kurser for pædagoger m.fl.
Andre uddannelser

Pædagogik og psykologi

Disse kurser beskæftiger sig med alment pædagogiske, specialpædagogiske, socialpædagogiske, psykologiske og social- og sundhedsfaglige emner.

Fakta

Navn:
Pædagogik og psykologi
Varighed:
Varierer
Adgangskrav:
Pædagog eller tilsvarende forudsætninger
Økonomi:
Varierende deltagerbetaling

Det kan fx være emner som kommunikation, inklusion, udviklingsarbejde mv. Det kan også være psykologi og pædagogik i forbindelse med pædagogisk arbejde med særlige målgrupper som truede og anbragte børn, udviklingshæmmede m.fl.

Kurserne henvender sig til pædagoger samt til andre, der arbejder med pædagogik, fx på det sociale område.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Kurserne kan fx omfatte:

 • Alment pædagogiske emner
 • Socialpædagogiske emner
 • Specialpædagogiske emner
 • Social- og sundhedsfag
 • Emner vedr. truede og anbragte børn
 • Emner vedr. udviklingshæmmede
 • Emner vedr. sindslidende
 • Pædagogiske og psykologiske redskaber og metoder
 • Neuropædagogik
 • Marte Meo
 • Forsøgs- og udviklingsarbejde
 • Tværfaglige emner

Undervisningen kan fx foregå som holdundervisning, forelæsninger, emne- og projektarbejde, erfaringsindsamling og -udveksling.

Kurserne kan udbydes af professionshøjskoler landet over. De udbydes normalt en gang om året med ansøgningsfrist i løbet af foråret, men der kan også udbydes kurser løbende.

Få mere information om de aktuelt udbudte kurser på skolernes kursusopslag under Vis hold.

Eksamen

Nogle kurser afsluttes med en prøve eller eksamen. Få mere information om det enkelte kursus på skolens hjemmeside.

Værd at vide

Du har også mulighed for at tage en diplomuddannelse, hvis du har en relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Der findes en række diplomuddannelser inden for det pædagogiske fagområde, fx diplomuddannelse i pædagogik (PD) med mange forskellige retninger.

Vær opmærksom på, at du også kan tage enkeltmoduler fra den pædagogiske diplomuddannelse.

Desuden er der mulighed for at tage linjefag fra pædagoguddannelsen som enkeltfag under tompladsordningen.

Du kan evt. også finde relevante kurser vedr. pædagogiske emner under kurser, lærere m.fl..

Varighed

Kursernes længde varierer.

Optagelse og adgang

Kurserne henvender sig til pædagoger, men også til en tværfaglig målgruppe eller andre med interesse for pædagogik.

Det kan fx være medarbejdere ved dag- og døgninstitutioner, dagpleje, børnehaveklasser, skole- og fritidsordninger og klubarbejde m.m. samt andre medarbejdere inden for det pædagogiske og sociale område.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for undervisningen.

Kurserne kan udbydes som fagspecifikke kurser eller korte kurser i henhold til lov om åben uddannelse.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Få mere information om kurserne på de enkelte professionshøjskolers hjemmesider.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
31. august 2020
13. oktober 2020
Socialkognitive udviklingsforstyrrelser, ID 7517 Dagundervisning 4200 Slagelse
*
15. september 2020
29. september 2020
Grafisk facilitering i en pæd. kontekst ID 7446 Dagundervisning 4000 Roskilde
*
19. oktober 2020
4. december 2020
Socialkognitive udviklingsforstyrrelser, ID 7684 Dagundervisning 4200 Slagelse