it-administrator uddannelsen
Andre uddannelser

It-administrator

Som it-administrator får du kompetencer til at vurdere og tilpasse it-værktøjer, så de fungerer optimalt på din arbejdsplads. Du kan medvirke, når virksomheden skal anskaffe og implementere programmel, og du bliver klædt på til at vejlede andre i brugen af it-værktøjer.

Fakta

Navn:
It-administrator
Varighed:
Ca. 1-2 år
Adgangskrav:
Pc-brugeruddannelsen eller tilsvarende
Økonomi:
Der er deltagerbetaling på 6500 - 1.650 kr. pr. fag

Uddannelsen har et praktisk sigte, men omfatter også teori. Du lærer at udføre elektronisk sags- og dokumenthåndtering på en struktureret måde, og du får forudsætninger for at at medvirke ved dokumentation og vedligehold af informations- og kommunikationssystemer.

Uddannelsen henvender sig til dig, der ønsker en praktisk it-uddannelse på et avanceret niveau.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Opbygning

Fire linjer

Du kan specialisere dig inden for fire linjer:

 • It-support
 • Systemadministration
 • Databaseadministration
 • Webpræsentation

Du uddanner dig til it-administrator inden for en af de fire linjer ved at gennemføre tre fællesfag, som er ens for alle linjer, samt tre eller fire fag fra den valgte linje samt et afsluttende projekt.

Du har også mulighed for at vælge blandt en række suppleringsfag.

Uden linje

Endelig kan du selv sammensætte en uddannelse uden linjebetegnelse.

Vælger du at tage uddannelsen uden linjebetegnelse, kan du frit vælge mellem fagene, men du skal bestå mindst tre linjefag samt afsluttende projekt.

Undervisning

Undervisningen foregår kun som fjernundervisning.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af IBC Kurser og Konsulenthus.

Eksamen

Alle fag afsluttes med en eksamen. For at blive indstillet til eksamen skal du udarbejde og få godkendt en obligatorisk opgave i de fleste af fagene. Eksamen er skriftlig eller mundtlig.

Ønsker du ikke at gå til eksamen, kan du vælge at få udstedt et kursusbevis. Dette kræver, at du har deltaget aktivt i undervisningen, og at du har løst en eventuel obligatorisk opgave tilfredsstillende.

Værd at vide

De fleste handelsskoler og tekniske skoler udbyder et bredt udvalg af it-kurser tilpasset forskellige målgrupper.

Nogle grundlæggende kurser udbydes som AMU-kurser.

Grundlæggende it-kurser kan også udbydes under folkeoplysningen af aftenskoler, folkeoplysningsforbund mv.

Fagoversigt

Fællesfag

 • It i praksis
 • It-udvikling
 • It-kommunikation

It-support - linjefag

 • Tekstbehandling, avanceret brug
 • Regneark, avanceret brug
 • Database, avanceret brug
 • Brugersupport
 • It i virksomhedens informationsstyring
 • It i virksomhedens økonomistyring

Bemærk, at du på denne linje kun skal vælge 2 af de 3 første fag og 1 af de 2 sidste fag.

Systemadministration - linjefag

 • Systeminstallation og drift
 • Netværk
 • Operativsystemer

Databaseadministration - linjefag

 • Databasedesign
 • Databaseadministration
 • Database-applikationsudvikling

Webpræsentation - linjefag

 • Grafisk præsentation
 • Konstruktion af hjemmeside
 • Webkommunikation

Suppleringsfag

 • Programmeringsværktøjer 1
 • Programmeringsværktøjer 2
 • Multimedieværktøjer
 • Netværksbaserede systemer

Varighed

Forløbet varer ca. 1-2 år afhængigt af, hvordan du følger fagene.

Mange følger typisk et fag pr. semester. Følger man to fag ad gangen, vil det i nogle tilfælde være muligt at tage uddannelsen på fuld tid på ca. 1 år.

Forhør dig om de aktuelle muligheder på uddannelsesstedet.

Optagelse og adgang

For at blive optaget skal du have gennemført pc-brugeruddannelsen, eller du skal have opnået tilsvarende kvalifikationer gennem dagligt brug af it. Kontakt uddannelsesstedet, som kan vurdere, om dine forudsætninger er tilstrækkelige.

Har du en uddannelse som informatikassistent eller en administrationsuddannelse med it som speciale, kan du søge om at blive fritaget for de tre fællesfag.

Nogle fag kræver særlige forudsætninger. Disse krav fremgår af de enkelte fagbeskrivelser.

Tilmelding og optagelse foregår for hvert enkelt fag.

Økonomi

Der er deltagerbetaling på 650 - 1.650 kr. pr. fag.

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.