Artikel

Direkte fra 9. eller 10. klasse

Man kan begynde på en erhvervsuddannelse på flere måder, alt efter alder og uddannelsesbaggrund.
eud-forløb for unge under 25 år
Typiske uddannelsesforløb for unge direkte fra grundskolens 9./10. klasse.

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du begynde på grundforløbets 1. del, der varer 20 uger (½ skoleår).

Når du starter din erhvervsuddannelse med at tage 1. del af et grundforløb, skal du vælge inden for et af 4 hovedområder:

  • Omsorg, sundhed og pædagogik
  • Kontor, handel og forretningsservice
  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
  • Teknologi, byggeri og transport

Du vælger en af de fagretninger, som erhvervsskolen tilbyder inden for området, og dit første halve år på grundforløbet består af undervisning i fagretningen. En fagretning er et tema, der retter sig mod en gruppe af erhvervsuddannelser, som har noget fagligt tilfælles.

Måske ved du fra starten af, hvilken erhvervsuddannelse du ønsker at tage. Hvis ikke, har du mulighed for at træffe dit valg indtil slutningen af grundforløbets 1. del.

Efter grundforløbets 1. del fortsætter du i din uddannelse på grundforløbets 2. del, der også varer 20 uger. Når du har gennemført grundforløbets 2. del, starter du på uddannelsens hovedforløb.

Læs mere om grundforløbet i artiklerne:

Adgangskrav

For at starte på grundforløbets 1. del skal du opfylde følgende adgangskrav:

  • Du skal være vurderet uddannelsesparat til erhvervsuddannelse
  • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen
  • Du skal have mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i dansk (skriftlig og mundtlig) enten ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse eller ved 10. klasseprøverne
  • Du skal have mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i matematik enten ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse (skriftlig) eller ved 10. klasseprøverne (skriftlig og mundtlig)
  • Du skal inden ansøgningsfristen have sendt din ansøgning samt din studievalgsportfolio via optagelse.dk.

Læs mere i artiklen Adgangskrav til erhvervsuddannelserne

Kan man starte i grundforløbets 2. del?

Hvis du har skaffet dig en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, inden du starter, vil du normalt ikke skulle tage grundforløbets 1. del, men kan starte direkte i grundforløbets 2. del. Dit grundforløb vil have en varighed på 20 uger (½ skoleår).

Du har også mulighed for at starte direkte i grundforløbets 2. del allerede efter udløbet af det kalenderår, hvor du har afsluttet enten 9. eller 10. klasse, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne. 

Få mere at vide

Erhvervsuddannelse med eux

Mange erhvervsuddannelser kan tages med eux.

Med eux udvider du dine muligheder for at videreuddanne dig.