kurser for pædagoger m.fl.
Andre uddannelser

Kurser, pædagoger m.fl.

Professionshøjskolerne tilbyder kurser, der giver ny viden og faglig udvikling inden for en række pædagogiske fagområder.

Fakta

Navn:
Kurser, pædagoger m.fl.
Varighed:
Varierer
Adgangskrav:
Pædagog eller tilsvarende forudsætninger
Økonomi:
Der er deltagerbetaling.

Det kan fx være kurser, der fokuserer på pædagogiske og psykologiske redskaber og metoder eller handler om socialpædagogiske emner. Det kan også være kurser om samarbejde eller ledelse.

Kurserne henvender sig til pædagoger og andre, der arbejder med pædagogik, fx indenfor det sociale område.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Kurserne er opdelt i følgende emneområder:

  • Kultur- og aktivitetsfag inkl. it
  • Ledelse og udvikling
  • Praktikvejlederkurser
  • Pædagogik og psykologi

Undervisning

Undervisningen kan fx foregå som holdundervisning, forelæsninger, emne- og projektarbejde, erfaringsindsamling og -udveksling.

Uddannelsessteder

Kurserne kan udbydes af professionshøjskoler landet over. De udbydes normalt en gang om året med ansøgningsfrist i løbet af foråret, men der kan også udbydes kurser løbende.

Få mere information om kurserne på de enkelte professionshøjskolers hjemmesider.

Se oversigt over danske professionshøjskoler.

Eksamen

Nogle kurser afsluttes med en prøve eller eksamen. Få mere information om det enkelte kursus på skolens hjemmeside.

Værd at vide

Du har også mulighed for at tage en diplomuddannelse, hvis du en relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Der findes en række diplomuddannelser inden for det pædagogiske fagområde, fx diplomuddannelse i pædagogik (PD) med mange forskellige retninger.

Vær opmærksom på, at du også kan tage enkeltmoduler fra den pædagogiske diplomuddannelse.

Desuden er der mulighed for at tage linjefag fra pædagoguddannelsen som enkeltfag under tompladsordningen.

Du kan evt. også finde relevante kurser vedr. pædagogiske emner under kurser, lærere m.fl..

Varighed

Kurserne varer typisk mellem 1 og 4 uger på deltid. Men der kan også udbydes kurser af kortere og længere varighed.

Få mere information om varighed på skolernes kursusopslag under Vis hold på den enkelte kursusbeskrivelse.

Optagelse og adgang

Kurserne henvender sig til pædagoger, men også til en tværfaglig målgruppe eller andre med interesse for pædagogik.

Det kan være medarbejdere ved dag- og døgninstitutioner, dagpleje, børnehaveklasser, skole- og fritidsordninger og klubarbejde m.m. samt andre medarbejdere inden for det pædagogiske og sociale område.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for undervisningen.

Kurserne kan udbydes som fagspecifikke kurser eller korte kurser i henhold til lov om åben uddannelse.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Få mere information om kurserne på de enkelte professionshøjskolers hjemmesider.

Se oversigt over danske professionshøjskoler