Akademiuddannelsen i automation og drift
Kursus

Udvikling af automatiske styringer (akademiuddannelsen i automation og drift)

Du får forudsætninger for at arbejde med styringsteknik og udvikling af styring med PLC - Programmable Logic Controller.

Fakta

Navn:
Udvikling af automatiske styringer
Type:
Akademiuddannelse
Varighed:
3-6 måneder
ECTS:
10
Adgangskrav:
Relevant EUD/GVU eller gymnasial uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 7.000 - 10.000 kr. SVU under visse forudsætninger

Herunder viden om teknologier og regler på området.

OBS: Modulet erstattes fra januar 2022 af faget Styring og regulering som obligatorisk modul.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Modulet giver dig bl.a. kompetencer til at analysere behov for udvikling og ændringer i relation til styring af en mindre maskine, og du kan foretage funktionsafprøvning i forbindelse med udvikling af styringer.

Du lærer om:

  • Styringstekniske begreber, teorier og metoder, der anvendes inden for industriel automation
  • Aktuatorer (dvs. motorer til at bevæge eller styre en mekanisme eller et system), sensorer og PLC-hardware
  • Motorstyring
  • Udvikling af operatørinterface
  • Opbygning og afvikling af PLC-programmer og industriel kommunikation
  • Udvikling og dokumentation af sikre styringer til mindre maskiner

Undervisningen kan være tilrettelagt som dag-, aften- eller fjernundervisning. Se information på de aktuelle hold.

Uddannelsessteder

Modulet kan udbydes af:

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Modulet er valgfrit på akademiuddannelsen i automation og drift, men kan evt. indgå som valgmodul i andre akademiuddannelser. Tal med uddannelsesstedet om valg af relevante fag på din akademiuddannelse.

Se oversigt over fag på akademiuddannelserne.

Varighed

Modulet varer 3-6 måneder og har et omfang, der vægter 10 ECTS.

Optagelse og adgang

Din uddannelsesbaggrund skal være én af følgende:

  • En relevant erhvervsuddannelse
  • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
  • En gymnasial uddannelse
  • En anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående

Desuden skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring. Din oplæring på erhvervsuddannelsen tæller med som erhvervserfaring.

Realkompetencevurdering

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du eventuelt blive optaget på baggrund af en realkompetencevurdering.

Læs om realkompetencevurdering.

Økonomi

Deltagerbetling

Der er deltagerbetaling. Modulet kan koste 7.000 - 10.000 kr.

Deltagerbetalingen kan variere. Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning. Find information om det aktuelle udbud under Vis hold nederst på siden.

SVU

Du kan evt. søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Ledig eller revalidend

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
6. februar 2023
12. maj 2023
Tysk, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
25. oktober 2022
21. december 2022
Styring og regulering Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg
*
4. januar 2023
12. maj 2023
Matematik, G Dagundervisning 5000 Odense C
*
19. april 2023
16. juni 2023
Styring og regulering Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg
*
10. august 2022
8. december 2022
Naturvidenskab, D Dagundervisning 5000 Odense C
*
25. oktober 2023
21. december 2023
Styring og regulering Fleksibel undervisning 6700 Esbjerg