Kurser for uddannelses- og erhvervsvejledere
Andre uddannelser

Kurser, uddannelses- og erhvervsvejledere

Professionshøjskolerne tilbyder kurser inden for uddannelses- og erhvervsvejledning, der beskæftiger sig med både vejledningsteori- og metode og den enkelte vejleders rolle.

Fakta

Navn:
Kurser, uddannelses- og erhvervsvejledere
Varighed:
Varierer
Adgangskrav:
Uddannelses- og erhvervsvejleder eller tilsvarende forudsætninger
Økonomi:
Der er deltagerbetaling

Kurserne kan have fokus på vejledning af forskellige målgrupper samt give viden om både individuel vejledning og gruppevejledning.

De henvender sig til alle, der beskæftiger sig med uddannelses- og erhvervsvejledning.

Fold alle afsnit ud

Om kurserne

Kurserne henvender sig til uddannelses- og erhvervsvejledere og andre med tilsvarende forudsætninger.

Kurserne kan dække et bredt fagligt område, fx:

  • Vejledning af gymnasieelever
  • Vejledning af elever i EUD-systemet
  • Gennemførelsesvejledning på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser
  • Vejledning af unge udsatte
  • Vejledning af unge og voksne med personlige problemer
  • Gruppevejledning
  • Interkulturel kompetence
  • Vejleder- og mentorvirksomhed

Undervisningen kan fx foregå som holdundervisning, forelæsninger, emne- og projektarbejde, erfaringsindsamling og -udveksling.

Kurserne kan udbydes af professionshøjskoler landet over. De udbydes normalt en gang om året med ansøgningsfrist i løbet af foråret, men der kan også udbydes kurser løbende.

Eksamen

Nogle kurser afsluttes med en prøve eller eksamen. Få mere information om det enkelte kursus på skolens hjemmeside.

Værd at vide

Du har også mulighed for at tage en diplomuddannelse, hvis du har en relevant videregående uddannelse samt 2 års relevant erhvervserfaring.

Se fx nærmere på diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning.

Der findes en række diplomuddannelser inden for det pædagogiske fagområde, fx diplomuddannelse i pædagogik (PD) med mange forskellige retninger, blandt andet Vejledning og supervision, PD.

Vær opmærksom på, at du også kan tage enkeltmoduler fra diplomuddannelserne.

Varighed

Kurserne varer typisk mellem 1 og 4 uger på deltid. Men der kan også udbydes kurser af kortere og længere varighed.

Optagelse og adgang

Kurserne henvender sig til uddannelses- og erhvervsvejledere og andre med tilsvarende forudsætninger.

De nærmere optagelsesbetingelser og målgruppen for kurserne fremgår af det aktuelle udbud.

Økonomi

Der opkræves deltagerbetaling for undervisningen.

Kurserne kan udbydes som fagspecifikke kurser eller korte kurser i henhold til lov om åben uddannelse.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Få mere at vide

Få mere information om kurserne på de enkelte professionshøjskolers hjemmesider.