uddannelse til kirkesanger
Andre uddannelser

Kirkesanger

På uddannelsen til kirkesanger bliver du blandt andet undervist i sang, klaver og hørelære. Du får desuden kendskab til kirkens salmer.

Fakta

Navn:
Kirkesanger
Type:
Andre uddannelser
Varighed:
Deltid 2 år, heltid 1 år
Adgangskrav:
Optagelsesprøve
Økonomi:
Årligt studiegebyr på 3.400 kr. Mulighed for SU ved heltidsuddannelse

Det er en deltidsuddannelse, der også kan tages som heltidsuddannelse. Undervisningen veksler mellem enetimer og holdundervisning.

Som kirkesanger vil du typisk finde arbejde i den danske folkekirke. Du kan også vælge at videreuddanne dig, fx på et af musikkonservatorierne.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen til kirkesanger er en deltidsuddannelse, som er opdelt i to moduler. Hvert modul varer 1 år.

Du modtager undervisning i fagene sang, taleteknik, klaver, hørelære, korsang og liturgik/salmekundskab og korsang.

Du kan søge om at tage kirkesangeruddannelsen som en 1-årig heltidsuddannelse. Det kræver, at den opnåede karakter i optagelsesprøvens samtlige prøvefag (sang, klaver og hørelære) er mindst 7 efter 7-trins-skalaen.

Undervisningen foregår både som soloundervisning og som undervisning på mindre hold.

Uddannelsen foregår på Løgumkloster Kirkemusikskole (med afdelinger i Horsens, Odense, Tarm og Flensborg), Vestervig Kirkemusikskole (med afdelinger i Aalborg og Aarhus) og Sjællands Kirkemusikskole (beliggende i Roskilde og med afdeling i Toreby på Lolland og i Rønne på Bornholm).

Det er muligt at tage en kirkesangeruddannelse på Instituttet for Blinde og Svagsynede. Uddannelsen foregår i samarbejde med Sjællands Kirkemusikskole. Du kan få flere oplysninger på instituttet.

Eksamen

Du skal aflægge prøve efter hvert modul. For at blive optaget på modul 2 skal du have bestået alle prøvefag på modul 1, heraf hovedfaget sang med mindstekarakteren 4 efter 7-trins-skalaen.

Du afslutter uddannelsen med kirkesangereksamen.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du til en optagelsesprøve i hovedfaget sang samt i klaver og hørelære.

Som forberedelse til uddannelsen kan man have gennemgået kirkemusikskolernes 2-årige basisuddannelse, men det er ikke et krav.

Tilmeldingsfristen er 1. marts. Tjek altid skolernes fælles hjemmeside.

Økonomi

Undervisningen er gratis, men du skal betale et årligt studiegebyr, som er på 3.400 kr., og et optagelsesgebyr på 500 kr.

Hvis modul 1 og 2 gennemføres som heltidsundervisning på et år, kan du søge SU under uddannelsen.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen til kirkesanger kan føre til arbejde som kirkesanger eller kirkekorsanger. Din væsentligste opgave er at støtte menighedssangen under gudstjenesten. En kirkesanger kan have andre mindre opgaver som at hænge salmenumre op og deltage ved andre kirkelige handlinger.

Du kan videreuddanne dig ved at søge optagelse på et af musikkonservatorierne.

Se mere om fremtidsudsigter inden for de kunstneriske og kreative uddannelser.

Uddannelser der ligner

Mulige job

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Uddannelsessystemet
Uddannelsessystemet

Overblik over uddannelser og adgangsveje.

 

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Fortrinsvis til voksne men også til unge uden forudgående erfaring.

Har du læseproblemer, eller et fysisk eller psykisk handicap kan du få støtte.