Maritim drift og bæredygtig udvikling
Diplomuddannelse

Maritim drift og bæredygtig udvikling

Uddannelsen giver forudsætninger for at lede arbejdet med at udvikle og vedligeholde tekniske anlæg og installationer på skibe, havne og i den maritime industri.

Fakta

Navn:
Maritim drift og bæredygtig udvikling
Type:
Diplomuddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Du bliver introduceret til bæredygtig teknologi, og du får faglig og personlig ballast til at sikre en drift, der tager hensyn til sikkerhed, driftsøkonomi og miljø.

Uddannelsen henvender sig til ledere i den maritime sektor eller beslægtede brancher. Du kan fx være maskinmester, skibsfører, skibsofficer, ansat i et rederi eller i den maritime industri.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På diplomuddannelsen lærer du at udvikle bæredygtige tekniske løsninger og sikre moderne drift af skibe og maritime anlæg på land og til søs.

Nye muligheder og krav til maritime virksomheder

Du får indsigt i de nye tendenser inden for den maritime industri, du som leder skal forholde dig til, fx:

 • Bæredygtighed
 • Nye teknologier
 • Udviklinger på brændstofområdet
 • Nye krav fra myndighederne til:
  • Effektiv udnyttelse af energi
  • Beskyttelse af miljøet
  • Grøn omstilling af skibsfarten

Innovation, forandringsledelse og samarbejde

Uddannelsen har fokus på processer, der kan drive en bæredygtig udvikling og optimere drift og energiforbrug på anlæg og installationer. Bl.a. arbejder du med emner som innovation og forandringsledelse.

Du lærer at samarbejde tværfagligt og på tværs af grænser om en bæredygtig udvikling i din virksomhed. Fx får du kendskab til de miljøkrav, som FN’s internationale maritime organisation stiller til den maritime branche.

Hvis du overvejer at starte egen virksomhed, kan du få redskaber til at arbejde med koncept, strategi, branding, markedsføring, økonomi mv. i en maritim virksomhed.

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Tre obligatoriske moduler (30 ECTS)
 • Tre valgfrie moduler (15 ECTS)
 • Et afgangsprojekt (15 ECTS)

Undervisning

Som studerende på diplomuddannelsen i maritim drift og bæredygtig udvikling arbejder du i studiegrupper.

Undervisningen består af diskussion, dialog, forelæsning, vejledning, opgaver, øvelser, cases og projekter.

Dele af undervisningen kan foregå på engelsk.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Uddannelsessteder

Uddannelsen kan udbydes af: 

SIMAC (simac.dk)

Titel

En fuld diplomuddannelse giver titlen Diplom i Maritim Drift og Bæredygtig Udvikling.

Uddannelsens engelske betegnelse er Diploma in Maritime Operation and Sustainable Development.

Fagoversigt

Obligatoriske moduler

 • Maritim drift (10 ECTS)
 • Ledelsesteori og maritimt management (10 ECTS)
 • Bæredygtig udvikling i en maritim organisation (10 ECTS)

Valgfrie moduler

 • Innovation og effektivitet (5 ECTS)
 • Søret (5 ECTS)
 • Vedligeholdelsesledelse (5 ECTS)
 • Driftsoptimering (5 ECTS)
 • Iværksætteri og globalisering (5 ECTS)
 • Energioptimering og operationel træning (5 ECTS)

Til en fuld diplomuddannelse skal du vælge valgfrie moduler svarende til 15 ECTS. 

Tal med uddannelsesstedet om relevante valgfrie moduler.

Afgangsprojekt

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, der har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for arbejdsområdet.

Varighed

Diplomuddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over op til 3 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen, senest 6 år efter den er påbegyndt.

Læs mere om:

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
 • En relevant akademiuddannelse

Du skal desuden have mindst 2 års erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen på det enkelte modul afhænger bl.a. af omfang og måden, undervisningen foregår på. Fx om modulet tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Du eller din arbejdsplads har flere muligheder for at søge tilskud og støtte. Fx til deltagerbetaling, lønkompensation, bøger eller transport.

Mulighederne afhænger af din uddannelsesbaggrund og situation.

Læs om dine muligheder i artiklen:

Økonomi under diplomuddannelse

Den Danske Maritime Fond

Det er muligt at søge legat til kompetenceudvikling ved Den Danske Maritime Fond.

Læs om Den Danske Maritime Fond (dendanskemaritimefond.dk)

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser

Fremtidsmuligheder

Med en diplomuddannelse i maritim drift og bæredygtig udvikling kan du arbejde som leder i maritime virksomheder på land og til søs.

Mere uddannelse

En fuld diplomuddannelse giver mulighed for, at du videreuddanner dig på deltid med en relevant masteruddannelse.

Se alle masteruddannelser

Uddannelsens veje