uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog
Andre uddannelser

Underviser i dansk som andetsprog

Uddannelsen som underviser i dansk som andetsprog kvalificerer dig til at undervise unge og voksne indvandrere og flygtninge i dansk.

Fakta

Navn:
Underviser i dansk som andetsprog
Andre betegnelser:
DAV-uddannelsen
Varighed:
2 år på deltid, 1 år på fuld tid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Læreruddannelse med linjefag i sprog eller relevant bachelor
Økonomi:
Der er deltagerbetaling

Du får faglige og pædagogiske redskaber til at varetage og udvikle undervisningen i dansk som andetsprog.

Du er fx dansklærer eller universitetsuddannet og ønsker at undervise elever eller voksne kursister, der ikke har dansk som modersmål.

Foto: Børne- og Undervisningsministeriet
Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du metoder og viden, så du kan undervise både unge og voksne i dansk som andetsprog, fx på erhvervsskoler, gymnasier, sprogcentre og højskoler, eller du kan arbejde som konsulent, fx inden for folkeskole- og ungdomsskoleområdet.

Sprog, kultur og pædagogik 

Uddannelsen giver:

 • Redskaber til at analysere og vurdere dansk sprogbrug hos udlændinge og tosprogede
 • Indsigt i centrale teorier og modeller om andetsprogstilegnelse og deres betydning for undervisningen
 • Indsigt i relationen mellem sprog, kultur og identitet og redskaber til at analysere kulturmøde og interkulturel kommunikation
 • Viden om pædagogik og undervisningsmetoder med fokus på særlige forhold for undervisning i dansk som andetsprog for unge og voksne

Du får bl.a. forudsætninger for at:

 • vurdere elevers og kursisters mundtlige og skriftlige sprogbrug
 • udarbejde undervisningsplaner for elever og kursister, der skal lære dansk
 • rådgive andre i at støtte sprogtræning
 • samarbejde tværfagligt med andre professionelle inden for sundhed, pædagogik og socialrådgivning

Opbygning

Uddannelsen består af:

 • Fire fagmoduler (i alt 42 ECTS)
 • Praktik (6 ECTS)
 • Et skriftligt projekt (12 ECTS)

Undervisningen

Undervisningen kan fx være tilrettelagt som fremmødeundervisning en gang om ugen eller hver 14. dag.

Uddannelsessteder

Uddannelsen udbydes af

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Alle eksamener bedømmes ved ekstern censur.

Værd at vide

Det er muligt at følge enkelte fag/moduler fra uddannelsen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af fire fag, et praktikforløb og et projekt.

Den har samme opbygning, men kan variere fra uddannelsessted til uddannelsessted.

Københavns Universitet (KU)

På KU består uddannelsen af fagene:

 • Sprogbeskrivelse (10,5 ECTS)
 • Andetsprogstilegnelse (10,5 ECTS)
 • Kultur og sprog (10,5 ECTS)
 • Andetsprogspædagogik med praktik (16,5 ECTS)
 • Projekt (12 ECTS)

Læs om opbygning og fag på Københavns Universitet (efteruddannelse.ku.dk)

Syddansk Universitet (SDU)

På SDU består uddannelsen af fagene:

 • Sprogbeskrivelse (10,5 ECTS) 
 • Sprogtilegnelse (10,5 ECTS)
 • Kulturforståelse og interkulturel kommunikation (10,5 ECTS)
 • Andetsprogspædagogik under en voksenpædagogisk synsvinkel (10,5 ECTS)
 • Praktik (6 ECTS)
 • Projekt (12 ECTS)

Læs om opbygning og fag på Syddansk Universitet (sdu.dk)

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og tilrettelægges på deltid over 2 år, men kan også læses på fuld tid.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen senest 6 år efter optagelse.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En læreruddannelse med linjefag i sprog
 • En humanistisk bacheloruddannelse med sprog som centralt fag

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Udenlandske ansøgere

Udenlandske ansøgere skal have bestået studieprøven i dansk, have dansk A-niveau eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk inden optagelse.

Økonomi

Der er deltagerbetaling.

Få mere at vide

Læs om uddannelsen på Københavns Universitet.

Læs om uddannelsen på Syddansk Universitet.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2024
31. januar 2025
Sprogbeskrivelse - dagundervisning E24 Dagundervisning 2300 København S
*
1. september 2024
15. december 2024
Underviser i dansk som andetsprog Fjernundervisning 5230 Odense M