivning. Den er fortrinsvis tilrettelagt som aftenundervisning og eventuelt med weekendundervisning. Nogle steder udbydes der også fjernundervisning.

Uddannelsen kan udbydes af

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

En samlet HD, 2. del i Marketing Management indeholder følgende fagmoduler:

1. semester:

 • Markedsføring på forbrugsmarkeder (5 ECTS)
 • Markedsføring på professionelle markeder (5 ECTS)
 • Anvendt markedsanalyse (5 ECTS)

2. semester:

 • Innovationsledelse og produktpolitik/International Innovation, Operations and Management (5 ECTS)
 • Strategisk markedsplanlægning/International Strategic Market Management/Global Marketing (5 ECTS)
 • Markedskommunikation/International marketing og branding (5 ECTS)

3. semester indeholder to valgfag og et praktisk seminar, der hver for sig har et omfang af 5 ECTS. Udbuddet af valgfag kan være forskelligt på de enkelte uddannelsesinstitutioner. Se derfor på deres respektive hjemmesider.

Eksempler på valgfag kan være:

 • Marketing som partner i produktudvikling (5 ECTS)
 • Digitalisering og eBusiness (5 ECTS)
 • Business-to-Business Markedsledelse (5 ECTS)
 • International erhvervsjura og marketing (5 ECTS)
 • Sales Management (5 ECTS)
 • Service, relationer og oplevelsesøkonomi som konkurrenceparameter (5 ECTS)
 • Strategisk Brand Management (5 ECTS)

På det 4. semester afslutter du med en HD-afhandling, der har et omfang af 15 ECTS.

Varighed

HD 2. del hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • HD 1. del
 • En relevant erhvervsakademiuddannelse, fx finansøkonom, financial controller, markedsføringsøkonom eller jordbrugsteknolog *)
 • En relevant akademiuddannelse, fx international handel og markedsføring, økonomi- og ressourcestyring eller finansiel rådgivning *)
 • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående, fx en erhvervsøkonomisk bachelor- eller kandidatuddannelse eller en professionsbachelor i finans *)

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Du skal dokumentere din erhvervserfaring, som skal være erhvervet efter eller sideløbende med den adgangsgivende eksamen.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på baggrund af en konkret vurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Har du erhvervserfaring, giver HD 1. del direkte adgang til HD 2. del uden supplering. Det samme gælder en række andre økonomiske uddannelser.

*) Vær dog opmærksom på, at det kan være et krav, at du har bestået bestemte fag på din adgangsgivende uddannelse. Kravet kan afhænge af, hvor gammel din uddannelse er, og hvor du har taget din eksamen. Det kan desuden afhænge af, om du søger optagelse på et samlet HD-forløb eller et enkeltfag.

Det er i alle tilfælde det enkelte uddannelsessted, der afgør, om din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring er relevante.

Se det enkelte uddannelsessteds retningslinjer for optagelse og for, hvilke fag du evt. skal have bestået eller bør supplere med:

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål om dine forudsætninger for optagelse på HD 2. del.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for undervisningen. En samlet uddannelse koster 60.000-72.000 kr.

Du kan evt. søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Nedenfor beskrives beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

De nyuddannede er beskæftiget i en bred vifte af brancher. De største er Engroshandel med tekstiler og husholdningsudstyr, Anden engroshandel, Engroshandel med maskiner, Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper, Bilhandel, It-konsulenter, Supermarkeder og varehuse, Fremstilling af maskiner, Mejerier, Telekommunikation, Informationstjenester, Reklamebranchen, Hjælpevirksomhed til transport, Pengeinstitutter, Forlag og 70 andre brancher.

Mere uddannelse

Alle specialer på HD 2. del kan, under visse forudsætninger, give adgang til cand.merc.-uddannelserne.

Det er endvidere muligt at søge om dispensation til optagelse på kandidat i sundhedsinnovation, hvis man i øvrigt opfylder de specifikke sprogkrav.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2020
31. august 2022
HD 2. del med specialisering i strategisk salg og marketing Fleksibel undervisning 8210 Aarhus V

Uddannelsens veje