uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog
Andre uddannelser

Underviser i dansk som andetsprog

Uddannelsen som underviser i dansk som andetsprog kvalificerer dig til at undervise unge og voksne indvandrere og flygtninge i dansk, fx på sprogcentre, voksen- og ungdomsuddannelser, højskoler og i virksomheder.

Fakta

Navn:
Underviser i dansk som andetsprog
Andre betegnelser:
DAV-uddannelsen
Varighed:
1 år på heltid, 2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Læreruddannelse med linjefag i sprog eller relevant bachelor
Økonomi:
Deltagerbetaling på 34.400 - 48.000 kr.

Du får faglige og pædagogiske redskaber til at varetage og udvikle undervisningen i dansk som andetsprog, herunder alfabetiseringsundervisning.

Du er fx dansklærer eller universitetsuddannet og ønsker at undervise elever eller voksne kursister, der ikke har dansk som modersmål.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er at give dig faglige forudsætninger for at undervise og udvikle undervisning i dansk som andetsprog på et reflekteret grundlag, blandt andet at undervise i alfabetisering. Uddannelsen fokuserer på at give dig metoder og viden, så du kan undervise både unge og voksne, fx på ungdomsskoler, erhvervsskoler, sprogcentre og fx arbejde som konsulent inden for folkeskole- og ungdomsskoleområdet.

Opbygning

Uddannelsen består af fire moduler og afsluttes med et skriftligt projekt. Der kan desuden indgå praktik.

Undervisningen

Undervisningen kan fx være tilrettelagt som fremmødeundervisning en gang om ugen eller hver 14. dag. Der kan indgå 4 ugers praktik i uddannelsen. Se mere under holdinformation.

Uddannelsessteder

Uddannelsen udbydes af

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Alle eksamener bedømmes ved ekstern censur.

Værd at vide

Det er også muligt at følge enkeltmoduler fra uddannelsen.

Fagoversigt

Uddannelsen består af følgende moduler:

  • Sprogbeskrivelse. Modulet giver redskaber til at analysere, forklare og vurdere dansk sprogbrug hos udlændinge og tosprogede. 
  • Sprogtilegnelse. Modulet giver indsigt i centrale teorier og modeller om andetsprogstilegnelse samt deres implikationer for undervisningen.
  • Kulturforståelse og interkulturel kommunikation*). Modulet giver indsigt i relationen mellem sprog, kultur og identitet. Desuden redskaber til at analysere kulturmøde og interkulturel kommunikation.
  • Andetsprogspædagogik. Modulet giver indsigt i pædagogik og undervisningsmetoder med fokus på særlige forhold for undervisning i dansk som andetsprog for unge og voksne. Du får mulighed for at udforske, reflektere og eksperimentere med nyere pædagogiske teorier og metoder.

Hvert modul vægter 15 ECTS.

*) På Københavns Universitet undervises i Kulturforståelse og interkulturel kommunikation under titlen Kultur og sprog.

Du afslutter uddannelsen med et projekt, der bygger på ét af tre moduler: Andetsprogspædagogik, Kulturforståelse og interkulturel kommunikation eller Sprogtilegnelse.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og kan tilrettelægges på heltid over 1 år med to moduler pr. semester. Eller den kan tilrettelægges på deltid over 2 år med et modul pr. semester.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen senest 6 år efter optagelse.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

  • En læreruddannelse med linjefag i sprog
  • En humanistisk bacheloruddannelse med sprog som centralt fag
  • En anden uddannelse, der har givet tilsvarende forudsætninger

Udenlandske ansøgere skal inden studiestart have bestået studieprøven i dansk som andetsprog eller danskprøver på tilsvarende niveau.

Der er studiestart på uddannelsen i august/september og i februar. Ansøgningsfristen varierer for de enkelte uddannelsessteder.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Bemærk, at der ved Aarhus Universitet er adgangsbegrænsning til uddannelsen. Få flere oplysninger om kriterierne for prioritering af ansøgere på universitetets hjemmeside.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Hele uddannelsen koster 34.400 - 48.000 kr.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Læs om uddannelsen på Københavns Universitet.

Læs om uddannelsen på Syddansk Universitet.