kurser for pædagoger m.fl.
Kursus

Ledelse og udvikling

Disse kurser beskæftiger sig med ledelse og udvikling. De omhandler fx emner som administration, virksomhedsplaner, personalesamarbejde, supervision samt personlig og faglig udvikling som pædagog.

Fakta

Navn:
Ledelse og udvikling
Varighed:
Varierer
Adgangskrav:
Pædagog eller tilsvarende forudsætninger
Økonomi:
Der er deltagerbetaling

De henvender sig til pædagoger samt til andre, der arbejder med pædagogik, fx på det sociale område.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Kurserne kan fx omfatte:

  • Ledelse
  • Administration
  • Virksomhedsplaner og personalesamarbejde
  • Supervision
  • Personlig og faglig udvikling som pædagog

Undervisningen kan fx foregå som holdundervisning, forelæsninger, emne- og projektarbejde, erfaringsindsamling og -udveksling.

Kurserne kan udbydes af professionshøjskoler landet over. De udbydes normalt en gang om året med ansøgningsfrist i løbet af foråret, men der kan også udbydes kurser løbende.

Få mere information om de aktuelt udbudte kurser på skolernes kursusopslag under Vis hold.

Eksamen

Nogle kurser afsluttes med en prøve eller eksamen. Få mere information om det enkelte kursus på skolens hjemmeside.

Værd at vide

Du har også mulighed for at tage en diplomuddannelse, hvis du har en relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring. Der findes en række diplomuddannelser inden for det pædagogiske fagområde, fx diplomuddannelse i pædagogik (PD) med mange forskellige retninger.

Vær opmærksom på, at du også kan tage enkeltmoduler fra den pædagogiske diplomuddannelse.

Desuden er der mulighed for at tage linjefag fra pædagoguddannelsen som enkeltfag under tompladsordningen.

Du kan evt. også finde relevante kurser vedr. pædagogiske emner under kurser, lærere m.fl.

Varighed

Kursernes længde varierer.

Optagelse og adgang

Kurserne henvender sig til pædagoger, men også til en tværfaglig målgruppe eller andre med interesse for pædagogik.

Det kan fx være medarbejdere og ledere ved dag- og døgninstitutioner, dagpleje, børnehaveklasser, skole- og fritidsordninger og klubarbejde m.m. samt andre medarbejdere inden for det pædagogiske og sociale område. Det kan også omfatte ledere inden for ældresektoren.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for undervisningen.

Kurserne kan udbydes som fagspecifikke kurser eller korte kurser i henhold til lov om åben uddannelse.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Få mere information om kurserne på de enkelte professionshøjskolers hjemmesider.