Andre uddannelser

Idrætslærer

På uddannelsen til idrætslærer får du kompetencer til at undervise i idræt, friluftsliv og sundhed.

Fakta

Navn:
Idrætslærer
Type:
Privat uddannelse
Varighed:
10 måneder
Adgangskrav:
Minimum 18 år og bestået folkeskolens 9. klassesprøver
Økonomi:
Deltagerbetaling. Mulighed for SU

Uddannelsen, der er både praktisk og teoretisk funderet, omfatter to specialiseringer: idrætslinjen og friluftslivslinjen. Idrætslinjen er ydermere delt i to linjer: Original Sports og X-Outdoor. Uddannelsen varer 10 måneder, og du lærer at undervise inden for en bred vifte af idræts- og friluftslivsgrene.

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde som instruktør, træner og underviser på bl.a. skoler, i institutioner, foreninger, fitnesscentre og klubber.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen består af en blanding af praktiske og teoretiske fag, med fokus på det praktiske. Du kan vælge at specialisere dig inden for idrætslinjen (2 retinger: Original Sports og X-Outdoor) og friluftslinjen.

Fællesfag for idrætslinjen og friluftslinjen

 • Fysiologi
 • Event og projektstyring
 • Functional Movement
 • Førstehjælp
 • Mountainbike
 • Livredning
 • Kommunikation og undervisning
 • Udvikling og samarbejde
 • Idrætskultur

Særlige fag på idrætslinjen

 • Anatomi
 • Bold
 • Ernæring og sundhed
 • Løb/Løb, Trail og OCR
 • Svømning
 • Personlig træner

På Original Sports har du derudover også spring, rytmisk bevægelse og dans, ski og friluftsliv. På X-Outdoor har du Surf & SUP, yoga og klatring.

Derudover kommer du på udvalgte rejser i løbet af de 10 måneder, uddannelsen varer.

Særlige fag på friluftslinjen

 • Kano
 • Havkajak
 • Naturlære
 • Trekking, Basic & Bushcraft
 • Vinterfjeld
 • Værkstedsfag
 • Klatring

Derudover vil 2/3 af undervisningen foregå ude af huset forskellige steder rundt i Danmark, Sverige og Norge.

Praktikforløb

På begge linjer er der indlagt to ulønnede praktikforløb af en uges varighed. På praktikopholdet får du mulighed for både at planlægge, gennemføre og evaluere din undervisning i praksis.

Alle eksaminer vil være en blanding af praktisk og mundtlig formidling.

Uddannelsessted

Uddannelsen foregår i København på Paul Petersens Idrætsinstitut.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du:

 • være fyldt 18 år
 • som minimum have bestået folkeskolens 9. klasses eksamen 

Derudover er det en fordel, hvis du:

 • er eller har været udøvende inden for idræt eller friluftsliv
 • har et bredt kendskab til idræt eller friluftsliv
 • har stiftet bekendtskab med formidling

Ansøgere inviteres inden optagelse til en personlig og uforpligtende optagelsessamtale på skolen. Der optages 180 studerende hvert skoleår.

Studiestart

Studiestart er primo september hvert år. Optagelsessamtalerne foregår løbende, indtil der ikke er flere pladser på uddannelsen.

Økonomi

Den månedlige studieafgift for henholdsvis idræts- og friluftslinjen er ca. 7.900 kr.
Ud over studieafgiften skal du betale gebyr for bl.a. indmeldelse og eksamen.

Læs evt. mere om økonomi på skolens hjemmeside.

SU

Du kan søge SU under uddannelsen.

Fremtidsmuligheder

Du kan blive ansat en række forskellige steder, fx:

Jobmuligheder på skoler

 • Folkeskoler, friskoler, efterskoler
 • Aftenskoler, dagshøjskoler, højskoler

Jobmuligheder i institutioner og foreninger

 • Døgninstitutioner for børn, unge og voksne
 • Plejehjem
 • Børnehaver, vuggestuer, fritidshjem
 • Fritidsklubber for unge og andre daginstitutionsområder
 • Handicapinstitutioner
 • Idrætsklubber

Andre jobmuligheder

Du vil også have jobmuligheder inden for hospitaler, fysioterapeutklinikker og hjemmeplejen, ligesom du vil kunne blive selvstændig og oprette fx teambuildingfirmaer og testcentre.

Få mere at vide

Paul Petersens Idrætsinstitut:

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information