uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog
Andre uddannelser

Underviser i dansk som andetsprog

Uddannelsen som underviser i dansk som andetsprog kvalificerer dig til at undervise unge og voksne indvandrere og flygtninge i dansk, fx på sprogcentre, voksen- og ungdomsuddannelser, højskoler og i virksomheder.

Fakta

Navn:
Underviser i dansk som andetsprog
Andre betegnelser:
DAV-uddannelsen
Varighed:
1 år på heltid, 2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Læreruddannelse med linjefag i sprog eller relevant bachelor
Økonomi:
Deltagerbetaling på 34.400 - 48.000 kr.

Du får faglige og pædagogiske redskaber til at varetage og udvikle undervisningen i dansk som andetsprog, herunder alfabetiseringsundervisning.

Du er fx dansklærer eller universitetsuddannet og ønsker at undervise elever eller voksne kursister, der ikke har dansk som modersmål.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen er at give dig faglige forudsætninger for at undervise og udvikle undervisning i dansk som andetsprog på et reflekteret grundlag, blandt andet at undervise i alfabetisering. Uddannelsen fokuserer på at give dig metoder og viden, så du kan undervise både unge og voksne, fx på ungdomsskoler, erhvervsskoler, sprogcentre og fx arbejde som konsulent inden for folkeskole- og ungdomsskoleområdet.

Uddannelsen består af fire moduler og afsluttes med et skriftligt projekt.

Undervisningen kan fx være tilrettelagt som fremmødeundervisning en gang om ugen eller hver 14. dag. Der kan indgå 4 ugers praktik i uddannelsen. Se mere under holdinformation.

Uddannelsen udbydes af Københavns Universitet og Aarhus Universitet i hhv. København og Aarhus.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Alle eksamener bedømmes ved ekstern censur.

Værd at vide

Det er også muligt at følge enkeltmoduler fra uddannelsen.

Fagoversigt – Københavns Universitet

Uddannelsen på Københavns Universitet består af følgende moduler:

 • Sprogbeskrivelse, som giver redskaber til at analysere, forklare og vurdere voksne og unges brug af dansk som andet- og fremmedsprog. Du arbejder med ortografi, fonetik, prosodi, morfologi, syntaks, ordforråd, tekstlingvistik og pragmatik fra såvel en sprogtypologisk som en socio- og psykolingvistisk synsvinkel.
 • Sprogtilegnelse, som giver indsigt i centrale teorier og modeller om andetsprogstilegnelse samt deres implikationer for undervisningen. Desuden indsigt i spørgsmål om alfabetisering og tilegnelse.
 • Kultur og sprog, som giver indsigt i moderne kulturteori og i relationen mellem sprog, kultur og identitet. Desuden redskaber til at analysere kulturmøde og interkulturel kommunikation.
 • Andetsprogspædagogik, som giver indsigt i andetsprogsdidaktik og undervisningsmetoder med fokus på undervisning i dansk som andet- og fremmedsprog for voksne og unge, herunder undervisning af analfabeter.

Du afslutter uddannelsen med et projekt, der bygger på ét af følgende tre moduler: Andetsprogspædagogik, Kultur og sprog eller Sprogtilegnelse.

Hvert modul vægter 15 ECTS.

Fagoversigt – Aarhus Universitet

Uddannelsen på Aarhus Universitet består af følgende moduler:

 • Sprogbeskrivelse, som giver redskaber til at analysere, forklare og vurdere dansk sprogbrug hos udlændinge og tosprogede. Du arbejder med fonetik, morfologi, syntaks, semantik, tekstlingvistik og pragmatik fra såvel en sprogtypologisk som en socio- og psykolingvistisk synsvinkel.
 • Sprogtilegnelse, som giver indsigt i centrale teorier og modeller om andetsprogstilegnelse samt deres implikationer for undervisningen.
 • Kulturforståelse og interkulturel kommunikation, som giver indsigt i relationen mellem sprog, kultur og identitet. Desuden redskaber til at analysere kulturmøde og interkulturel kommunikation.
 • Andetsprogspædagogik, som giver indsigt i pædagogik og undervisningsmetoder med fokus på særlige forhold for undervisning i dansk som andetsprog for unge og voksne. Du får mulighed for at udforske, reflektere og eksperimentere med nyere pædagogiske teorier og metoder.

Hvert modul vægter 15 ECTS.

Du afslutter uddannelsen med et projekt, der bygger på ét af tre moduler: Andetsprogspædagogik, Kulturforståelse og interkulturel kommunikation eller Sprogtilegnelse.

Varighed

Uddannelsen hører under åben uddannelse og kan tilrettelægges på heltid over 1 år med to moduler pr. semester. Eller den kan tilrettelægges på deltid over 2 år med et modul pr. semester.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du skal afslutte uddannelsen senest 6 år efter optagelse.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En læreruddannelse med linjefag i sprog
 • En humanistisk bacheloruddannelse med sprog som centralt fag
 • En anden uddannelse, der har givet tilsvarende forudsætninger

Udenlandske ansøgere skal inden studiestart have bestået studieprøven i dansk som andetsprog eller danskprøver på tilsvarende niveau.

Der er studiestart på uddannelsen i august/september og i februar. Ansøgningsfristen varierer for de enkelte uddannelsessteder.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Bemærk, at der ved Aarhus Universitet er adgangsbegrænsning til uddannelsen. Få flere oplysninger om kriterierne for prioritering af ansøgere på universitetets hjemmeside.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Hele uddannelsen koster 34.400 - 48.000 kr.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Bemærk. Grafikken omfatter mindre end 50 nyuddannede.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Andetsprogspædagogik (Forår 2021) Dagundervisning 2300
*
1. februar 2021
30. juni 2021
Sprogtilegnelse (Forår 2021) Dagundervisning 2300