HD 2. del, kontraktret og udbud
Diplomuddannelse

HD 2. del, kontraktret og udbud

På uddannelsen får du kompetencer og øget viden inden for emner som offentlige indkøb, udbud og kontraktstyring.

Fakta

Navn:
HD 2. del, kontraktret og udbud
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
HD 1. del eller videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 60-66.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får viden om juridiske metoder inden for især udbuds- og kontraktret, så du kan vurdere og anvende den korrekte jura blandt andet ved indgåelse af aftaler. Du får også indsigt i samspillet mellem EU-ret og dansk ret på området.  

HD-specialiseringen henvender sig til ikke-juridisk uddannede i både private og offentlige virksomheder, som arbejder med udbud, tilbud, kontrakter og indkøb eller administration og økonomistyring af disse.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På HD 2. del i kontraktret og udbud får du ekstra færdigheder og mere viden inden for offentlige indkøb, udbud og kontraktstyring. Du bliver undervist i det at være leverandør til den offentlige sektor, og du lærer også at identificere og anvende relevant jura bredt men især inden for udbuds- og kontraktret.

Du får desuden indsigt i samspillet mellem dansk aftale- og formueret og EU-ret.  

Uddannelsen indeholder undervisning i en række obligatoriske fag, mindst 2-3 valgfrie moduler samt en afsluttende HD-afhandling.

HD-afhandlingen vil typisk tage udgangspunkt i en praktisk problemstilling i relation til dit arbejdsområde.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, seminarer, projektarbejde og en del opgaveskrivning. Den er fortrinsvis tilrettelagt som aftenundervisning og eventuelt med weekendundervisning eller virtuelle forløb.

Uddannelsen kan udbydes af

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Fagoversigt

På uddannelsen udbydes følgende obligatoriske fagmoduler:

  • Marked og regulering med fokus på det indre marked og klimamål (5 ECTS)
  • Interaktion og samarbejde med den offentlige sektor (5 ECTS)
  • Aftaler med det offentlige (5 ECTS)
  • Udbudsstrategi i et markedsperspektiv (5 ECTS)
  • Procurement og supply chain i et markedsperspektiv (5 ECTS)
  • Værdiskabende kontrakter (5 ECTS)

Af valgfrie moduler vælger du 2-3 mellem de udbudte for i alt 15 ECTS.

Udbuddet af valgfag varierer fra uddannelsessted til uddannelsessted. Se på uddannelsesstedets hjemmeside.

Du afslutter uddannelsen med en HD-afhandling, der har et omfang af 15 ECTS.

Varighed

HD 2. del hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Det er også muligt at læse enkeltfag.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • HD 1. del
  • En relevant erhvervsakademiuddannelse, fx finansøkonom, financial controller eller markedsføringsøkonom *)
  • En relevant akademiuddannelse, fx international handel og markedsføring, økonomi- og ressourcestyring eller finansiel rådgivning *)
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående, fx en erhvervsøkonomisk bachelor- eller kandidatuddannelse eller en professionsbachelor i finans *)

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring. Du skal dokumentere din erhvervserfaring, som skal være erhvervet efter eller sideløbende med den adgangsgivende eksamen.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du eventuelt optages på baggrund af en konkret vurdering. Kontakt uddannelsesstedet.

Har du erhvervserfaring, giver HD 1. del direkte adgang til HD 2. del uden supplering. Det samme gælder en række andre økonomiske uddannelser.

*) Vær dog opmærksom på, at det kan være et krav, at du har bestået bestemte fag på din adgangsgivende uddannelse. Kravet kan afhænge af, hvor gammel din uddannelse er, og hvor du har taget din eksamen. Det kan desuden afhænge af, om du søger optagelse på et samlet HD-forløb eller et enkeltfag.

Det er i alle tilfælde det enkelte uddannelsessted, der afgør, om din uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring er relevante.

Se det enkelte uddannelsessteds retningslinjer for optagelse og for, hvilke fag du evt. skal have bestået eller bør supplere med:

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål om dine forudsætninger for optagelse på HD 2. del.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Den samlede pris er på 60-66.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Fremtidsmuligheder

Mere uddannelse

Alle specialer på HD 2. del kan, under visse forudsætninger, give adgang til cand.merc.-uddannelserne.

Det er endvidere muligt at søge om dispensation til optagelse på kandidat i sundhedsinnovation, hvis man i øvrigt opfylder de specifikke sprogkrav.

Uddannelsens veje